I. čtvrtletní schůzka s vedením společnosti

autor: | Bře 22, 2023 | Aktuality

Dne 7.3.2023 proběhlo čtvrtletní setkání odborů a vedení společnosti. Jelikož oficiální protokol byl vyhotoven se zpožděním, informaci předkládáme až nyní. Nicméně, toto nebyl jediný důvod.

Výhled

Ekonomický ředitel pan Carle představil aktuální situaci se zakázkami a situaci ve výrobě. Z dnešního pohledu vypadá zakázková situace velmi dobře – téměř ve všech výrobách nad plánem. Ze zkušenosti ovšem víme, že 1. pololetí bývá velmi silné a ve 2. pololetí přichází obyčejně pokles odvolávek (storna anebo přesuny termínů). V tomto ohledu je tedy velmi brzy situaci tohoto roku objektivně hodnotit. Přejeme si však to nejlepší.

Dodavatelské řetězce

Při plánování výroby se nám velmi negativně projevují efekty v dodavatelských řetězcích. Aktuálně čelíme problémům z důvodu kritické situace u zejména čtyř našich dodavatelů přímého materiálu. Dva naše dodavatele postihl požár, přičemž u jednoho z nich došlo k totální škodě na majetku. Jeden dodavatel čelí nedostatku vstupního materiálu na světovém trhu a tím ke zpomalení výroby a redukci dodávek pro Bosch. Poslední dodavatel se nepřímým vlivem dostal do platební neschopnosti a řešení této situace je velice složité. Ve všech těchto případech je aktuálně vyvíjen obrovský tlak na nákup a logistiku, což v vrátilo dynamiku nepředvídatelného do naší denní práce.

Bosch je pod velkým tlakem zákazníků, kteří nemají pochopení pro aktuální problémy a pouze očekávají rychlé řešení. Děláme vše proto, abychom zajistili dodávky včas a v perfektní kvalitě, která je Vaší zásluhou pro naši továrnu standardem. Tato situace zatěžuje také naše náklady a cash-flow, které potřebujeme k pokrytí vysokých dlouhodobých investic do nových projektů.

Otevřené body z minulého setkání

Na poslední čtvrtletní schůzce v r. 2022 kovácké odbory otevřely diskusi ke KPD, s požadavkem upravit některé body této dohody. Naším cílem, ve firmě honorující se certifikátem prorodinné společnosti je, aby nedocházelo k nepředvídatelnému narušování soukromého života zaměstnanců. Stejně, jako firma plánuje práci, má i zaměstnanec právo si plánovat svůj odpočinek! Na poslední schůzce nám zaměstnavatel sdělil své stanovisko, které se rozcházelo s naším očekáváním. Na základě toho jsme zaměstnavateli doporučili, aby své vyjádření vzal zpět a znovu jej přehodnotil. K tomu jsme zaměstnavateli přislíbili naši aktivní spoluúčast při hledání řešení. HRL tedy zorganizuje během měsíce dubna Workshop za přítomnosti kováckých organizací, některého z našich hlavních mistrů a jednoho směnového mistra k prodiskutování možných změn.

Nové otevřené podněty KOVO

Letní dovolená. Je třeba přesně vyjasnit, kterým dnem začíná a končí letní dovolená. Jedná se hlavně o víkend před a po plánované dovolené. Vedení společnosti bude o tomto požadavku informovat jednotlivé výrobní úseky

Dopravní obslužnost MHD

Výhrady s aktuálním nastavením jízdních řádů byly již odeslány na JhP/CAR (pí. Kastnerová) a Dopravní podnik města Jihlavy (DPMJ). DPMJ se do konce měsíce března má k připomínkám vyjádřit, respektive přijmout opatření na zlepšení současného stavu. Tento bod byl otevřen ZO UNIOS a k podnětu se připojily i obě kovácké organizace. My, Odbory Bosch, jsme k tomuto tématu zveřejnili na konci měsíce února anketu na našem webu a otevřené body jsme předali v termínu na oddělení CAR.

„To je smutné…“

Na čtvrtletní schůzce byly diskutovány a projednávány pouze body KOVO (Odbory Bosch + KOVO II.)  a ZO UNIOS. ProLibertate sice na schůzku žádné body nepřinesli, zato si mnohé odnesli a následně zveřejnili zkreslené a zavádějící informace s vyvoláváním očekávání. Ostatně, tak se chovají všichni populisté. Pokud bychom tak citovali jediný příspěvek zástupců ProLibertate: „To je smutné…

Vzhledem k četnosti, s jakou ProLibertate tuto větu používá se domníváme, že je to jejich nový slogan.

Přečtěte si naše další články

Veselé Velikonoce

Veselé Velikonoce

Hody, hody, doprovody... Veselého zajíčka, ať je svižná metlička, hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček, pro krásu a pro zdraví, jak tradice...

číst více
error: Tento obsah je chráněný!