Týden 25/2021

autor: | Čvc 2, 2021 | Aktuality

Do práce? Ne! Raději na ryby…

Rada Krajského sdružení (KS) kraje Vysočina dne 25. května tohoto roku rozhodla o svolání společného zasedání zástupců všech volebních obvodů KS Vysočina v termínu 24. – 25. 6. 2021 v RZ ZO ŽĎAS v Zubří u Nového Města na Moravě. Během setkání se předsedové seznámili a diskutovali o návrhu změn Stanov OS KOVO, aktuální makroekonomické situaci a vývoji ze střednědobého hlediska. Dále byly předneseny zprávy ze ZO a diskuse se nevyhnula ani tématu pandemie a opatření ve firmách. Za Bosch se setkání zúčastnil předseda Odborů Bosch pan Ladislav Melichar a kolega Petr Nesměrák. Je s podivem, že uvolněný předseda II. ZO OS KOVO Bosch pan Roman Bence dal namísto práci pro lidi a odbory přednost rybaření! Přesto, že nám bylo před řadou neuvolněných funkcionářů za kolegu hanba, situaci jsme ustáli. Prezentaci si naši členové mohou prohlédnout v dokumentech na našem webu.

Měření chemických látek v ovzduší – úsek ML1 (CP3)

Předseda Melichar se zúčastnil měření ovzduší na montážní lince 1 CP3, které bylo zorganizováno oddělením HSE a provedeno externí akreditovanou laboratoří. Měření bylo součástí namátkového výběru monitoringu čistoty ovzduší. Interní rozbor neprokázal žádné škodlivé látky v nadlimitním množství – ve srovnání se zákonnými limity se pohybujeme hluboce pod povolenými hygienickými limity. Přesto jsme požádali o odběr a analýzu vzorků externí akreditovanou laboratoří. Výsledky bychom měli dostat v dohledné době.

zákaz_kouření

Návštěva v RBCB

Odbory Bosch pracovně navštívily budějovický závod. Moje maličkost společně s kolegou Petrem Nesměrákem udržuje dlouhodobé vztahy s tamější odborovou organizací. Za RBCB se účastnil můj protějšek Stanislav Jindra a zástupce v Evropské radě David Matajs. Oba Bosch závody spojuje mnoho společných témat, která je nutné společně řešit. V obou závodech jsou zavedena konta, v obou závodech se pracuje v režimu, který je mnohým zaměstnancům více než nepříjemný a spoustu dalších věcí. Je s podivem, že na jedné straně je nám vkládáno do úst, že je třeba legislativu v jednotlivých lokalitách sjednotit a na stranu druhou se děje pravý opak. Myslí si snad někdo, že se to nedozvíme? Ale dozvíme, a to vždy velice svižně. Uvedu příklad z poslední doby – kouření v závodě, řešení „Covid-19“ opatření. Přístup k odborům a jejich informování, zapojení se do důležitých diskusí o chodu závodu a budoucnosti mnohdy pokulhává za zvyklostmi v JHP. Při diskusi se zaměstnanci RBCB na jedno z palčivých témat jsem se přiučil několika novým slovům směřujícím k vedení závodu. Je smutné, že chvála to rozhodně nebyla.

Sjezd z Pávova – aktuální informace

Kolega Melichar a Nesměrák se za Odbory Bosch účastnili operativní porady s investorem, zhotovitelem a zástupci Ředitelství silnic a dálnic. Podle aktuálních informací se očekává uvedení do provozu k 1. 11. 2021. Přípravy pro technické práce jsou již hotovy, nyní se začne s vrtáním a stavbou pilotů pro umístění protihlukových stěn. Výzvou v projektu je přeložení plynovodu, který vede přímo vedle silnice v místě, kde bude hlavní sjezd / nájezd do Pávova, a to z důvodu, že technika, která je pro provedení práce třeba je aktuálně na tornádem zasažené Moravě. Zdržení prací a prodloužení termínu otevření se však nepředpokládá. V krátkosti jsme byli informování o projektu renovace přivaděče od Tří Věžiček až po sjezd k OBI. Tento projekt má být však realizován až mezi roky 2022–2023. Proto se jím aktuálně nebudeme zabývat, ale včas Vám k němu dáme informace.

T-Mobile, aneb jak je to když…

  • pokud odchází zaměstnanec do důchodu, vše mu nadále zůstává v plném rozsahu
  • pokud odchází z firmy, a má tarif na dobu určitou, tak mu zůstává, jen se mu ztratí ta Bosch sleva. Může si vše převést na tarif jiný.
  • pokud někomu vyprší smlouva na dobu určitou (HIT), automaticky se nastaví doba neurčitá, která je samozřejmě dražší, ale je tam stále Bosch sleva. Lze to ale kdykoliv zase nastavit na dobu určitou.

Přečtěte si naše další články

Veselé Velikonoce

Veselé Velikonoce

Hody, hody, doprovody... Veselého zajíčka, ať je svižná metlička, hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček, pro krásu a pro zdraví, jak tradice...

číst více
error: Tento obsah je chráněný!