Týden 23/2021

autor: | Čvn 17, 2021 | Aktuality

Covid info – „Velké firmy jsou líhní Covid-19“ – NEPOTVRZENO

Od začátku měsíce byl ve firmě potvrzen pouze jediný případ nákazy touto prapodivnou nemocí. Nicméně dále pravidelně testujeme a „samotestujeme“. Na mnoha místech nosíme roušky. V Jihlavě musíme nejen dodržovat nařízení hygieny, ale též celosvětové nařízení společnosti Bosch. V některých ohledech jdou tato dvě proti sobě, ale v Jihlavě hledáme cesty, jak se co nejdříve a nejvíce přiblížit takzvanému návratu k normálu.

Mobilní aplikace pro zaměstnance – Jobka

Jak již jsme informovali, Odbory Bosch byly aktivně zapojeny do zkušebního provozu, po kterém následovalo vyhodnocení a připomínkování. Naše organizace jako jediná z působících v jihlavském Bosch přednesla celou řadu podnětů a návrhů na vylepšení. Nyní probíhá samotné naprogramování aplikace tak, aby od září mohla být zpřístupněna všem našim zaměstnancům. Věříme, že aplikace přinese komfortní zdroj informací zejména pro zaměstnance DIR, kteří nemají jinak přístup k vnitropodnikové síti s možností zpětné vazby na zaměstnavatele.

Pracovní úrazy – komise BOZP

Tento týden jsme na komisi řešili opět jeden z úrazů, který jako pracovní úraz nemohl být uznán. Úraz zad. Paní si při plnění svých pracovních povinností způsobí újmu na zdraví, ale jelikož dle zákona neproběhl násilný úrazový děj, pojišťovna dá od finančního plnění ruce pryč. Jeden z mnoha příkladů poplatnosti politiků pojišťovnám. Všichni přítomní si sice posteskli nad zákonným paskvilem, ale odškodnění pro postiženou mizí v hlubinách poslanecké korupce.

Jednání s vedením společnosti – část 1.

Zápůjčky zaměstnancům

Odbory Bosch vznesly na zaměstnavatele požadavek o přehodnocení již schváleného počtu zápůjček. Vzhledem k tomu, že v minulém roce byly zápůjčky pozastaveny, je u zaměstnanců letos po tomto produktu velká poptávka. Zápůjčky byly po zveřejnění v březnu tohoto roku ve velmi krátké době rozebrány. Vyjádření managementu Vám budeme prezentovat.

Skoronehody

Odbory Bosch nabídly zaměstnavateli spolupráci (např. dodání některé z výherních cen) při obnovení tohoto již takřka zapomenutého projektu. Zapomenutého proto, že motivace zaměstnanců není tak velká jako například v minulosti. Pan Carle si toto téma vzal s sebou. My netrpělivě očekáváme odpověď.

Seřizovačský program

Odbory Bosch považují za nutné obnovit tento okruh vzdělávání zaměstnanců. Ne sice v původním znění, ale značně modifikovaný, přizpůsobený novým potřebám jednotlivých výrob. Pan Carle myšlenku uvítal a bude se tímto zabývat.

Nabíjecí stanice pro kola/automobily

Podnět našich členů ohledně nabíječek na elektrokola jsme rozšířili a předali na vedení společnosti. Vzhledem k tomu, kam se ubírá elektro-šílenství, zaměstnavatel na náš požadavek vyslyšel a postupnými kroky jej bude realizovat.

Kouření v JhP

Nenechává mě chladným samolibé rozhodnutí vedení budějovického závodu, který v rámci „zdraví zaměstnanců“ od 1. 1. 2022 ZAKAZUJE kouřit ve všech prostorách firmy. Chtějí se stát příkladem pro ostatní závody. Musím podotknout, že tamní zaměstnanci se „tetelí blahem“. Podepisují petice pro zvrácení tohoto nepříliš chytrého rozhodnutí. Pro zaměstnance zapůjčené z Budějovic do Jihlavy máme pro případné zájemce petiční arch připraven k podpisu v naší kanceláři. Odbory Bosch oslovily vedení JhP k vyjádření s tím, že pokud se podobná zvrácenost začne projednávat v Jihlavě, budeme se bránit. A to i právní cestou! Připravíme podklady ve smyslu komplexní ochrany zdraví našich zaměstnanců. Např.: práce v noci, práce ve směnách, práce o víkendech apod. Na tomto termínu jsme s vedením na toto téma našli „společnou řeč“ a svobodnou volbu zaměstnanců, zda kouřit či ne, necháváme na nich.

Prodloužení komínu kalírny na hale 310

Letitý problém, který se již několikrát nepodařilo vyřešit. Ventilace, která přisává vzduch, při poklesu atmosférického tlaku nasává zplodiny z komína kalírny. Tyto dále šíří po hale, montážích a kancelářích. Prodlužení komína s následnou další úpravou by tomuto měla, alespoň částečně, zabránit. Odbory Bosch označují toto téma jasnou prioritou.

Přečtěte si naše další články

Týden 23/2024

Týden 23/2024

Situace ve výrobě – všeobecně Všechny výrobní úseky napříč závodem se potýkají se situací, jakou závod Jihlava nepamatuje. Byli jsme zvyklí na to,...

číst více
Veselé Velikonoce

Veselé Velikonoce

Hody, hody, doprovody... Veselého zajíčka, ať je svižná metlička, hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček, pro krásu a pro zdraví, jak tradice...

číst více
error: Tento obsah je chráněný!