4. kolo kolektivního vyjednávání 2022

autor: | Lis 10, 2021 | Aktuality

Nový tah zaměstnavatele: Kůň na F5

K našemu překvapení přišel zaměstnavatel s novým návrhem, který se již zdá být návrhem k jednání. Představený koncept jako by odrazil naši představu o možném směřování k dohodě do konce roku. Představená čísla sice neodráží plně naše představy, ale rozhodně již neznamenají trest pro naše zaměstnance. Aktuální nabídka zaměstnavatele dle jeho slov zohledňuje současnou kritickou situaci v automobilovém průmyslu, která se silně odráží i na objemu zakázek naší firmy. I přes nepříznivý vývoj je strategií firmy aktivně nesnižovat počty zaměstnanců. S nepříznivou situací je počítáno i v 1. pololetí roku 2022, ve 2. pololetí očekáváme pozvolné zlepšování, které je také v návrhu zohledněno.

Zaměstnavatel rozdělil návrh na dvě fáze s tím, že je návrh platný pro dvouletou kolektivní smlouvu. V první fázi procentuální navýšení tarifů od 1.1.2022 plus další navýšení tarifů od 1.7.2022 a 1.1.2023. Dále návrh počítá s navýšením příplatku za noční směnu, jednorázovou platbu na konci roku 2021 (jako kompenzaci rozdílu valorizace mezi prvním a druhým pololetím roku 2022) a klauzuli o zachování procentuálního poměru ceny závodního stravování hrazenou zaměstnavatelem a zaměstnancem v případě zvýšení cen dodavatele.

Po jednání se zástupcem zaměstnavatele pokračovaly odborové organizace interním zasedáním vyjednávacích výborů a zaujaly k návrhu zaměstnavatele stanovisko. To bude představené a konzultované 16.11.2021 celému grémiu a následně zapracované do protinávrhu odborů. Ten bude zaměstnavateli představen na dalším, pátém kole kolektivního vyjednávání dne 19.11.2021.

Co však neobsahuje návrh zaměstnavatele?!

Odbory dlouhodobě kritizují zaměstnavatele za netransparentní zacházení s dojednanými penězi do navýšení písmenek (xichtovné). Sice vždy dostaneme informaci kolika lidem, z jakého úseku bylo přidáno, avšak podle současného mzdového předpisu se prioritně obslouží noví zaměstnanci, kteří mají ale mnohdy jen krátkou životnost. Na naše dlouholeté zaměstnance tak vždy nějak nevyjde řada. Odbory požadovaly po zaměstnavateli transparentnost systému, aby mohly být naše myšlenky vyvráceny a zároveň jsme požadovali přepracovat část mzdového předpisu, která se tohoto týká.

Mince do ruky

Zaměstnavatel proto letos odstranil GEDy z návrhu kolektivního vyjednávání s tím, že peníze rozdělí zcela dle svého uvážení. A odbory již nedostanou žádnou informaci o tom, kam a kolik peněz zaměstnavatel dal a proč. A jestli vůbec! A až se potom zaměstnanci zeptají, proč nikdo z nich nedostal přidáno, zaměstnavatel jim odpoví tím, že se na tom dohodl s odbory.

Než by nám zaměstnavatel dal požadované informace, raději nepřidá písmenko nikomu!  Pročpak to asi dělá???

Přečtěte si naše další články

Týden 23/2024

Týden 23/2024

Situace ve výrobě – všeobecně Všechny výrobní úseky napříč závodem se potýkají se situací, jakou závod Jihlava nepamatuje. Byli jsme zvyklí na to,...

číst více
Veselé Velikonoce

Veselé Velikonoce

Hody, hody, doprovody... Veselého zajíčka, ať je svižná metlička, hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček, pro krásu a pro zdraví, jak tradice...

číst více
error: Tento obsah je chráněný!