Týden 23/2024

autor: | Čvn 3, 2024 | Aktuality | 0 komentářů

Situace ve výrobě – všeobecně

Všechny výrobní úseky napříč závodem se potýkají se situací, jakou závod Jihlava nepamatuje. Byli jsme zvyklí na to, že první pololetí roku bylo vždy silnější a kopírovalo plány zakázek dle předpokladů plánovací logistiky. Letošní rok je prvním rokem v historii, kdy jsou odvolávky zákazníků méně stabilní než v letech předchozích. Potýkáme se se situací, kdy problémy s logistickými a dodavatelskými řetězci hrají minoritní vliv na naše zakázky, které jsou mnohem více ovlivněné přístupem OEM k výrobě spalovacích motorů a jeho příslušenství, a to zejména kvůli trendu přechodu na elektromobilitu. Během tohoto pololetí se například jeden z jihokorejských zákazníků rozhodl uzavřít dvě motorárny, což má vliv i na naši výrobu. Pokud tedy situaci zhodnotíme ve srovnání s minulým rokem, až na výjimky se pohybujeme na mírně nad úrovní produkce loňského roku. Tedy zatím. Co se však týká plánů pro tento rok, jsme na mnohých produktech a výrobách pod plánem a očekáváním řídících orgánů Bosch. Dobrá zpráva je však ta, že ani aktuální situace nemá vliv na současná pracovní místa našich zaměstnanců.

Kvalita

Odbory KOVO mají se zaměstnavatelem dlouhodobě dohodnuté pravidelné termíny o kvalitativních tématech v závodě. Jedním ze stěžejních témat je dopad reklamovaných kusů od zákazníka do prémie kvality, kterou vidí každý zaměstnanec našeho závodu na výplatní pásce. Toto jednání probíhá každý měsíc na úrovních odbory KOVO, QMM, vedení dotčené výroby…. V případě nejasností je zapojen technický ředitel továrny. Odbory jsou orientovány na výsledek a ten je i v tomto případě plně vyplacená prémie. Vždy posuzujeme každý kus jednotlivě a velice detailně a hledáme cestu, jak jej z ukazatele vyjmout. Pokud se zpětně mrknete do výplat, zjistíte, že jen ve velmi málo případech byl reklamovaný kus započten a prémie snížena. Právě toto je tím kamenem úrazu. Zaměstnavatel tuto prémii vidí jako nemotivující, protože je prakticky vyplácena celá a málo kdy je krácena. Bohužel pro zaměstnavatele je to tím, že odbory KOVO mají dokonale vyprecizované postupy a velmi vysoké odborné znalosti dané tématiky. I z tohoto důvodu zaměstnavatel již několik let zvažuje vyvolání jednání s odbory o změnách ve mzdovém předpisu. Na náš dotaz, o jakých změnách by se mělo jednat nám nedokázal odpovědět. Náš postoj je jednoznačný, nám aktuální nastavení vyhovuje a nebudeme z vlastní vůle žádné jednání vyvolávat. Poslední velice kontroverzní případ jsme projednávali na Railu, kde vedení dotčené výroby nechtělo zohlednit všechny příčiny a souvislosti, nicméně po až nepříjemné slovní přestřelce byly ustanoveny jasné mantinely a společným rozhodnutím odborů i vedení výroby prémie zaměstnancům krácena nebyla.  Následně jsme se opět dostali k diskusím se zástupcem zaměstnavatele na úpravu parametrů ve mzdovém předpisu.

Předdůchodový program

Jak bylo domluveno s vedením společnosti během kolektivního vyjednávání, jedním z požadavků odborů KOVO bylo prodloužení PDP o další rok. To i z toho důvodu, že i pokud by se změnilo vedení továrny do konce platnosti stávající kolektivní smlouvy, bude předdůchodový program zachován a nenastanou neočekávané změny. Aktuálně je tudíž dohoda o PDP prodloužena až do roku 2027. Také jsme domluveni na tom, že pokud by mělo stávající vedení společnosti odejít, bude ještě před jeho odchodem zahájeno další jednání o tomto programu.

Kontrola BOZP

Svazový inspektor OS KOVO kol. Čermák provedl mimořádnou kontrolu stavu BOZP ve vybraných provozech naší továrny za účasti předsedů KOVO, HSE a vedoucích pracovníků zodpovědných za kontrolované úseky.   Na Pávově – závod 3 byla kontrolována celá nová výroba EM, která je aktuálně ve zkušebním provozu. Na závodě LOG Point jsme se zajímali kompletně o prostory nářaďovny i o všechny logistické sklady a balení dílců. Zjištění drobné nedostatky byly zapracovány a nafoceny s tím, že byl zadán termín odstranění a bude provedena následná kontrola. Při další návštěvě svazového inspektora BOZP byla provedena kontrola všech padesáti směrnic a ostatních dokumentů. Další kontrola našeho inspektora v Bosch Jihlava je naplánovaná na podzim tohoto roku.

Přečtěte si naše další články

Veselé Velikonoce

Veselé Velikonoce

Hody, hody, doprovody... Veselého zajíčka, ať je svižná metlička, hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček, pro krásu a pro zdraví, jak tradice...

číst více
error: Tento obsah je chráněný!