Týden 16/2023

autor: | Dub 17, 2023 | Aktuality

Stravování

Během jednoho týdne k nám doputovalo hned několik podnětů od zaměstnanců. Jednalo se o nedostatky spojené s výdejem stravy v odpoledních a nočních hodinách. Podněty se týkaly třech různých jídelen. Odbory Bosch předaly toto téma na kompetentní oddělení (JhP/CAS). Dohlédneme na sjednání nápravy.

Ke stravování lze připojit i další téma. Již proběhlá anketa spokojenosti s firmou ARAMARK. Tuto anketu zadal zaměstnavatel ve spolupráci s kováckými odbory. Cílem mělo být zmonitorování skutečného stavu a spokojenosti. Bohužel otázky nebyly přiřazené k jednotlivým jídelnám, a tak je výsledek v některých oblastech zprůměrován. O průběhu a výsledcích jsme samozřejmě byli informováni. Do opakované ankety budou zapracovány naše připomínky tak, aby byla více cílená na jednotlivé provozy a získaná data se dala v praxi lépe použít. Např. pro připravované výběrové řízení na nového poskytovatele stravovacích služeb.

Bobr v akci

bobr na přivaděči

Jak jsme slíbili, jsme zapojeni do informačního toku ohledně rekonstrukce přivaděče (I/38). Informaci ohledně zahájení stavebních prací a termínů jsme předali oddělení COM, které ji distribuovalo pomocí aplikace Jobka. Již od čtvrté operativní porady nás trápí jeden bod. Bobr! Ano, Bobr nám totiž komplikuje situaci, jelikož se rozhodl si postavit hráz na potoce a v příkopu u přivaděče. A protože je Bobr chráněný, nesmíme kvůli GDPR uvádět polohu jeho hrází ani jeho fotografii. Obrázky jsou tedy jen ilustrativní. Neradi bychom se totiž dostali do konfliktu se zákonem, kvůli utlačování menšin nebo něco podobného. Do celé kauzy je zapojeno nejen Povodí Vltavy (nejspíš se jedná o bobra ekoteroristu z Prahy), ale také investor, který již kontaktoval odbor životního prostředí. Nový termín pro vyjádření OŽP je 30.4.2023. Doufáme jen, že Bobr a jemu podobní potáhnou zpátky do Prahy a stavba bude dokončena dle plánu.

Podlahy

O víkendu prováděla externí firma pokládku finálního podlahového povrchu na části haly 310. Standardní postup zahrnuje informace o pracích na odbory a na příslušná výrobní oddělení. V průběhu prací totiž není možné v přilehlých výrobách pracovat. Tento postup již byl mnohokrát bez problémů aplikován. Co se tedy stalo? V sobotu zaměstnanci přišli do práce a… dělá se podlaha! Odbory nic neví, vedoucí výroby nic neví a naši lidé v tom musí pracovat! Na odbory dorazila informace od přidušených zaměstnanců až ve třináct hodin. Šlak by mě trefil! V pondělí byla situace rozebrána s FCM i HSE.  Shodli jsme se na tom, že takovéto situace jsou do budoucna neakceptovatelné a musí být sjednána náprava. Odbory budou požadovat od FCM plán prací s předstihem. A před započetím prací chceme přesné informace co, kde, kdo a jak dlouho. Totéž musí být komunikováno s příslušnými výrobami. Pokud to již neudělal zaměstnavatel, tak já se za odbory omluvám, že v tomto prostředí museli naši kolegové pracovat!

Jednání s BL na MFP

Odbory Bosch se zúčastnily pravidelného termínu na oddělení MFP. Probrali jsme standardní agendu kolem naplánování a vytížení výroby. Musíme podotknout, že z dnešního pohledu jsme vytíženi nad kapacitu směnového modelu 15S. Proto část našich kolegů pracovalo na dobrovolné bázi i o Velikonočních svátcích. Dalším velmi důležitým bodem jsou naše nové produkty. Hala se pomalu ale jistě zaplňuje novými technologiemi. A všichni jsme v očekávání, kdy že se technikům podaří rozhýbat první stroje. Moc času nezbývá a zákazník je neúprosný.

Přečtěte si naše další články

Týden 24/2024

Týden 24/2024

Čtvrtletní schůzka s vedením společnosti Čtvrtletní setkání odborů a vedení společnosti není až takovou samozřejmostí, jak se zdá. V naprosté...

číst více
Týden 23/2024

Týden 23/2024

Situace ve výrobě – všeobecně Všechny výrobní úseky napříč závodem se potýkají se situací, jakou závod Jihlava nepamatuje. Byli jsme zvyklí na to,...

číst více
error: Tento obsah je chráněný!