Propustky k lékaři

autor: | Led 4, 2022 | Aktuality | 0 komentářů

Vážení kolegové,

Mnoho z Vás se na nás obrátilo s dotazem ohledně propustek jako například: „Kde propustku dostanu? Co mám vyplnit, aby mi byla propustka uznána? V jakém případě mám nárok na proplacení nezbytného času u lékaře? Co mám dělat, když mi nadřízený propustku nechce dát?“

Dle zákona Vám musí zaměstnavatel umožnit odchod k lékaři v pracovní době po dobu nezbytně nutnou vždy, a to včetně cesty k lékaři a od lékaře zpět na pracoviště – jedná se o důležitou osobní překážku na straně zaměstnance. Tento čas Vám však nemusí být vždy zaplacen, jelikož se jedná o náhradu mzdy podle zvláštního předpisu.

Nárok na náhradu mzdy takto zaměstnanci vznikne, pokud se jedná o neodkladnou (akutní) péči, a zaměstnanec nemohl z objektivních důvodů využít svého osobního času pro takovou návštěvu lékaře. V tom případě je dle zákona povinností zaměstnance prokazatelně doložit zaměstnavateli důvody a okolnosti takové návštěvy, aby mu mohla být náhrada mzdy vyplacena. Neznamená to však, že musíte někomu sdělovat váš zdravotní stav!

Vzhledem k množství variant a okolností, kdy propustka může být zaplacena a kdy ne, nelze sepsat úplný výčet těchto případů a jejich řešení (např. propustka končí pracovní neschopností; doprovod k lékaři; návštěva lékaře, která zasahuje do začátku anebo konce pracovní doby zaměstnance; návštěva na výzvu lékaře; plánovaná a neplánovaná vyšetření a mnoho dalších).

Abychom ale předešli těm hlavním problémům, tj. dostupnost propustky a co a jak vyplnit, připravili jsme pro Vás propustku dle vzoru zaměstnavatele, která je doplněná některými dalšími informacemi.

Všechna pole s černým textem propustky musí být vyplněna zaměstnancem (a to včetně kompletních ordinačních hodin lékaře – nestačí jen ten den, kdy byla propustka využita). Následně pole s modrým textem vyplní lékař. V případě urgentního ošetření anebo pokud nešlo z objektivních důvodů návštěvu lékaře provést mimo pracovní dobu zaměstnance, musí dát lékař razítko a podpis ještě do kolonky vedle ordinačních hodin. To znamená, že v takovém případě lékař potvrdí propustku razítkem a podpisem na dvou místech!

Před předáním propustky zaměstnavateli si zkontrolujte, že je vše vyplněno úplně, správně a podle pravdy!

Správně vyplněnou propustku si před odevzdáním okopíruje (anebo udělejte čitelnou fotografii pomocí mobilního telefonu) pro případ pozdější potřeby (např. v případě ztráty propustky).

Propustky budou pro Vás k dispozici dle potřeby pod našimi nástěnkami a na webových stránkách v sekci DOKUMENTY.

V případě potřeby jsme zde pro Vás!

2019_07_15_Propustky_k_lekari-Odbory-Bosch

Přečtěte si naše další články

Týden 2/2022

Týden 2/2022

Letní dovolená – letos zase? Máme tu opět staro-nové téma. Kdo by to byl řekl - i letos budou chtít zaměstnanci dovolenou! Odbory Bosch tento týden...

číst více
CzechBulgarianRomanianUkrainian