Týden 07/2024

autor: | Úno 20, 2024 | Aktuality

HSE – management review

Odbory hrají klíčovou roli v zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců. Inspektor BOZP ČMKOS z odborového svazu KOVO pan Čermák informoval vedení společnosti, že na rok 2024 jsou plánovány 2 kontroly. Kontrola pracoviště LogPoint a kontrola výroby EM. Termín bude upřesněn později.

Naše úloha není omezena pouze na zastupování pracovníků v otázkách mzdy a pracovních podmínek, ale také na prosazování opatření, která mají za cíl minimalizovat rizika spojená s prací a chránit zdraví a životy zaměstnanců. Naše jednání se zaměstnavatelem zahrnují například vyžadování pravidelných i mimořádných kontrol a revizí pracovních prostředí, zajištění dostatečného školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a poskytování osobní ochranné výbavy (OOPP). Odbory rovněž hrají klíčovou roli při vyjednávání se zaměstnavatelem ohledně kompenzačních opatření pro zaměstnance, kteří utrpěli pracovní úrazy nebo onemocnění související s jejich prací. Tato opatření mohou zahrnovat finanční odškodnění, rehabilitaci, lékařskou péči anebo podporu při návratu do práce.

Důležitým prvkem naší činnosti v oblasti bezpečnosti práce je také informování a šíření osvěty mezi zaměstnance o jejich právech a povinnostech týkajících se bezpečnosti práce.

Zaměstnanci nejsou jen lidské zdroje, ale také členové rodin, a proto je pro odbory důležité zajistit, aby jejich práce byla bezpečná a aby se mohli vrátit domů zdraví a v pořádku.

Šťastný výherce nám přišel poděkovat

V rámci projektu zlepšovacích návrhů se v naší firmě konala soutěž, ve které měli zaměstnanci možnost přicházet s nápady na zlepšení pracovního prostředí, efektivity práce nebo jakéhokoli jiného aspektu, který by mohl přinést pozitivní změnu. Jedním z těchto nápadů bylo i zřízení této výherní soutěže, která měla za cíl motivovat zaměstnance k aktivnímu přístupu a zapojení se do procesu zlepšování.

Vylosovaným vítězem této soutěže se stal jeden z našich kolegů, který si odnesl jako odměnu osobní automobil Škoda Octavia. Tato výhra pro něj přišla v naprosto příhodnou chvíli, neboť jeho dosavadní věrný společník, 18 let staré Audi, nedávno vypověděl službu. Pro někoho by tento neočekávaný problém mohl být zdrojem stresu a finančních obav, ale v tomto případě se výhra ukázala jako vynikající pomocná ruka.

Jsme tedy nesmírně potěšeni, že jsme mohli přispět k takovému příjemnému obratu v životě našeho kolegy. Gratulujeme mu k výhře a přejeme mu mnoho šťastných kilometrů s novým vozem. Zároveň si vážíme jeho vděčnosti a příjemného přístupu, kdy se i přes náš nedostatek organizace ohledně termínu oznámení výherce rozhodl podělit o svou radost s námi. Takovéto pozitivní příběhy nás utvrzují v tom, že investice do motivace a odměňování zaměstnanců se vyplácí nejen pro ně samotné, ale i pro celou firmu jako celek.

Otevření parku na závodě Pávov

Obrací se na nás stále více zaměstnanců s otázkou, kdy bude opět otevřen park na Pávově. Mnoho lidí využívá tuto „zkratku“ při příchodu i odchodu z práce. Park byl dočasně uzavřen z důvodu meteorologických podmínek (vítr a ledovka) a jeho údržby. Hrozil zde pád větví a nebezpečí úrazu zaměstnanců na zledovatělém povrchu. Dnes se nám podařilo získat odpověď od oddělení FCM, že vzhledem k dlouhodobé předpovědi počasí (prý se ještě očekává silný vítr) bude park a průchod parkem zprovozněn k 20.3.2024. Vzhledem k tomu, že meteorologové neumí předpovědět počasí přesně ani na druhý den doufáme, že se nebude park uzavírat při každém zafoukání. Na Vysočině je totiž vítr běžný.

Přečtěte si naše další články

Veselé Velikonoce

Veselé Velikonoce

Hody, hody, doprovody... Veselého zajíčka, ať je svižná metlička, hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček, pro krásu a pro zdraví, jak tradice...

číst více
error: Tento obsah je chráněný!