Týden 4/2021

autor: | Úno 3, 2021 | Aktuality

Nošení roušek v závodě Jihlava

Zaměstnavatel seznámil odbory s informací z centrály ohledně používání jednorázových roušek vyrobených v rámci firmy Bosch. Odbory Bosch jednoznačně zamítly možnost jakéhokoli nařízení a možného následného vymáhání tohoto nařízení ze strany zaměstnavatele. Po konzultaci s Odbory Bosch byla tato informace na zaměstnance předána  jako „Důrazné doporučení“. Podivuji se tedy nad tím, že následná interpretace na části oddělení jihlavského závodu byla předána jako „nařízení vedení firmy“. To, co bylo dohodnuto platí! A jakékoli překrucování pozbývá významu – tečka. Tyto praktiky přispívají k chaosu a poškozují všechny zúčastněné. Odbory Bosch budou v budoucnu podrobně monitorovat, co a jak se předkládá zaměstnancům a v případě odchylek budou požadovat vysvětlení a nápravu.

Zaměstnanecké zápůjčky

Odbory Bosch avizovaly nutnost spuštění programu podnikových zápůjček a tím naplnění platného znění Kolektivní smlouvy. Vedení společnosti uvolní část zápůjček standardně od 1. 4. 2021. O počtu a rozdělení budeme informovat na našich webových stránkách.

Konta pracovní doby – KPD

Odbory Bosch opět vyzvaly zaměstnavatele k celkové revizi využívání KPD v JhP. HRL bude informovat vedení společnosti o našich požadavcích na změny v dohodě, které jsou bezpodmínečně a bezodkladně k řešení! Zaměstnavatel dle našeho názoru nenaplnil. Neumožnil totiž mimo jiné celé druhé pololetí r. 2020 zaměstnancům čerpat volno na vlastní žádost a tím zapříčinil nerovnost v odměňování u desítek zaměstnanců na konci vyrovnávacího období.

Znehodnocování dílců v peci na hale 310

Odbory již několik týdnů řeší zápach vycházející z pece, který nebývale obtěžuje zaměstnance pracující na přilehlém oddělení. Tým zřízený za účasti odborů hledá řešení, které by zápach vyřešilo. Předseda za Odbory Bosch navrhl dvě řešení. Buďto je nutné nainstalovat účinné odvětrávací zařízení, nebo bude muset být projekt zastaven. Odbory Bosch nabídly iniciování jednání s technickým ředitelem, kde budou požadovat zavedení odlišné technologie likvidace dílců, která nebude mít vliv na zdraví a pracovní podmínky našich kolegů u strojů a linek.

Losování IDM

26. 1. 2021 předseda Odborů Bosch za účasti právního zástupce firmy vylosoval výherce osobního automobilu Škoda Octavia (projekt IDM-zlepšovací návrhy). Následně byl osobně popřát výherci. Automobil je vystaven mezi halami 301, 310 na Pávově, kde si jej následně výherce převezme. Bližší informaci zveřejní zaměstnavatel po vlastní linii. Zároveň předseda losoval výherce parkovacích míst uvnitř jednotlivých závodů. Výherci budou oznámeni v podnikovém časopisu.

Jednání TEF

Na pravidelném jednání s vedením TEF byl diskutován aktuální „problematický“ vývoj v zakázkách, výhled do dalšího období, vize odborů a v neposlední řadě výsledky kolektivního vyjednávání. Téma letních dovolených je jedním z velkých a velice složitých témat pro úseky, které nám zajištují přestavby strojů, linek a plánované opravy. Věříme, že celý tým pod vedením zkušeného vedoucího pana Svorady tuto novou výzvu zvládne.

Přečtěte si naše další články

Týden 8/2024

Týden 8/2024

Na montáži úřaduje BUBÁK V továrně se již několik let pohybuje Bubák. Bubák je vedoucí pracovník, který má potřebu získat frčky a zalíbit se...

číst více
Týden 07/2024

Týden 07/2024

HSE – management review Odbory hrají klíčovou roli v zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců. Inspektor BOZP ČMKOS z odborového...

číst více
Letní dovolená 2024

Letní dovolená 2024

Vážení kolegové, přinášíme Vám informaci o určení letní dovolené pro všechny úseky závodu JhP. Jsme velice rádi, že zaměstnavatel vyslyšel naše...

číst více
CzechBulgarianEnglishGermanRomanianUkrainian