Týden 13/2021

autor: | Dub 1, 2021 | Aktuality

vajíčko

Likvidace dílců v peci

Tento projekt byl díky odborům s podporou TEF a HSE doufám definitivně zastaven. Snaha o jakési podmíněné pokračování v likvidačním procesu byla taktéž odbory razantně odmítnuta. Pracovníci na hale 310 budou po mnoha měsících opět dýchat o něco čistší vzduch.

Testování

Stala se taková nepříjemná věc. Po nesprávné informaci pracovníka firmy Medica Sever a incidentu na jednom z výrobních úseků) bylo zjištěno, že ne všichni pracovníci firmy Medica Sever poskytují správné a úplné informace naším zaměstnancům pozitivně testovaným antigenním testem. Např. kam mají jít, komu to nahlásit. Všichni tito pracovníci budou proškoleni, ať raději neříkají nic a nevyvolávají zbytečné zmatky. Mají pouze předat dokument. Nic víc, nic míň! Ostatní informace byly znovu rozeslány na nadřízené a přes naše stránky našim členům. Předpokládám, že všichni mistři budou mít těchto informací dostatek a začne platit, že to, co řekne mistr je tak, a ne jinak.

Výroba

V dubnu nás čeká velké výročí. V jihlavském závodě budeme mít vyrobeno 40 milionů čerpadel CP4. Aktuálně se nacházíme více než 60 procent nad plánem. Letos plánujeme vyrobit 3,7 milionu kusů tohoto produktu. CPN5/6  je taktéž výrazně nad plánem. CP3 je náš Fénix, který vstal z popela. 75 procent nad plánem se rovná 1,2 milionu čerpadel CP3, které musíme letos vyrobit.

Konto pracovní doby

Počátkem března se odbory dohodly s vedením na nutnosti revize některých pasáží dohody o KPD. Odbory Bosch sesbíraly podněty od zaměstnanců a spřízněných hlavních mistrů. Byly určeny priority a část návrhu byl v tomto týdnu prodiskutován mezi předsedy kováckých organizací a HRL. Odbory opět vytknuly zaměstnavateli neplnění dohody z minulého roku ohledně přílišné regulace možnosti čerpání pěti dnů KPD na vlastní žádost. Nedokáži si představit, že v tomto roce se bude situace opakovat. Pokud ano, jednání o KPD se začnou ubírat úplně jiným směrem! Druhým z diskutovaných bodů bylo proplácení přesčasových hodin nad 120 a vyrovnání na konci roku nad 75 hodin. Zde byli někteří z vás překvapeni, že se jim hodiny či peníze někam ztratily. Systém je sice nastaven správně a výpočty jsou v souladu se zákonem, přesto však odbory požadují jisté ohraničení. Regulaci možnosti zaměstnavatele řešit finanční dopad na zaměstnance v delším úseku než jeden rok. Vím, že mnohým z vás toto nic neříká, ale ten, kdo se s tímto setkal, ví, o čem mluvím. HRL si tento podnět vzal sebou s tím, že přes právníky náš návrh prověří. Za Odbory BOSCH máme připraveno několik možností řešení a jsme přesvědčeni, že některému z nich dokážeme „vdechnou život“.

Vesty

Odbory BOSCH vybavují své členy pracovní vestou s logem organizace. První várka je prakticky rozebrána, tak prosím o trošku strpení, než k nám dorazí další. V době Covidu se stává mnoho zboží a služeb problematicky dostupným. Ne jinak je tomu i u pracovního oblečení.

Agenturním zaměstnáváním – cestou do pekel?

Dokážeme pochopit, že zaměstnavatel si potřebuje udržet část flexibility přes agenturní zaměstnance. Jde o to, jak velká část to bude. Odbory již po léta vyvíjejí tlak na zaměstnavatele, aby tato část byla rozumně nastavena. Není přeci o flexibilitě, pokud na montážní lince pracuje osmdesát procent agenturních zaměstnanců, není to o ničem, to je prostě nesmysl. Zaměstnavatel na naše nářky začíná slyšet. Letos již došlo k desítkám převodů a plánují se další. Ale to nestačí, je třeba převést naše kolegy i do smluv na dobu neurčitou. Minimálně doplnit odchody do starobního důchodu. Pokud to neuděláme, závod ztrácí budoucnost. Toto  téma též diskutujeme a zčásti se nám to již daří naplnit.

Přečtěte si naše další články

Veselé Velikonoce

Veselé Velikonoce

Hody, hody, doprovody... Veselého zajíčka, ať je svižná metlička, hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček, pro krásu a pro zdraví, jak tradice...

číst více
error: Tento obsah je chráněný!