Připojte se k výzvě zákazu biometrického sledování!

autor: | Čvn 30, 2021 | Aktuality

Vážení kolegové, věnujte prosím pozornost této důležité výzvě. Rádi bychom Vás požádali o Vaši podporu při hájení práv na ochranu osobních údajů vaším „podpisem“ otevřeného dopisu. Je to jednoduché (návod dole)!

Děkujeme za Vaši podporu při hájení práv zaměstnanců – NÁS VŠECH !!

IndustriAll Europe se připojuje k organizacím pro lidská, digitální a občanská práva požadujícím zákaz biometrického dohledu a varuje, že tato technologie by mohla poškodit práva zaměstnanců na shromažďování, právo na stávku a organizovat se. Je zapotřebí silný regulační rámec, který zakáže používání nespolehlivých a diskriminačních technologií.

Hrozba, kterou tato technologie představuje pro právo na shromažďování, právo na stávku a právo na organizaci, je prostě nepřijatelná.

Skupina organizací pro lidská, digitální a občanská práva vydala prohlášení požadující zákaz biometrického sledování. Otevřený dopis již podepsalo více než 175 organizací.

Otevřený dopis požaduje přímý zákaz softwarových aplikací pro rozpoznávání obličeje a vzdálené biometrické rozpoznávání, používaných pro hromadné sledování a diskriminační cílené sledování. Tyto technologie podkopávají lidská práva, včetně práva na svobodné shromažďování a sdružování a práva na rovnost a nediskriminaci. Mezi dotyčné technologie patří použití obličejové a biometrické klasifikace, které předpovídají pohlaví, emoce nebo jiné osobní atributy lidí a jsou vysoce nespolehlivé a diskriminační. Na pracovníky se tyto praktiky často vztahují a je zapotřebí silný regulační rámec, který by je chránil před nespravedlivým zacházením a diskriminací.

Jak zdůrazňuje otevřený dopis: „Dokud budou lidé ve veřejně přístupných prostorech okamžitě identifikováni, vybráni nebo sledováni, budou jejich lidská práva a občanské svobody narušeny.“ Výzva proto požaduje zákaz těchto technologií pro sledování veřejných a veřejně přístupných prostorů, a to všemi orgány veřejné moci na všech úrovních nebo jejich jménem. Dále požaduje zákaz používání těchto technologií soukromými subjekty ve veřejných a veřejně přístupných prostorách, včetně škol, bytové výstavby a na pracovišti. Jednotlivec by měl být chráněn před použitím těchto technologií a informace z nich by měly být vyloučeny jako důkaz pro trestní stíhání lidí. Soukromé společnosti musí uznat nebezpečí rozpoznávání obličeje a softwaru pro vzdálené biometrické rozpoznávání. Iniciativa proto vyzývá soukromé společnosti, „aby vydávaly zprávy o transparentnosti, které podrobně stanoví všechny jejich veřejné zakázky (…) na poskytování těchto technologií; (…) a zdržet se odvetných opatření vůči pracovníkům, kteří se na svých pracovištích snaží zpochybnit nebo odmítnout vývoj rozpoznávání obličeje a vzdálených biometrických technologií, které umožňují hromadný dohled a diskriminační cílené sledování. “

Evropská komise plánuje zakázat vzdálenou biometrickou identifikaci v reálném čase pouze pro účely vymáhání práva ve veřejně přístupných prostorách, až na výjimky. To není dostatečné, protože riziko porušování lidských práv a zásahu do soukromého života lidí, zejména prostřednictvím nestátních subjektů, přetrvává. Přímý zákaz jakékoli takové technologie by měl být zakotven v připravovaných právních předpisech EU o umělé inteligenci.

Isabelle Barthès:
„IndustriAll Europe se rozhodla podepsat otevřený dopis, protože pracovníci často podléhají vysoce nespolehlivým sledovacím technologiím, aniž by jim byly poskytnuty smysluplné nástroje k posouzení této technologie a zpochybnění jejího výsledku. Předpojatost spojená s těmito systémy diskriminuje velké skupiny lidí a veškerá hypotetická výhoda je vyvážena hrozbou trvalého sledování a porušováním základních a občanských práv.
„Hrozba, kterou tato technologie představuje pro právo na shromažďování, právo na stávku a právo na organizaci, je prostě nepřijatelná.“ Potřebujeme silný regulační rámec, který zakazuje používání technologie rozpoznávání obličeje a vzdáleného biometrického rozpoznávání, používaných pro hromadný dohled a diskriminační cílené sledování ze strany veřejných i soukromých subjektů. “


Otevřený dopis mohou podepsat organizace nebo jednotlivci ZDE.

Návod jak vyplnit formulář je jednoduchý. Po kliknutí na „ZDE“ přejeďte na stránce dolů a vyplňte formulář dle vašich informací a zakřížkujte „As an individual“. Poté klikněte na tlačítko „SUBMIT“…

návod

Přečtěte si naše další články

Týden 8/2024

Týden 8/2024

Na montáži úřaduje BUBÁK V továrně se již několik let pohybuje Bubák. Bubák je vedoucí pracovník, který má potřebu získat frčky a zalíbit se...

číst více
Týden 07/2024

Týden 07/2024

HSE – management review Odbory hrají klíčovou roli v zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců. Inspektor BOZP ČMKOS z odborového...

číst více
Letní dovolená 2024

Letní dovolená 2024

Vážení kolegové, přinášíme Vám informaci o určení letní dovolené pro všechny úseky závodu JhP. Jsme velice rádi, že zaměstnavatel vyslyšel naše...

číst více
CzechBulgarianEnglishGermanRomanianUkrainian