Týden 11/2024

autor: | Bře 15, 2024 | Aktuality

Jednání s vedením společnosti

Pracovní místa s nižší zátěží a s méně náročným směnovým modelem

Dlouhá léta zaměstnavatel ve spolupráci s odbory zajištoval pracovní místa pro zaměstnance s nějakým typem zdravotního omezení. Např. na balící dílně závodu Humpolecká. Po sestěhování na LogPoint se nám tento projekt prakticky rozpadnul a řadě lidem hrozí ztráta zaměstnání z důvodu zhoršeného zdravotního stavu. A je v celku jedno, zda následkem dlouholeté práce pro podnik, nebo třeba po úraze v civilním životě. Zákony naší země toto neřeší a nazývají to obecně – obecné onemocnění. Odbory KOVO tomuto stavu nehodlají jen přihlížet. Tlačíme proto na zaměstnavatele k hledání řešení. Zaměstnavatel, tedy pokud si chce i do budoucna ponechat statut „sociální“ musí vcelku rychle reagovat a odborům KOVO vyhovět. Nalézt potřebné finanční prostředky a vytvořit dostatečný počet pracovních míst pro naše kolegy, kterým život napsal poněkud odlišné zdraví, než je standard dnešní moderní doby.

Vzdělávání zaměstnanců

Odbory Bosch vznesly požadavek na rozšíření stávajících aktivit zaměstnavatele v oblasti vzdělávání zaměstnanců. Např. pro vysokoškoláky máme stipendijní programy s možností čerpání volna ve zkouškovém období. V pořádku. Ale ne všichni studují vysokou školu. Někomu třeba chybí maturita a rád by si ji doplnil. Skloubit školu, rodinu a práci je mnohdy velice složité. Zaměstnavatel nám vyhověl a připraví koncept podpory pro vzdělávání a doplnění středoškolského vzdělání. Již letos v září tak snad budou moci někteří zájemci využít nového programu. Věříme, že HRL vypracuje projekt včas a myšlenka která se nám v tuto chvíli rodí, že se narodí v dostatečném předstihu tak, abychom vás mohli o podrobnostech včas informovat.

Odstupné 24 měsíců

Někteří zaměstnanci a zejména pak temně rudá skupina proletářů nás již několikrát osočovali z toho, že strašíme zaměstnance propouštěním. My jsme nikdy nikoho nestrašili. To, že jsme například informovali o výsledcích kolektivního vyjednávání v největší tuzemské automobilce a jeho následcích (redukce personálu) bylo jen konstatování faktu příčiny a jeho následku. Naše dlouhodobá strategie chce naopak pracovní místa chránit. A to se nám díky bohu daří. Ti samí lidé ale potom přicházejí do kolektivního vyjednávání s tím, že chtějí prosadit odstupné na 24 měsíců. Proč?! Pokud si sami nepodrazíme nohy, do oprátky nespadneme. Také je nutné předeslat, že případná výše odstupného při větším průšvihu se nastavuje na danou situaci. Ta ale vůbec není na pořadu dne. Informace, které někdo účelově šíří po továrně, že my nechceme a někdo chce, je jenom plácnutím do vody. A co se týká nákladů s tím spojených a kolektivního vyjednávání? Ne, že to nic nestojí! To potvrdí každý, kdo má s kolektivním vyjednáváním zkušenosti. Proto nakonec všechny odborové organizace šly cestou navýšení mezd namísto vytváření bianko šeku na finanční rezervy na něco, co v dohledné době nebudeme potřebovat. Celou kauzu „stvrzenou právníky“ údajných předkladatelů označilo vedení společnosti jako nesmysl a hloupost.

Kolárna na Alaftexu

Odbory Bosch předložili požadavek na úpravu kolárny na závodě Dolina. Koncept uložení kol se zdá být nevyhovující pro naše něžná pohlaví, která se na nás obrátila. Ženy mají zejména problém s hmotností kola a manipulací do zajišťovacích držáků. Toto téma jsme již předali na oddělení FCM, přičemž jsme také navrhli možná řešení.

Na jednání s vedením společnosti jsme požádali též o výstavbu venkovní kuřárny u haly 301, vchod 5. Tento podnět jsme obdrželi od našich členů a měl by být realizován v dohledné době. Další podnět našich členů se týká autobusových zastávek před hlavní vrátnicí na Pávově. Z celkového počtu čtyř se využívají pro veřejnou dopravu pouze tři. Podnět se týkal rizika propálených bund od kuřáků nekuřákům. Nutno podotknout, že nestraníme ani jedné z těchto skupin a hledáme řešení výhodné pro obě strany. Nepoužívanou zastávku chceme použít jako kuřácký prostor, kde budou dýmit jen milovníci kouře. Nicméně, pozemek je firmy, ale zastávky jsou v užívání města. Tak doufáme, že při jednání se zastupiteli dojde k pochopení a klacky házené pod nohy se neobjeví.

Konference ZO OS KOVO Odbory Bosch

VZO (Výbor základní organizace) schválil konání konference ZO OS KOVO Odbory Bosch na druhou polovinu září 2024.

