Týden 11/2021

autor: | Bře 19, 2021 | Aktuality

Zakázky,  plnění dodávek

Ve většině výrob je situace v zakázkách velice napjatá. Zvyšuje se tlak na dobrovolné směny. Volno o velikonočních svátcích někteří zaměstnanci zamění za práci u výrobních linek. Zaměstnavatel sice na tyto dny vyhlásil mimořádné odměny, ale musel akceptovat pouze dobrovolnou bázi. Nikomu to nesmí nařídit. I přes velmi vysoký nábor nových pracovníků k montážním linkám a výrobním strojům firma čelí  nedostatku personálu. Vládní opatření ohledně uzavření škol a školek odsálo z výrobních podniků značné množství zaměstnanců, kteří v tuto dobu nahrazují ze svých domovů učitele a vychovatele. Konec tohoto v nedohlednu. Ve spojení se standartní nemocností, karanténou a testováním ve firmách se dostáváme až k deseti procentům pracovníků, kteří chybí ve výrobách. Jakou další ránu nám vláda připraví, tedy krom toho, že by nejraději testovali dvakrát týdně, prozatím netušíme. Málokdo si uvědomí, že mimoevropským zákazníkům je naprosto jedno, lépe řečeno, vůbec je nezajímá, co předvádí Evropská unie, potažmo vlády jednotlivých států. Mohou a budou ohroženy budoucí smlouvy s našimi významnými zákazníky. Zmatečná rozhodnutí vlády postihly veškeré hodnotové toky prozatím fungujícího průmyslu.

Audit UMS / AMS

Začátkem měsíce března proběhl ve firmě audit se zaměřením na bezpečnost práce (AMS) a ochranu životního prostředí (UMS). Audit byl proveden certifikační společností DNV GL s velmi dobrým výsledkem, kdy nebyla nalezena žádná hlavní ani vedlejší odchylka. Tím se v hodnocení dostáváme na špičku v rámci ČR. Nicméně se pánové auditoři setkali během týdenní pracovní návštěvy u nás i s jednotlivci, kteří neměli nasazenou roušku anebo respirátor. Toto zjištění však nemá vliv na hodnocení v rámci auditu, jelikož systémově jsou opatření velmi dobře zajištěna. Auditoři nezapomněli zmínit ani fakt, že jsou překvapeni, jak hluboce jsou do problematiky ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce v rámci firmy zahrnuty odbory – jelikož jsme měli možnost se auditu účastnit a vyjádřit naše postoje a názory.

Pravidelné testování COVID-19

Již druhý týden probíhá v rámci firmy povinné testování Ag-testy společností Medica Sever. Výsledky testování se shodují s průměrem ostatních firem v republice a to kolem 1%. Po odeslání na PCR testy se kolem 50% výsledků potvrdilo jako negativní.

Kolegové v ohrožení

Do loňského roku bylo V rámci úspor a udržení „konkurenceschopnosti“ bylo oznámeno uzavření závodu LicP (Španělsko) do konce roku 2021. Závod vyrábí brzdové systémy a v lokalitě se nachází též oddělení vývoje a prodeje. Aktuální počet zaměstnanců je cca 340. Podobná situace je v závodě RzP (Francie), kde pan Hartung Stefan (G4) a paní Albrecht Filiz (G13) oznámili záměr redukovat počet zaměstnanců z cca 1200 na 500 do roku 2025.

vesta - Táda

Pracovní vesty pro členy naší organizace

Jelikož zaměstnavatel již tímto pracovním doplňkem roky nevybavuje zaměstnance, Odbory Bosch z rozhodnutí VZO zadaly výrobu a započaly s distribucí vest našim členům. Vesty jsou z větší části dotované z odborových prostředků, člen zaplatí manipulační poplatek 100Kč. Prozatím máme zakoupeno cca pro čtvrtinu členů a objednáváme další. V covid době je i toto zboží na trhu nedostatkové. Distribuce probíhá přes odborovou kancelář a částečně přes členy VZO. Prosím o trpělivost, do zimy se dostane na každého.

Přečtěte si naše další články

Veselé Velikonoce

Veselé Velikonoce

Hody, hody, doprovody... Veselého zajíčka, ať je svižná metlička, hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček, pro krásu a pro zdraví, jak tradice...

číst více
error: Tento obsah je chráněný!