Týden 20/2021

autor: | Kvě 21, 2021 | Aktuality

Nábor nových zaměstnanců – Filipínci

Na pravidelném termínu s HRL jsme se poptali ohledně informace, že k nám mají přijít noví zaměstnanci z Filipín. Zaměstnavatel nám tuto informaci potvrdil jako fakt s tím, že je jedná o v Česku dlouhodobě žijící pracovníky, kteří mají technické vzdělání a odborné zkušenosti z jiných strojírenských firem v ČR. Zaměstnáni by měli být především jako obsluha CNC strojů. Zapomenout může každý, věříme však, že zapomenout informovat odbory se nestane běžnou praxí. Výběrové řízení za účasti mistrů a HRL proběhne již tuto sobotu a má se jednat o cca 35 zaměstnanců.

Pravidelný termín s panem Mlýnským (MFP)

Mírná úleva v naplánování nám možná dopomůže k tomu, že smažeme skluz směrem k našim zákazníkům. Z dnešního pohledu se i plán na druhé pololetí zdá být zvládnutelný. To by mělo znamenat mírnou úlevu pro naše pracovníky na tomto úseku.

Úraz na svařovně

Při plnění běžných pracovních povinností zaměstnance svařovny, došlo během broušení úhlovou bruskou k poranění ruky, které způsobilo pracovní neschopnost. Úraz byl řešen v rámci odškodňovací komise za účasti HSE, TEF, HRL a Odborů Bosch. Z pohledu zúčastněných pracovník sice nic neporušil, ale očekáváme problémy od pojišťovny. Nicméně se nám podařilo prosadit, že pracovní úraz bude uznán v plné výši a případné neplnění ze strany pojišťovny půjde na vrub zaměstnavatele. Odbory Bosch aktivně podpoří nákup nářadí, které by do budoucna i takovýmto situacím mohlo předejít. Také budeme tvrdě prosazovat nákup ochranných pomůcek pro naše zaměstnance v té nejvyšší kvalitě, jaké jsou na trhu dostupné (např. neprůřezné rukavice). Naše díky patří i zaměstnavateli, který se nestaví do pasivní role, ale spolu s námi dokázal najít pro zaměstnance to nejlepší řešení.

Prémie za kvalitu (MFR)

Tento týden jsme řešily prémiové ukazatele za kvalitu našich výrobků. Jednalo se o dvě reklamace z úseku MFR. V obou případech nefunkčnost produktu způsobil cizí předmět. V prvním případě se jednalo o DRV kde reklamace nebude mít vliv na prémie za kvalitu. Naproti tomu v druhém případě nám byl reklamovaný Rail, jehož špatnou funkci (netěsnost) způsobil partikl, který uvízl na těsnícím kroužku PLV. Po několikaletém úsilí se podařilo prémie za kvalitu určovat adresně. V minulosti totiž i při problému s komponentem namontovaným na Railu byla reklamace počítána do prémiového ukazatele pracovníkům Railu. Jelikož tato reklamace Railu byla způsobena dílcem PLV, bude ovlivněn jen prémiový ukazatel výroby PLV a pracovníci výroby Railů budou tak mít prémie v plné výši. Co se týká prémie pro úsek PLV, vzhledem k podílu reklamovaných a množství vyrobených kusů (ppm) bude prémie za kvalitu ne 8% ale 5%. Cizí částice, která způsobila tuto reklamaci pocházela z přípravku, který byl opotřebován, ale nebyl zavčas vyměněn (viz. 14 Principů kvality).

Naše informace pro všechny členy

Jelikož se do Odborů Bosch hlásí i zaměstnanci, kteří nehovoří plynně česky, rozhodli jsme se umožnit i jim mít naše informace dostupné v jejich mateřském jazyce. Proto aktuálně na našich webových stránkách můžete najít vpravo dole malé vlaječky, po jejichž stisknutí se stránky načtou v jazyce příslušné země.

První vlaštovka – ANKETA

Informace a podněty od našich členů sbíráme pravidelně. Ať již během našich pochůzek ve výrobě, přímo na pracovišti na žádost člena anebo jen e-mailem či telefonem. Jelikož vaše podněty a dotazy jsou právě tím, co dělá Odbory Bosch skutečně Vaší odborovou organizací, rozhodli jsme se uskutečnit i náš první průzkum mezi Vámi. Tato první anketa nám dá jednak informaci o tom, jak jste spokojeni s naší službou Vám a zároveň máme příležitost systém nastavit tak, aby v okamžiku skutečné potřeby „Vox Populli“ (hlas lidu) bude systém pracovat tak jak potřebujeme. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se naší první ankety zúčastnili a zároveň požádat ostatní aby se do průzkumu zapojili. Ankety budou dostupné většinou jen pro přihlášené členy a to z toho důvodu, aby práci odborů neovlivňovali protiodborově smýšlející zaměstnanci anebo lidé mimo firmu. Pokud byste měli jakékoliv problémy, připomínky anebo podněty k tomu, jak systém ankety funguje, dejte nám prosím vědět. Kontaktní osobou je Petr Nesměrák (tel.: +420567585462).

Přečtěte si naše další články

Týden 24/2024

Týden 24/2024

Čtvrtletní schůzka s vedením společnosti Čtvrtletní setkání odborů a vedení společnosti není až takovou samozřejmostí, jak se zdá. V naprosté...

číst více
Týden 23/2024

Týden 23/2024

Situace ve výrobě – všeobecně Všechny výrobní úseky napříč závodem se potýkají se situací, jakou závod Jihlava nepamatuje. Byli jsme zvyklí na to,...

číst více
error: Tento obsah je chráněný!