Týden 13/2021

autor: | Dub 1, 2021 | Aktuality

vajíčko

Likvidace dílců v peci

Tento projekt byl díky odborům s podporou TEF a HSE doufám definitivně zastaven. Snaha o jakési podmíněné pokračování v likvidačním procesu byla taktéž odbory razantně odmítnuta. Pracovníci na hale 310 budou po mnoha měsících opět dýchat o něco čistší vzduch.

Testování

Stala se taková nepříjemná věc. Po nesprávné informaci pracovníka firmy Medica Sever a incidentu na jednom z výrobních úseků) bylo zjištěno, že ne všichni pracovníci firmy Medica Sever poskytují správné a úplné informace naším zaměstnancům pozitivně testovaným antigenním testem. Např. kam mají jít, komu to nahlásit. Všichni tito pracovníci budou proškoleni, ať raději neříkají nic a nevyvolávají zbytečné zmatky. Mají pouze předat dokument. Nic víc, nic míň! Ostatní informace byly znovu rozeslány na nadřízené a přes naše stránky našim členům. Předpokládám, že všichni mistři budou mít těchto informací dostatek a začne platit, že to, co řekne mistr je tak, a ne jinak.

Výroba

V dubnu nás čeká velké výročí. V jihlavském závodě budeme mít vyrobeno 40 milionů čerpadel CP4. Aktuálně se nacházíme více než 60 procent nad plánem. Letos plánujeme vyrobit 3,7 milionu kusů tohoto produktu. CPN5/6  je taktéž výrazně nad plánem. CP3 je náš Fénix, který vstal z popela. 75 procent nad plánem se rovná 1,2 milionu čerpadel CP3, které musíme letos vyrobit.

Konto pracovní doby

Počátkem března se odbory dohodly s vedením na nutnosti revize některých pasáží dohody o KPD. Odbory Bosch sesbíraly podněty od zaměstnanců a spřízněných hlavních mistrů. Byly určeny priority a část návrhu byl v tomto týdnu prodiskutován mezi předsedy kováckých organizací a HRL. Odbory opět vytknuly zaměstnavateli neplnění dohody z minulého roku ohledně přílišné regulace možnosti čerpání pěti dnů KPD na vlastní žádost. Nedokáži si představit, že v tomto roce se bude situace opakovat. Pokud ano, jednání o KPD se začnou ubírat úplně jiným směrem! Druhým z diskutovaných bodů bylo proplácení přesčasových hodin nad 120 a vyrovnání na konci roku nad 75 hodin. Zde byli někteří z vás překvapeni, že se jim hodiny či peníze někam ztratily. Systém je sice nastaven správně a výpočty jsou v souladu se zákonem, přesto však odbory požadují jisté ohraničení. Regulaci možnosti zaměstnavatele řešit finanční dopad na zaměstnance v delším úseku než jeden rok. Vím, že mnohým z vás toto nic neříká, ale ten, kdo se s tímto setkal, ví, o čem mluvím. HRL si tento podnět vzal sebou s tím, že přes právníky náš návrh prověří. Za Odbory BOSCH máme připraveno několik možností řešení a jsme přesvědčeni, že některému z nich dokážeme „vdechnou život“.

Vesty

Odbory BOSCH vybavují své členy pracovní vestou s logem organizace. První várka je prakticky rozebrána, tak prosím o trošku strpení, než k nám dorazí další. V době Covidu se stává mnoho zboží a služeb problematicky dostupným. Ne jinak je tomu i u pracovního oblečení.

Agenturním zaměstnáváním – cestou do pekel?

Dokážeme pochopit, že zaměstnavatel si potřebuje udržet část flexibility přes agenturní zaměstnance. Jde o to, jak velká část to bude. Odbory již po léta vyvíjejí tlak na zaměstnavatele, aby tato část byla rozumně nastavena. Není přeci o flexibilitě, pokud na montážní lince pracuje osmdesát procent agenturních zaměstnanců, není to o ničem, to je prostě nesmysl. Zaměstnavatel na naše nářky začíná slyšet. Letos již došlo k desítkám převodů a plánují se další. Ale to nestačí, je třeba převést naše kolegy i do smluv na dobu neurčitou. Minimálně doplnit odchody do starobního důchodu. Pokud to neuděláme, závod ztrácí budoucnost. Toto  téma též diskutujeme a zčásti se nám to již daří naplnit.

Přečtěte si naše další články

CzechBulgarianEnglishGermanRomanianUkrainian