Přivaděč (I/38) – aktuální informace (19.4.2023)

autor: | Dub 19, 2023 | Aktuality

Zápis z 20. Operativní porady stavby (I/38 D1 – Jihlava, ISPROFIN 500 111 0007)

POZOR! Silnice I/38 bude od tohoto víkendu uzavřená.

Předpoklad prací:

  • Nalepení žlutých čar: do 22.04.2023
  • Postavení DIO:
    • 22.04.23 od 08:00 do 13:00 bude provedena uzavírka na exitu 112 D1 směr Jihlava od Brna, Havlíčkův Brod-Polná od Prahy a nájezd na D1 směr Brno a Praha
    • vlastní uzavírka I/38 od 22.04. 13:00 do 23.04 do 20:00 v závislosti na klimatických podmínkách

Uzavírka LJP „1 fáze“ III. etapy 24.04. (0:00) – 07.07.23

MD zamítlo uzavření sjezdu od Brna na Havlíčkův Brod, dle podané žádosti, po celou dobu provádění prací. Práce tudíž budou probíhat etapově za časově omezených plných uzavírek k zajištění stavebních prací po nezbytně nutnou dobu.

Uzavření celého sjezdu od Brna na Havlíčkův Brod bylo důležité jako vjezd a výjezd ze stavby a k zachování bezpečnosti práce při těchto činnostech. Zejména při frézování a pak u samotné pokládky asfaltových směsí. Délka pracovního prostoru stavby při pokládce je minimálně 100 m a zachováním odbočení toto bude značně nepřehledné a otáčení NA není možné vůbec. Může dojít k ohrožení, jak pracovníků stavby, tak i veřejného prostoru.

Zhotovitel obdržel žádost o PÚ ŘSD Správa Jihlava k vyspravení výtluků na výjezdu a nájezdu v km 0,250 – 0,400 v místě budoucí OK. Zhotovitel žádá objednatele k zajištění označení výtluků do 26.04.2023.

Přivaděč

Přečtěte si naše další články

Týden 23/2024

Týden 23/2024

Situace ve výrobě – všeobecně Všechny výrobní úseky napříč závodem se potýkají se situací, jakou závod Jihlava nepamatuje. Byli jsme zvyklí na to,...

číst více
Veselé Velikonoce

Veselé Velikonoce

Hody, hody, doprovody... Veselého zajíčka, ať je svižná metlička, hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček, pro krásu a pro zdraví, jak tradice...

číst více
error: Tento obsah je chráněný!