Týden 3/2024

autor: | Led 19, 2024 | Aktuality

Pravidelný termín HSE

Odborové organizace KOVO se i v letošním roce účastní Komise BOZP svolávané zaměstnavatelem. Komise posuzuje jednotlivé pracovní úrazy s tím, že odbory zde mají nezastupitelné slovo. Posuzovaly se zde celkem dva pracovní úrazy. Následně jsme prodiskutovali nesčetné možnosti, jak efektivně úrazům zabránit, jak zajisti to, aby každý jeden pracovník byl na sebe pokud možno co nejvíce opatrný, jak zajistit to, aby nedělal činnosti do kterých jej nikdo nenutí. Ušetřené euro zaměstnavateli nikomu z nás přece nemůže stát třeba za uříznutý prst.

Svačinárna CP3/ML2

Z podnětu našich členů jsme oslovili vedení ML s tím, že pracovníci montáže nemají na svém pracovišti žádný vyčleněný prostor pro konzumaci jídla, či kávy v době přestávky. Vedení ML se nám pokusí v dohledné době vyhovět i s ohledem na to, že se sami potýkají s nedostatkem výrobních a skladovacích prostor.

Šatny hala 310

Všichni mají oči, všichni mají ústa, ale ne všichni tento dar umí vždy a správně použít. Naši členové vesměs ano. Tentokrát se podnět týká poškozených, či zcela nefunkčních sprch na šatnách. K poškození pravděpodobně dochází velmi intenzívním používáním a občas je třeba danou věc vyměnit za novou. Odbory Bosch tento podnět prodiskutovaly na FCM s následným řešením. Úklidová firma, jelikož se pohybuje na šatnách několikrát denně, bude mít za povinnost každé poškození hlásit přímo na správu budov, která v co nejkratším čase zjedná nápravu.

Pravidelný termín CP4, CPN5/6

Na celém úseku MSC proběhla poměrně rozsáhlá rotace vedoucích pracovníků což přispívá k rozvoji jejich kompetencí a také pomáhá přenášet zkušenosti mezi středisky. U produktu CP4 se výrobní objemy očekávají v přibližně stejné výši jako loni. Ve výrobě je mírná fluktuace zaměstnanců z agentur práce, což se ale žádným způsobem nevymyká normálu. Na produktu CPN5/6 se pohybujeme na rozhraní mezi modelem 15S a 20S a oproti roku 2023 se pohybujeme v mírně vyšších číslech. Nová odpovědnost připadne oddělení MSC za balicí dílnu, která se přesune z haly 301 na halu 350. Vedení úseku zvažuje propojit kompetence balících a montážních dělníků kvůli jejich vzájemné „zastupitelnosti“. Před tímto konceptem jsme pana Trnku důrazně varovali, neboť s tím očekáváme více problémů než užitku. Jak se nakonec vedení rozhodne a poradí budeme bedlivě sledovat. V případě problémů budeme žádat sjednání nápravy u vedení závodu.

Prémie za kvalitu

Na pravidelném termínu kvalita/prémiový ukazatel byl diskutován neshodný výrobek, který bude redukovat prémie za kvalitu. Byla zde odhalena nepozornost ze strany pracovníka. Konkrétně se jednalo jeden kus CP4. Všichni dotčení pracovníci budou informováni.

Daně

„Potvrzení odborové organizace o výši zaplaceného členského příspěvku pro účely snížení základu daně z příjmů fyzických osob“ má příslušná mzdová účetní u sebe, nemusíte tedy dokládat. Členům, kteří pracují pod agenturou práce vydáme potvrzení na žádost u nás v kanceláři. Předpokládáme, že data z agentur obdržíme nejpozději do konce února.

Přečtěte si naše další články

Týden 23/2024

Týden 23/2024

Situace ve výrobě – všeobecně Všechny výrobní úseky napříč závodem se potýkají se situací, jakou závod Jihlava nepamatuje. Byli jsme zvyklí na to,...

číst více
Veselé Velikonoce

Veselé Velikonoce

Hody, hody, doprovody... Veselého zajíčka, ať je svižná metlička, hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček, pro krásu a pro zdraví, jak tradice...

číst více
error: Tento obsah je chráněný!