I. čtvrtletní schůzka s vedením společnosti

autor: | Bře 22, 2023 | Aktuality

Dne 7.3.2023 proběhlo čtvrtletní setkání odborů a vedení společnosti. Jelikož oficiální protokol byl vyhotoven se zpožděním, informaci předkládáme až nyní. Nicméně, toto nebyl jediný důvod.

Výhled

Ekonomický ředitel pan Carle představil aktuální situaci se zakázkami a situaci ve výrobě. Z dnešního pohledu vypadá zakázková situace velmi dobře – téměř ve všech výrobách nad plánem. Ze zkušenosti ovšem víme, že 1. pololetí bývá velmi silné a ve 2. pololetí přichází obyčejně pokles odvolávek (storna anebo přesuny termínů). V tomto ohledu je tedy velmi brzy situaci tohoto roku objektivně hodnotit. Přejeme si však to nejlepší.

Dodavatelské řetězce

Při plánování výroby se nám velmi negativně projevují efekty v dodavatelských řetězcích. Aktuálně čelíme problémům z důvodu kritické situace u zejména čtyř našich dodavatelů přímého materiálu. Dva naše dodavatele postihl požár, přičemž u jednoho z nich došlo k totální škodě na majetku. Jeden dodavatel čelí nedostatku vstupního materiálu na světovém trhu a tím ke zpomalení výroby a redukci dodávek pro Bosch. Poslední dodavatel se nepřímým vlivem dostal do platební neschopnosti a řešení této situace je velice složité. Ve všech těchto případech je aktuálně vyvíjen obrovský tlak na nákup a logistiku, což v vrátilo dynamiku nepředvídatelného do naší denní práce.

Bosch je pod velkým tlakem zákazníků, kteří nemají pochopení pro aktuální problémy a pouze očekávají rychlé řešení. Děláme vše proto, abychom zajistili dodávky včas a v perfektní kvalitě, která je Vaší zásluhou pro naši továrnu standardem. Tato situace zatěžuje také naše náklady a cash-flow, které potřebujeme k pokrytí vysokých dlouhodobých investic do nových projektů.

Otevřené body z minulého setkání

Na poslední čtvrtletní schůzce v r. 2022 kovácké odbory otevřely diskusi ke KPD, s požadavkem upravit některé body této dohody. Naším cílem, ve firmě honorující se certifikátem prorodinné společnosti je, aby nedocházelo k nepředvídatelnému narušování soukromého života zaměstnanců. Stejně, jako firma plánuje práci, má i zaměstnanec právo si plánovat svůj odpočinek! Na poslední schůzce nám zaměstnavatel sdělil své stanovisko, které se rozcházelo s naším očekáváním. Na základě toho jsme zaměstnavateli doporučili, aby své vyjádření vzal zpět a znovu jej přehodnotil. K tomu jsme zaměstnavateli přislíbili naši aktivní spoluúčast při hledání řešení. HRL tedy zorganizuje během měsíce dubna Workshop za přítomnosti kováckých organizací, některého z našich hlavních mistrů a jednoho směnového mistra k prodiskutování možných změn.

Nové otevřené podněty KOVO

Letní dovolená. Je třeba přesně vyjasnit, kterým dnem začíná a končí letní dovolená. Jedná se hlavně o víkend před a po plánované dovolené. Vedení společnosti bude o tomto požadavku informovat jednotlivé výrobní úseky

Dopravní obslužnost MHD

Výhrady s aktuálním nastavením jízdních řádů byly již odeslány na JhP/CAR (pí. Kastnerová) a Dopravní podnik města Jihlavy (DPMJ). DPMJ se do konce měsíce března má k připomínkám vyjádřit, respektive přijmout opatření na zlepšení současného stavu. Tento bod byl otevřen ZO UNIOS a k podnětu se připojily i obě kovácké organizace. My, Odbory Bosch, jsme k tomuto tématu zveřejnili na konci měsíce února anketu na našem webu a otevřené body jsme předali v termínu na oddělení CAR.

„To je smutné…“

Na čtvrtletní schůzce byly diskutovány a projednávány pouze body KOVO (Odbory Bosch + KOVO II.)  a ZO UNIOS. ProLibertate sice na schůzku žádné body nepřinesli, zato si mnohé odnesli a následně zveřejnili zkreslené a zavádějící informace s vyvoláváním očekávání. Ostatně, tak se chovají všichni populisté. Pokud bychom tak citovali jediný příspěvek zástupců ProLibertate: „To je smutné…

Vzhledem k četnosti, s jakou ProLibertate tuto větu používá se domníváme, že je to jejich nový slogan.

Přečtěte si naše další články

CzechBulgarianEnglishGermanRomanianUkrainian