Sjezd silnice I/38 směr Pávov – Jihlava

autor: | Čvn 23, 2021 | Aktuality

Vážení kolegové,

jsme velmi rádi, že po několikaletém tlaku odborů a úsilí zaměstnavatele se nám společně podařilo zajistit obnovení sjezdu z Pávova. Odbory-Bosch požádaly o účast na operativních poradách stavebního dozoru a investora. V zájmu všech našich zaměstnanců budeme situaci pečlivě sledovat a průběžně Vás informovat. Podle námi dnes zjištěných informací by sjezd měl být otevřen 1. 10. 2021.

ŘSD_Vysočina

ŘSD ČR v pondělí 14.6. 2021 zahájilo výstavbu nové protihlukové stěny podél pravého jízdního pásu silnice I/38 ve směru do Jihlavy, která nahradí a výrazně prodlouží stávající 100 metrů dlouhou a technicky nevyhovující stěnu.

Silnice I/38 prochází v úseku od křižovatky s D1 (exit 112) do Jihlavy kolem zastavěné městské části Pávov. Ochranu nejbližších domů před hlukem z provozu zajišťuje protihluková stěna (PHS) z tvárnic. Ta ale v současnosti již neposkytuje dostatečnou protihlukovou ochranu blízké zástavby. Nová PHS přispěje ke zlepšení životních podmínek obyvatel Pávova.

Sjezd_Pávov

Výstavbou nové protihlukové stěny reaguje ŘSD ČR na výsledek akustické studie. Ta poukazuje na prokazatelné překročení hlukových limitů DEN/NOC 60/50 dB. Studie již také pracovala s dodržením hygienických limitů zvuku i v případě znovuotevření dosud uzavřeného sjezdu a instalaci protihlukové stěny v této části. V souladu se závěry akustické studie je protihluková stěna navržena s výhledem do roku 2030. Konstrukčně se bude jednat o stěnu z betonových panelů s absorbéry osazených do železobetonových, případně ocelových sloupků. Panely jsou pak navrženy v kategorii vzduchové neprůzvučnosti B2 a kategorii zvukové pohltivosti A2.

Cílem stavby je zajistit dostatečnou ochranu přilehlých chráněných staveb v zastavěné oblasti jihlavské městské části Pávov před nadlimitním hlukem emitovaným provozem ze stávající silniční dopravy. Ta je v úseku přivaděče mezi dálnicí D1 a Jihlavou poměrně intenzivní. Denně zde v průměru projede více než 21 000 vozidel z toho více jak pětinu tvoří doprava nákladní.

Stavba řeší nejen demolici stávající nevyhovující stěny z betonových pilířů s cihelnou výplní délky 100,9 metrů a vybudování nové stěny v celkové délce 1054 metrů o proměnné výšce 4,5-6,9 metrů (v místě původní stěny bude horní část PHS provedena z nástavce sklopeného směrem ke komunikaci).

Řešena je také úprava a obnovení doposud uzavřeného sjezdu ze silnice I/38 ze směru od D1 a současně nájezdu na silnici I/38 ve směru na Znojmo. Využívat mimoúrovňovou křižovatku v km 162,3, která bude sloužit zejména k odlehčení dopravy v době dopravní špičky, však bude umožněno pouze vozidlům do 3,5 tuny.

V souvislosti výstavbou bude v právem jízdním pásu silnice I/38 ve směru od D1 do Jihlavy veden provoz v délce cca. 2 kilometrů pouze 1 jízdním pruhem. S omezením provozu tak musí řidiči počítat v úseku od D1 MÚK EXIT 112 Pávov až po mimoúrovňovou křižovatku směr průmyslová zóna a Pávov a to až do konce listopadu tohoto roku.

infoletak_s38-phs-pavov-A5

Přečtěte si naše další články

Týden 24/2024

Týden 24/2024

Čtvrtletní schůzka s vedením společnosti Čtvrtletní setkání odborů a vedení společnosti není až takovou samozřejmostí, jak se zdá. V naprosté...

číst více
Týden 23/2024

Týden 23/2024

Situace ve výrobě – všeobecně Všechny výrobní úseky napříč závodem se potýkají se situací, jakou závod Jihlava nepamatuje. Byli jsme zvyklí na to,...

číst více
error: Tento obsah je chráněný!