Čtvrtletní schůzka s vedením společnosti

autor: | Bře 4, 2021 | Aktuality

Plán výroby pro rok 2021

Aktuální plán (BP) pro rok 2021 je na nižší úrovni oproti roku 2020. Nicméně aktuální situace je taková, že jsme na velmi vysoké úrovni vytížení na všech výrobních úsecích. První pololetí je velmi silné, nicméně pro druhé pololetí je očekáván mírný pokles zakázek. I tento na mnoha úsecích převyšuje rok 2020.

Na základě těchto informací jsme s řediteli diskutovali vyhovění našemu požadavku, aby mezi vánočními svátky byla výroba odstavena a zaměstnanci tak mohli být doma. Proto požadujeme zohlednění tohoto požadavku již nyní, v březnu, aby byl dostatek času tomuto požadavku vyhovět. Vzhledem k vysokému množství zakázek od zákazníků, nedostatku pracovníků a též situaci ohledně COVID-19 ředitelé nejsou schopni odhadnout situaci do konce roku a volno mezi Vánocemi a Novým rokem garantovat.

Investice do CP4

Letos budeme investovat 1,5mil. Kč do přestavby Liky 10 na montáži CP4. Jedná se o přestavbu linky, aby mohla vyrábět CP4-E a měla by trvat 4-5měsíců. Plán je navýšit kapacitu linek CP4. Od srpna tohoto roku, by se měla kapacita navýšit až na 28 směnových skupin.

Aktuální zaměstnanost v JhP

Ke dni 31. 1. 2021 má JhP 3688 zaměstnanců, z toho 493 na dobu určitou a 706 agenturních zaměstnanců. I z důvodu plánů výroby bude nadále probíhat nábor nových zaměstnanců. Fluktuace agenturních zaměstnanců je na úrovni cca 30%. Celková nezaměstnanost v ČR je 4,3% z toho v Kraji Vysočina 3,56%, v EU je to potom asi 7,5%. Odbory dále požadují postupné přesouvání kvalitních agenturních zaměstnanců do kmenového stavu a zároveň převedení části zaměstnanců z doby určité na dobu neurčitou. Vedení společnosti se těmito body bude zabývat.

Produktivita v nepřímých oblastech

Produktivita v rámci přímých úseků DIR (výroba) je na vysoké úrovni a je třeba se nyní zaměřit na podpůrné procesy v nepřímých oblastech (IND, ANG). V této oblasti má JhP podle vedení velké rezervy a je nutné se na tyto oblasti v rámci zvyšování konkurenceschopnosti zaměřit. Odbory-Bosch žádají o zapojení do tohoto tématu a maximální využívání rekvalifikace v rámci digitalizace a apelovali jsme na sociální odpovědnost společnosti Bosch. Odbory Bosch zároveň požadují, aby produktivity v těchto oblastech nebylo záměrně dosahováno outsourcingem služeb na třetí osoby.

Zaměstnanecké zápůjčky

Zaměstnavatel se na základě vymáhání dluhů od některých zaměstnanců rozhodl, že nebude jako ručitele akceptovat manžela/manželku. I nadále to však může být jiný rodinný příslušník. Vzhledem k právním otázkám toto rozhodnutí firmy odbory nemohou nijak ovlivnit.

Příměstský tábor

Odbory Bosch oslovily zaměstnavatele s žádostí o pořádání příměstských táborů pro děti zaměstnanců ve firmě.

Téma bude dále zpracováváno spolu s HRL. Bližší informace přineseme později.

Konta pracovní doby (KPD)

Vzhledem k složitosti tématu KPD a nedostatku času během této čtvrtletní schůzky jsme požádali vedení společnosti k naplánování separátních termínů v druhé polovině března. O výsledku jednání Vás budeme informovat.

Další diskutovaná témata:

šrotování materiálu a náhradních dílů, zápach z kalící pece na hale 310 při znehodnocování dílců z CP4

Přečtěte si naše další články

Veselé Velikonoce

Veselé Velikonoce

Hody, hody, doprovody... Veselého zajíčka, ať je svižná metlička, hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček, pro krásu a pro zdraví, jak tradice...

číst více
error: Tento obsah je chráněný!