Týden 42/2020 – přehled nejdůležitějších témat týdne

autor: | Říj 16, 2020 | Aktuality

Pravidelný termín s HRL: Krsička Pavel (HRL), Melichar L., Bence R.

Covid – diskuse o zavedených opatřeních k ochraně zaměstnanců a zajištění výroby…

Nábor nových zaměstnanců – zaměstnavatel nabírá měsíčně cca 100 nových zaměstnanců prevážně přes agentury práce. Ani tento počet nám však nedokáže zajistit naplnění volných pracovních pozic napříč továrnou.

Překročení 120 hodin v kontech – zaměstnavatel nemá problém u zaměstnanců, kteří v době nedostatku personálu překročí tuto limitní hodnotu tyto hodiny proplatit. Není tedy nutné, aby nadřízený tlačil zaměstnance k čerpání plusového salda a tím ještě vice snižoval kapacity výroby.

Skype schůzka: Mlýnský Martin (MFP), Melichar L., Nesměrák P., Bence R.

zakázky a jejich plnění – v posledních týdnech došlo k prudkému navýšení zakázek na úseku CP3, které výroba a montáže nejsou schopny se stávajícím personálem pokrýt. Nicméně je dle MFP třeba zavést třetí směnu na ML2. Zde stejně panují obavy, že se výroba nezvýší z důvodu čerpání OČR. Odhadovaný dluh cca 80tis. ks bude převeden do roku 2021.

přestávky a rotace – (roušky) Na MFP jsme předali požadavek k plnění dohodnutého opatření již cca před dvěma týdny. Na ML byl nedostatek personálu, který zapříčinil porušování dohody. K dnešnímu dni je personál doplněn a podle informace pana Mlýnského a mistrů je tato dohoda z 99 procent plněna. Aktuálně není problém rotovat lidi tak, aby měli roušku nasazenou co nejkratší možnou dobu.

odjehlení pastou – odbory řeší již několikátý měsíc možné přetížení zaměstnanců na odjehlení těles pastou. Proběhlo měření a byla vydána jistá doporučení. Maximální hranice zátěže sice nebyla naplněna, ale přesto začal být zpracováván projekt na částečné odlehčení zátěže. V příštích dnech se chystáme na místě provést inspekci.

Termín s PT: Rajendra B. (PT), Bittencourt G. (MFB), Melichar L., Nesmerak P., Bence

zlepšovací návrhy na MFB – Odbory na jednání s vedením společnosti upozornily na stav a postup zavádění dvou zlepšovacích návrhů na závodě I. (praní a otryskávání těles). Byl připomínkován celý proces od podání, zavedení a vyplacení prémie. Oba dva zlepšovací návrhy budou zavedeny, všichni zaměstnanci dotčené výroby budou vedením úseku informováni o aktuálním stavu.

Pravidelný termín s QMM: Pindorová Danka (QMM2), Melichar L., Nesměrák P., Bence

Prémie za kvalitu – Aktuálně pouze CP4 v riziku nevyplacení plné prémie za kvalitu. Odborům byla představena celá dokumentace k problémovému kusu, též byl přizván koordinátor kvality na vyjasnění některých faktů. Odbory BOSCH se rozhodly pro schůzku s PT, jelikož se domníváme, že sice chyba se stala u nás, ale existují pochybnosti o tom, zda chybu skutečně zapříčinil pracovník a jestli jsme ji mohli skutečně odhalit.

Termín s PT: Rajendra B (PT), Krsicka P., Melichar L., Nesměrák P., Bence R.

Krácení prémie za kvalitu CP4 – Pan Rajendra obdržel od Odborů BOSCH připomínky k reklamaci u produktu CP4. Naše připomínky jsme panu řediteli vysvětlili a ten nás požádal o čas do pondělí 19. 10. 2020 aby téma projednal s p. Trnkou (MFH) a p. Müllerem (MFH4)

Ostatní

V minulém týdnu se Odborům Bosch ve spolupráci s HRL podařilo vyřešit velice složitou finanční situaci členky naši organizace.

Stravování o dobrovolné směně ve státní svátek, popřípadě 21. směna apod. Odbory Bosch řešili velké množství podnětů ze strany zaměstnanců ohledně dostupnosti jídla a jídelen ve státní svátek 28.9. Řešeno s Marešová Monika (CGS). Nahlásit počty lidí, kteří budou v této směně má nadřízený pracovník a to několik dní dopředu. Zaměstnanec, který půjde do práce si jídlo odrazí a jídelny se otevřou. Pokud bude počet objednaných jídel menší než 10, bude vydávána náhradní strava, zpravidla na začátku směny. Tuto informaci musí předat na zaměstnance nadřízený a to též v dostatečném předstihu. Na závodě III. je zpravidla otevřena jen jedna jídelna – tuto informaci předá též nadřízený a jídelny budou označeny.

Je velice pravděpodobné, že někteří z vás budou firmou opět vyzváni k dobrovolné směně 28.10. , pokud do práce půjdete, je třeba se tímto řídit a doufám, že nezůstanete hladem. Alespoň tak zněl příslib od pí. Marešové a p. Krsičky.

Kolektivní vyjednávání je na žádost kol. Bence z důvodu nemoci předsedy UNIOS kol. Vlčka odloženo na úterý 20.10

Přečtěte si naše další články

CzechBulgarianEnglishGermanRomanianUkrainian