Benefity

Kaufland

Poukázka do Kauflandu

Letos pro Vás, naše členy přinášíme benefit ve formě voucheru do Kauflandu.

Voucher ve formě dárkové poukázky můžete použít k nákupu v jakémkoliv Kauflandu v ČR.

Poukázka je přenosná a můžete ji používat opakovaně až do vyřerpání jejího limitu.

Cinestar

CineStar Jihlava

Máme pro Vás dojednaný benefit ve formě dotovaných vsupenek do CineStar Jihlava.

Pro aktuální nabídku se obraťte na předsedu odborové organizace.

IMG_1142 net

SaunaBar Jihlava

S námi máte možnost se saunovat přímo v Jihlavě a za ještě lepší ceny.

Přijďte si k nám pro voucher a užijte si relax naplno kterýkoliv den.

Sleva_10%_Okay_Bosch

Okay Elektro | Nábytek

Pro naše zaměstnance jsme dojednali slevu 10% na nákup v prodejně Okay

Letní dětská dovolená

Příspěvek na dětskou rekreaci dítěte člena

 

Na základě předložení dokladu o zaplacení ve formě – Žádosti o vyplacení benefitu.

Na rekreaci dítěte do 15 let věku včetně bude poskytnut členu příspěvek ve výši 500,- Kč  na dítě člena a rok (dětský tábor, ozdravný pobyt, škola v přírodě, lyžařský výcvik pořádaný školou atp.)

Případné odchylky schvaluje předseda ZO.

 

DT DOUBRAVA – partnerská ZO KRONOSPAN je příspěvek 1.000,-Kč na dítě člena a rok, neurčí-li VZO jinak.  Podmínkou pro výplatu příspěvku na rekreaci je členství v odborech Odbory Bosch  v trvání nejméně třech měsíců.

Případné odchylky schvaluje výbor ZO.

 

 

Narození nebo osvojení dítěte

Příspěvek při narození dítěte nebo osvojení dítěte členem

 

Na základě předložení rodného listu dítěte člena nebo dokladu potvrzujícím osvojení dítěte členem, bude poskytnut členu příspěvek ve výši 1.000,- Kč.

Podmínkou pro výplatu příspěvku je členství člena v odborech Odbory Bosch v trvání nejméně 6-ti měsíců.

 

 

Relax

Příspěvek na úhradu rehabilitace, masáží, návštěvu fitness, bazénů, nákupu dioptrických brýlí a kontaktních čoček

  

Příspěvek bude poskytnut členům ZO OS KOVO 1x ročně v celkové částce maximálně  500,-Kč.

na základě předložení – Žádosti o vyplacení benefitu – dle schválených pravidel výborem ZO.

Možné též použít na nákup dálniční známky.

Případné odchylky schvaluje předseda ZO.

Do důchodu

Příspěvek při dosažení významného životního jubilea, příspěvek při odchodu do důchodu

 

Při dosažení životního jubilea, tj. 50 a 60 let věku obdrží člen věcný dar v hodnotě do 1000,-Kč

Při prvním odchodu do starobního důchodu obdrží člen věcný dar v hodnotě do 1.000,-Kč.

Příspěvek může být nahrazen peněžním plněním a je vyplacen na základě žádosti člena ZO.

O příspěvek je možné si požádat až 6 měsíců zpětně.

Případné odchylky schvaluje předseda ZO.

error: Tento obsah je chráněný!