Připojte se k výzvě zákazu biometrického sledování!

autor: | Čvn 30, 2021 | Aktuality

Vážení kolegové, věnujte prosím pozornost této důležité výzvě. Rádi bychom Vás požádali o Vaši podporu při hájení práv na ochranu osobních údajů vaším „podpisem“ otevřeného dopisu. Je to jednoduché (návod dole)!

Děkujeme za Vaši podporu při hájení práv zaměstnanců – NÁS VŠECH !!

IndustriAll Europe se připojuje k organizacím pro lidská, digitální a občanská práva požadujícím zákaz biometrického dohledu a varuje, že tato technologie by mohla poškodit práva zaměstnanců na shromažďování, právo na stávku a organizovat se. Je zapotřebí silný regulační rámec, který zakáže používání nespolehlivých a diskriminačních technologií.

Hrozba, kterou tato technologie představuje pro právo na shromažďování, právo na stávku a právo na organizaci, je prostě nepřijatelná.

Skupina organizací pro lidská, digitální a občanská práva vydala prohlášení požadující zákaz biometrického sledování. Otevřený dopis již podepsalo více než 175 organizací.

Otevřený dopis požaduje přímý zákaz softwarových aplikací pro rozpoznávání obličeje a vzdálené biometrické rozpoznávání, používaných pro hromadné sledování a diskriminační cílené sledování. Tyto technologie podkopávají lidská práva, včetně práva na svobodné shromažďování a sdružování a práva na rovnost a nediskriminaci. Mezi dotyčné technologie patří použití obličejové a biometrické klasifikace, které předpovídají pohlaví, emoce nebo jiné osobní atributy lidí a jsou vysoce nespolehlivé a diskriminační. Na pracovníky se tyto praktiky často vztahují a je zapotřebí silný regulační rámec, který by je chránil před nespravedlivým zacházením a diskriminací.

Jak zdůrazňuje otevřený dopis: „Dokud budou lidé ve veřejně přístupných prostorech okamžitě identifikováni, vybráni nebo sledováni, budou jejich lidská práva a občanské svobody narušeny.“ Výzva proto požaduje zákaz těchto technologií pro sledování veřejných a veřejně přístupných prostorů, a to všemi orgány veřejné moci na všech úrovních nebo jejich jménem. Dále požaduje zákaz používání těchto technologií soukromými subjekty ve veřejných a veřejně přístupných prostorách, včetně škol, bytové výstavby a na pracovišti. Jednotlivec by měl být chráněn před použitím těchto technologií a informace z nich by měly být vyloučeny jako důkaz pro trestní stíhání lidí. Soukromé společnosti musí uznat nebezpečí rozpoznávání obličeje a softwaru pro vzdálené biometrické rozpoznávání. Iniciativa proto vyzývá soukromé společnosti, „aby vydávaly zprávy o transparentnosti, které podrobně stanoví všechny jejich veřejné zakázky (…) na poskytování těchto technologií; (…) a zdržet se odvetných opatření vůči pracovníkům, kteří se na svých pracovištích snaží zpochybnit nebo odmítnout vývoj rozpoznávání obličeje a vzdálených biometrických technologií, které umožňují hromadný dohled a diskriminační cílené sledování. “

Evropská komise plánuje zakázat vzdálenou biometrickou identifikaci v reálném čase pouze pro účely vymáhání práva ve veřejně přístupných prostorách, až na výjimky. To není dostatečné, protože riziko porušování lidských práv a zásahu do soukromého života lidí, zejména prostřednictvím nestátních subjektů, přetrvává. Přímý zákaz jakékoli takové technologie by měl být zakotven v připravovaných právních předpisech EU o umělé inteligenci.

Isabelle Barthès:
„IndustriAll Europe se rozhodla podepsat otevřený dopis, protože pracovníci často podléhají vysoce nespolehlivým sledovacím technologiím, aniž by jim byly poskytnuty smysluplné nástroje k posouzení této technologie a zpochybnění jejího výsledku. Předpojatost spojená s těmito systémy diskriminuje velké skupiny lidí a veškerá hypotetická výhoda je vyvážena hrozbou trvalého sledování a porušováním základních a občanských práv.
„Hrozba, kterou tato technologie představuje pro právo na shromažďování, právo na stávku a právo na organizaci, je prostě nepřijatelná.“ Potřebujeme silný regulační rámec, který zakazuje používání technologie rozpoznávání obličeje a vzdáleného biometrického rozpoznávání, používaných pro hromadný dohled a diskriminační cílené sledování ze strany veřejných i soukromých subjektů. “


Otevřený dopis mohou podepsat organizace nebo jednotlivci ZDE.

Návod jak vyplnit formulář je jednoduchý. Po kliknutí na „ZDE“ přejeďte na stránce dolů a vyplňte formulář dle vašich informací a zakřížkujte „As an individual“. Poté klikněte na tlačítko „SUBMIT“…

návod

Přečtěte si naše další články

Týden 23/2024

Týden 23/2024

Situace ve výrobě – všeobecně Všechny výrobní úseky napříč závodem se potýkají se situací, jakou závod Jihlava nepamatuje. Byli jsme zvyklí na to,...

číst více
Veselé Velikonoce

Veselé Velikonoce

Hody, hody, doprovody... Veselého zajíčka, ať je svižná metlička, hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček, pro krásu a pro zdraví, jak tradice...

číst více
error: Tento obsah je chráněný!