Konference je nevyšším orgánem, který řídí fungování základní organizace. Mnozí se domnívají, že strategie, cíle a fungování ZO je činem jednoho muže. Příznivce konspirací musíme zklamat. Předseda Melichar je sice jednatelem ZO – říkejme tvář organizace, ale výkonným orgánem je VZO (výbor základní organizace). Rozhodnutí, která VZO v duchu usnesení Konference učiní jsou následně vykonávána skrze předsedu naší ZO.   Naše odborová organizace tedy není autokratický systém, ale systém demokratický. Členové výboru jsou demokraticky voleni a vykonávají svoji činnost v zájmu zaměstnanců dle svých nejlepších možností. To že ani dění ve firmě není činem jednoho anebo dvou mužů je i fakt, že stejná pravidla jsou nastavena pro všechny odborové organizace v rámci ČMKOS působících v naší firmě (ZO OS UNIOS, II. Základní organizace Odborového svazu KOVO BOSCH Jihlava i ZO OS KOVO Odbory Bosch). Všechna významná rozhodnutí jsou dělána na základě koncensu grémií všech odborových organizací, které čítají přibližně 33 zaměstnanců napříč výrobními i nevýrobními úseky a jednotlivých odborových organizací. Proto je důležité mít členy, kteří se aktivně zapojují. Pozvánku na naši konferenci obdržíte včas a budeme mít opět možnost tvořit budoucnost nejen našich odborů, ale spolupodílet se společně i na budoucnosti naší továrny.

Stravování v JhP pod novou smlouvou Aramark

Přechod na nové podmínky probíhá podle plánu. Očekávali jsme spoustu menších, či větších nedostatků, stejně jako se děje při spuštění jakéhokoliv nového projektu. Naše očekávání se potvrdilo. Přesto popíši jedno velké pochybení z naši strany. Pokud bychom prosadili uplné uzavření jídelen v přechodovém víkendu, byl by čas nejen na přestavby, ale hlavně na odladění systému. Zaměstnanci mohli dostat náhradní plnění. Ale pozdě bycha honiti. Takže jsme v prvních dnech řešili desítky podnětů a stížností zaměstnanců. Oprávněných, odůvodněných i těch naprosto lichých. Většina věcí jsme řešili operativně přímo s jednotlivými kantýnami, s vedením Aramarku a největší část systémově přes oddělení stravování ve firmě Bosch. Aktuálně si to začíná asi sedat, jelikož podnětů ubývá a objevují se i nějaké ty pochvaly. Odbory KOVO budou nadále monitorovat dění kolem stravování a jsme připraveni i nadále řešit podněty.

RE: Odhlášky z odborů

Rádi bychom reagovali na zavádějící a již tradičně nepravdivé informace mladých komunistů, kteří kovácké organizace osočují z toho, že neodhlašují zaměstnance, který již nadále nechce být členem OS KOVO. Rádi bychom tedy k tomuto blábolu zaujali jasný postoj.

Členství v odborech je dobrovolné rozhodnutí každého zaměstnance. Ten, pokud se rozhodne být naším členem, vypíše u nás přihlášku a podepíše souhlas se strháváním členských příspěvků dle stanov OS KOVO. Pokud se náš člen rozhodne se z naší organizace odhlásit, může stejně tak u nás podepsat odhlášku, kterou následně opět zpracujeme dle stanov OS KOVO a přestává být naším členem. Není v tom opravdu žádný problém. Problém nastává jen tehdy, když někdo namísto komunikace s odborovou organizací si vymáhá právo na zrušení strhávání členských příspěvků přes personální oddělení. Jednak tím, že člen přestane platit příspěvky neznamená, že přestává být členem OS KOVO! Členem přestane být až v okamžiku, kdy VZO rozhodne o jeho vyloučení z OS KOVO. To může, ale nemusí být již po třech měsících, kdy člen členské příspěvky neplatí. Po celou dobu je však tento zaměstnanec členem OS KOVO se svými právy i povinnostmi! Jednou z povinností je platit členské příspěvky. Pokud tedy není členství řádně ukončeno, může být po zaměstnanci tento příspěvek vymáhán zpětně, za celou dobu, kdy nebyl řádně odhlášen, a to v krajním případě i soudní cestou. Druhou, normální cestou je požádání o ukončení členství prostřednictvím odhlášky člena. To musí být provedeno výhradně písemnou formou a jako prokazatelně svobodná vůle člověka – stejně jako přihláška. Pokud tedy člen přijde a požádá o ukončení členství, můžeme mu vyhotovit i fotokopii s potvrzením převzetí odhlášky a členství je pak formálně ukončeno dle Stanov OS KOVO k poslednímu dni v měsíci od přijetí odhlášky. Tento způsob si myslíme je elegantní a férový pro obě strany. Navíc je zaběhlý a funkční. Alespoň pokud hovoříme za nás. Nikoho tedy u nás „násilím“ nedržíme. Věříme, že ti, kdo jsou členy naší ZO OS KOVO Odbory Bosch, jsou s námi protože chtějí. Ne proto, že musí!

Přečtěte si naše další články

Veselé Velikonoce

Veselé Velikonoce

Hody, hody, doprovody... Veselého zajíčka, ať je svižná metlička, hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček, pro krásu a pro zdraví, jak tradice...

číst více
error: Tento obsah je chráněný!