Týden 5/2022

autor: | Úno 9, 2022 | Aktuality

Změna názvu organizace

Z rozhodnutí konference z 14.10.2021 byly statutárním orgánem ZO učiněny administrativní a právní kroky ke změně názvu naší odborové organizace. Hlavním důvodem bylo se názvem odlišit od konkurenční organizace KOVO II a proto konference odhlasovala nový název Odbory Bosch. Plné znění dle zápisu do rejstříku spolků je tedy ZO OS KOVO Odbory Bosch. Na základě právní rady je možné používat zkrácený název organizace Odbory Bosch, který tak budeme nadále používat.

Přidání písmenek (ASR)

V platné kolektivní smlouvě pro rok 2022 se zaměstnavatel zavázal k individuálnímu zvýšení mezd o 0,4 %. To v praxi znamená cca 500 pracovníků. Toto zvýšení mělo proběhnout s platností od 1.1.2022. Bohužel, shodou okolností (uzavření KS na konci roku, problémy s administrativou kolem Covidu, zpracování mezd během uzávěrky) tento bod KS nebyl v měsíci lednu naplněn. Zaměstnavatel nás však ubezpečil, že celou administrativu zpracuje během měsíce února a dotčeným zaměstnancům se projeví přidání v únorové výplatě ve výplatním termínu 10.3. s doplatkem od 1.1.2022.

Doplnění zásad hospodaření:

Rozhodnutím výboru dne 2.2.2022 se doplňují zásady hospodaření takto:

V odstavci 2 (Používání odborových prostředků), bod C (Opatření ve prospěch členů) písmeno c) (Příspěvek na úhradu rehabilitace, masáží, návštěvu fitness a bazénů): „Příspěvek bude poskytnut členům ZO OS KOVO Odbory Bosch 1x ročně v celkové částce maximálně 500,-Kč, a to na základě předložení dokladů o úhradě společně s formulářem Žádosti o vyplacení benefitu. Možné též použít na zakoupení dioptrických brýlí a kontaktních čoček. Případné odchylky či úpravu pravidel schvaluje Výbor ZO nebo předseda ZO.“ se mění znění věty

z:       Možné je též použít na zakoupení dioptrických brýlí a kontaktních čoček.

na:    „Možné je též použít na zakoupení dioptrických brýlí, kontaktních čoček a úhradu stomatologické péče anebo dentální hygieny.

Nefunkční testování anebo nefunkční vláda…

Odbory Bosch otevřely jednání se zaměstnavatelem v tu chvíli, kdy naše vláda vyslala nikomu nesrozumitelné „jasné“ signály o testování ve firmách. Na základě tohoto jednání mezi odbory a zaměstnavatelem došlo k následující dohodě. Pokud je zaměstnanec ve firmě testován AG testem s výsledkem POZITIVNÍ a ihned na to podstoupí PCR test s výsledkem NEGATIVNÍ, nebude mu za tuto dobu krácena prémie za docházku, příspěvek do Cafeterie, ani jiné z KS plynoucí složky mzdy. Tato dohoda se týká pouze onemocnění Covid-19 v návaznosti na testování ve firmách. Samozřejmě, co se dalo čekat, projevila se v praxi další neschopnost vládního systému, totiž elektronická neschopenka. Ti zaměstnanci, kterých by se tato dohoda týkala již v měsíci Lednu, budou jim krácené složky mzdy doplaceny ve výplatním termínu za měsíc únor (tj. 10.3.2022). Ono je vlastně všechno naprosto „v pořádku“, jelikož od 10.2.2022 z rozhodnutí vlády končí Covid v restauracích a divadlech a 18.2.2022 končí ve firmách – tím končí i povinné testování ve firmách. A to do minimálně do doby dalších „jasných“ signálů a informací naší skvělé nové vlády!

Saunabar

Odbory Bosch i letos pokračují ve spolupráci se SaunaBar Jihlava. Pro naše členy jsme zajistili v dostatečném množství poukázky v hodnotě 190,-Kč, za které naši členové zaplatí pouhopouhých 120,-Kč / 2hod. Pro čerpání této výhody je třeba kontaktovat vám nejbližšího člena výboru nebo nejlépe se domluvit přímo s předsedou Láďou Melicharem, kde za 120,- Kč dostanete originální poukaz který vám umožní jednorázový dvouhodinový vstup do tohoto zařízení.

Přečtěte si naše další články

Veselé Velikonoce

Veselé Velikonoce

Hody, hody, doprovody... Veselého zajíčka, ať je svižná metlička, hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček, pro krásu a pro zdraví, jak tradice...

číst více
error: Tento obsah je chráněný!