Týden 42/2020 – přehled nejdůležitějších témat týdne

autor: | Říj 16, 2020 | Aktuality

Pravidelný termín s HRL: Krsička Pavel (HRL), Melichar L., Bence R.

Covid – diskuse o zavedených opatřeních k ochraně zaměstnanců a zajištění výroby…

Nábor nových zaměstnanců – zaměstnavatel nabírá měsíčně cca 100 nových zaměstnanců prevážně přes agentury práce. Ani tento počet nám však nedokáže zajistit naplnění volných pracovních pozic napříč továrnou.

Překročení 120 hodin v kontech – zaměstnavatel nemá problém u zaměstnanců, kteří v době nedostatku personálu překročí tuto limitní hodnotu tyto hodiny proplatit. Není tedy nutné, aby nadřízený tlačil zaměstnance k čerpání plusového salda a tím ještě vice snižoval kapacity výroby.

Skype schůzka: Mlýnský Martin (MFP), Melichar L., Nesměrák P., Bence R.

zakázky a jejich plnění – v posledních týdnech došlo k prudkému navýšení zakázek na úseku CP3, které výroba a montáže nejsou schopny se stávajícím personálem pokrýt. Nicméně je dle MFP třeba zavést třetí směnu na ML2. Zde stejně panují obavy, že se výroba nezvýší z důvodu čerpání OČR. Odhadovaný dluh cca 80tis. ks bude převeden do roku 2021.

přestávky a rotace – (roušky) Na MFP jsme předali požadavek k plnění dohodnutého opatření již cca před dvěma týdny. Na ML byl nedostatek personálu, který zapříčinil porušování dohody. K dnešnímu dni je personál doplněn a podle informace pana Mlýnského a mistrů je tato dohoda z 99 procent plněna. Aktuálně není problém rotovat lidi tak, aby měli roušku nasazenou co nejkratší možnou dobu.

odjehlení pastou – odbory řeší již několikátý měsíc možné přetížení zaměstnanců na odjehlení těles pastou. Proběhlo měření a byla vydána jistá doporučení. Maximální hranice zátěže sice nebyla naplněna, ale přesto začal být zpracováván projekt na částečné odlehčení zátěže. V příštích dnech se chystáme na místě provést inspekci.

Termín s PT: Rajendra B. (PT), Bittencourt G. (MFB), Melichar L., Nesmerak P., Bence

zlepšovací návrhy na MFB – Odbory na jednání s vedením společnosti upozornily na stav a postup zavádění dvou zlepšovacích návrhů na závodě I. (praní a otryskávání těles). Byl připomínkován celý proces od podání, zavedení a vyplacení prémie. Oba dva zlepšovací návrhy budou zavedeny, všichni zaměstnanci dotčené výroby budou vedením úseku informováni o aktuálním stavu.

Pravidelný termín s QMM: Pindorová Danka (QMM2), Melichar L., Nesměrák P., Bence

Prémie za kvalitu – Aktuálně pouze CP4 v riziku nevyplacení plné prémie za kvalitu. Odborům byla představena celá dokumentace k problémovému kusu, též byl přizván koordinátor kvality na vyjasnění některých faktů. Odbory BOSCH se rozhodly pro schůzku s PT, jelikož se domníváme, že sice chyba se stala u nás, ale existují pochybnosti o tom, zda chybu skutečně zapříčinil pracovník a jestli jsme ji mohli skutečně odhalit.

Termín s PT: Rajendra B (PT), Krsicka P., Melichar L., Nesměrák P., Bence R.

Krácení prémie za kvalitu CP4 – Pan Rajendra obdržel od Odborů BOSCH připomínky k reklamaci u produktu CP4. Naše připomínky jsme panu řediteli vysvětlili a ten nás požádal o čas do pondělí 19. 10. 2020 aby téma projednal s p. Trnkou (MFH) a p. Müllerem (MFH4)

Ostatní

V minulém týdnu se Odborům Bosch ve spolupráci s HRL podařilo vyřešit velice složitou finanční situaci členky naši organizace.

Stravování o dobrovolné směně ve státní svátek, popřípadě 21. směna apod. Odbory Bosch řešili velké množství podnětů ze strany zaměstnanců ohledně dostupnosti jídla a jídelen ve státní svátek 28.9. Řešeno s Marešová Monika (CGS). Nahlásit počty lidí, kteří budou v této směně má nadřízený pracovník a to několik dní dopředu. Zaměstnanec, který půjde do práce si jídlo odrazí a jídelny se otevřou. Pokud bude počet objednaných jídel menší než 10, bude vydávána náhradní strava, zpravidla na začátku směny. Tuto informaci musí předat na zaměstnance nadřízený a to též v dostatečném předstihu. Na závodě III. je zpravidla otevřena jen jedna jídelna – tuto informaci předá též nadřízený a jídelny budou označeny.

Je velice pravděpodobné, že někteří z vás budou firmou opět vyzváni k dobrovolné směně 28.10. , pokud do práce půjdete, je třeba se tímto řídit a doufám, že nezůstanete hladem. Alespoň tak zněl příslib od pí. Marešové a p. Krsičky.

Kolektivní vyjednávání je na žádost kol. Bence z důvodu nemoci předsedy UNIOS kol. Vlčka odloženo na úterý 20.10

Přečtěte si naše další články

Veselé Velikonoce

Veselé Velikonoce

Hody, hody, doprovody... Veselého zajíčka, ať je svižná metlička, hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček, pro krásu a pro zdraví, jak tradice...

číst více
error: Tento obsah je chráněný!