Kolektivní vyjednávání – DOHODA

autor: | Pro 11, 2020 | Aktuality

Dne 8. 12. 2020 proběhlo 9. kolo kolektivního vyjednání za účasti vedení závodu a předsedů všech tří odborových organizací. Toto kolo bylo naplánováno vedením společnosti jako reakce na neuspokojivý výsledek 8mi již proběhnutých kol. I na této schůzce odborové organizace předložily své argumenty, podporující naše požadavky (např. srovnání vývoje mezd v JhP s průměrnou mzdou v ČR). Tato schůzka byla poslední šancí před tím, než by bylo použito dalších legislativních postupů. Pro zaměstnavatele a management v DE by to navíc znamenalo, že závod Jihlava nebude mít uzavřenou Kolektivní smlouvu pro rok 2021.

Na tomto jednání byl také zaměstnavatel upozorněn na to, že se termínu neúčastnily vyjednávací týmy, ale jen jednatelé odborů, kteří budou muset získat souhlas výborů všech tři odborových organizací.

Po 3 hodinách usilovného jednání a argumentace odborů i zaměstnavatele se nám podařilo přesvědčit zaměstnavatele o výraznějším navýšení mezd, než které doposud nabízel.

Celkové navýšení do KV na rok 2021 bude 6,5%

Nejdůležitější body dohody:

  • Navýšení všech tarifů o 1500 Kč
  • Individuální navýšení 0,4% (cca 500 zaměstnanců navýšení písmenka)
  • Navýšení nočního příplatku o 10 Kč
  • Jednorázový bonus –  2500 Kč
  • CPrP- jistota 40% v červnu a 40% v prosinci + v případě dobrých výsledků hospodaření firmy doplatek
  • Letní dovolená v rozmezí 4 týdnů, na přelomu července a srpna
  • Garance možnosti teplého stravování v JhP (v rámci daňových změn je to obecně lákadlo pro zaměstnavatele zrušit závodní stravování)

Na základě legislativní změny (zrušení karenční doby) bude z Kolektivní smlouvy vypuštěna kompenzace 33% při prvních 3 dnech pracovní neschopnosti. Z důvodů zvyšování cen surovin byla upravena i cena dotovaného stravování pro zaměstnance tak, aby byl zachovaný poměr mezi tím, co platil v minulosti zaměstnavatel a zaměstnanci.

Tento skvělý výsledek (+6,5% do mzdových prostředků) je nadprůměrným výsledkem i v rámci ČR!

Děkujeme všem našim členům za podporu.

Přečtěte si naše další články

Veselé Velikonoce

Veselé Velikonoce

Hody, hody, doprovody... Veselého zajíčka, ať je svižná metlička, hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček, pro krásu a pro zdraví, jak tradice...

číst více
error: Tento obsah je chráněný!