Společné prohlášení odborových svazů na obranu pracovníků společnosti Bosch v Evropě

autor: | Čvn 28, 2021 | Aktuality

Nenecháme za sebou žádného pracovníka ani region!

Společnost Bosch musí poskytnout vyhlídky a záruky pro budoucnost svého podnikání v automobilovém průmyslu.

Společné prohlášení odborových svazů na obranu pracovníků společnosti Bosch v Evropě, Brusel, 25. června 2021

EuropeanWorksCouncil

Evropský automobilový průmysl prochází nejbouřlivějším obdobím, jakému kdy čelil. Tisíce společností a miliony pracovníků, od výrobců automobilů až po jejich předcházející a navazující dodavatele, čelí nejisté budoucnosti. Společnost Bosch není imunní a musí čelit kombinaci bezprecedentních výzev: zotavit se z globální pandemie, která odvětví zasáhla obzvláště tvrdě, a zároveň přijmout dvojí ekologický a digitální přechod, který krize COVID-19 ještě urychlila.

Odborové svazy zastupující pracovníky společnosti Bosch v Belgii, Česku, Francii, Itálii, Maďarsku, Německu, Polsku, Rakousku, Slovensku, Španělsku a Turecku však varují: Zaměstnanci společnosti Bosch nesmí a nebudou platit cenu za transformaci společnosti, pokud bude špatně řízena. Transformace musí být řízena správným způsobem a s náležitým načasováním, které bude vyhovovat všem závodům Bosch.

Signály, které zatím vedení společnosti Bosch vysílá, jsou bohužel velmi znepokojivé. Ukazují na strategii, která vede k deindustrializaci celých regionů a ke ztrátě strategického know-how, které léta vyvíjeli vysoce obětaví pracovníci. Přesouvání výroby do zemí s nízkými náklady, které nenabízí žádnou nebo jen nedostatečnou alternativní výrobu a staví závody do vzájemné konkurence, není způsob, jak správně řídit změny ve společnosti Bosch. Porušování závazků přijatých za účelem zachování pracovních míst nebo investování milionů eur do závodu poté, co pracovníci vynaložili velké úsilí na udržení produktivity a ziskovosti, není způsob, jak správně řídit změny ve společnosti Bosch. Propouštění stovek pracovníků, zavírání závodů a riskování ztráty strategických dovedností a pracovních míst bez konzultace se zástupci odborů a projednání alternativ není způsob, jak správně řídit změny ve společnosti Bosch.

V této souvislosti se v celé Evropě prudce zvyšují obavy pracovníků společnosti Bosch. Odbory se nemohou smířit s tím, že nemají žádné záruky ohledně budoucnosti svých pracovních míst a pracovišť. Připomínáme vedení společnosti Bosch jeho odpovědnost vůči pracovníkům a místním komunitám v různých regionech, kde působí.

Evropské odbory proto vyzývají vedení společnosti Bosch:

#1 Zavázat se k solidním zárukám pro zajištění zaměstnanosti a investic pro všechna pracoviště ve všech zemích. Základní zásadou musí být zamezení nucenému propouštění, které se musí uplatňovat všude. Zvýšení investičního úsilí, včetně investic doprovázejících transformaci výrobních závodů, již nemůže dále čekat.

#2 Poskytnout dlouhodobý plán, jak bude řízena transformace, diverzifikována výroba, zajištěna zaměstnanost a průmyslový růst ve všech závodech a v každém z různých regionů, kde Bosch působí.

#3 Zapojit se do kvalitního sociálního dialogu se všemi zástupci zaměstnanců a odborů na každém pracovišti, v každé zemi a v Evropském výboru, zejména o dlouhodobém strategickém plánu. Sociální dialog ve společnosti Bosch musí být založen na včasném a důkladném informování a konzultacích za pomoci odborníků, svolávání mimořádných schůzí v případě potřeby a také na otevření diskuse o alternativách před přijetím rozhodnutí v každé zemi, kde společnost Bosch působí.

Evropské odbory ve společnosti Bosch hájí průmyslovou činnost orientovanou na budoucnost, která vede k vytváření pracovních míst a průmyslovému rozvoji. V nadcházejících týdnech budou pokračovat v koordinaci na národní a evropské úrovni pod záštitou IndustriAll Europe, aby zajistily, že žádný pracovník a závod společnosti Bosch v Evropě nezůstane pozadu.

Za Evropskou Radu Zaměstnanců Bosch:

Petr Nesměrák (JhP), David Matajs (RBCB)

Přečtěte si naše další články

Týden 24/2024

Týden 24/2024

Čtvrtletní schůzka s vedením společnosti Čtvrtletní setkání odborů a vedení společnosti není až takovou samozřejmostí, jak se zdá. V naprosté...

číst více
Týden 23/2024

Týden 23/2024

Situace ve výrobě – všeobecně Všechny výrobní úseky napříč závodem se potýkají se situací, jakou závod Jihlava nepamatuje. Byli jsme zvyklí na to,...

číst více
error: Tento obsah je chráněný!