Týden 8/2022

autor: | Úno 23, 2022 | Aktuality

Krajské sdružení OS KOVO

V minulém týdnu proběhly volby do Rady OS KOVO v našem volebním obvodě Vysočina – Střed. Ve volbách se utkali dva kandidáti. Kolega Petr Nesměrák od nás, který získal 33 % platných hlasů a kolega Ladislav Dinnebier – předseda v Motorpal Jihlava. Z šestnácti volitelů se volby zúčastnilo 12. Svůj mandát obhájil kolega Dinnebier s 8 platnými hlasy. Za naši organizaci gratulujeme kol. Dinnebierovi ke zvolení.

Ke konci dubna je naplánován sjezd ČMKOS. Za Krajské sdružení byli nominováni:

Miloš Král            – Zmocněnec KS (krajského sdružení), předseda ZO OS KOVO Valeo

Miloš Brabec       – Člen Sněmu ČMKOS, předseda ZO OS KOVO Medin

Roman Bence     – Zástupce všech odborářů na Vysočině a taktéž člen Sněmu ČMKOS

Rada KS Vysočina předloží Komisi pro Stanovy návrh na úpravu Stanov OS KOVO ohledně stávající možnosti zakládat další organizaci KOVO ve firmách, kde již OS KOVO působí. Změna by založení takovéto organizace měla minimálně ztížit, pokud ne přímo jí zabránit. Jak funguje anebo nefunguje souběžné působení dvou ZO OS KOVO si můžeme v praxi ověřit přímo u nás v Bosch.

Jednání s panem Carlem (JhP/PC)

Na pravidelném termínu zástupce Evropské Podnikové Rady s ekonomickým ředitelem panem Carlem kol. Nesměrák diskutoval dvě stěžejní témata. Tím prvním byl střednědobý výhled závodů Bosch v Jihlavě v horizontu 3 – 7let v souvislosti se zaměstnaností a demografickým vývojem ve firmě. Druhým tématem bylo získání nových kompetencí pro Bosch Jihlava tak, abychom zůstali i v budoucnu jedním z největších zaměstnavatelů v Kraji Vysočina s pozicí excelentního výrobce a dodavatele produktů pro automobilový průmysl. Obě témata jsou dlouhodobě sledována a konzultována se zástupci zaměstnanců v Jihlavě. Cílem je být nejen volbou číslo jedna pro naše zákazníky, ale opět získat „POLE POSITION“ jako zaměstnavatel v Kraji Vysočina a ukázat tak našim konkurentům zadní světla.

Směnné modely

Na základě podnětu našich členů jsme se začali zabývat úpravou aktuálního rozvrhu pro směnný režim 20S. Jako vždy, když se jedná o nějaké změně, i v tomto případě je potřeba situaci správně vyhodnotit. A to nejen po stránce pracovního práva, ale zejména vůči pracovníkům v tomto směnném modelu. Není možno se zavděčit všem a co může vyhovovat jednomu, nemusí být dobré pro druhého. Zvažujeme i možnost provedení ankety mezi zaměstnanci, abychom tak získali informace, které nám jako základ v pomohou při dalším jednání.

Kvalita

Tento týden jsme měli schůzku se zástupci oddělení kvality a péče o zákazníka a výroby na téma prémiové ukazatele za kvalitu. Jednalo se o dvě zákaznické reklamace. V prvním případě na úseku MFB2, kde se jednalo o dva reklamované kusy. Chyba byla způsobena opravdu naší výrobou a hrozilo, že prémie budou výrazně snížené. I díky zájmu pana Bittencourta o toto téma bylo dosaženo kompromisu a prémie tak budou vyplaceny ve výši přes 5%. Druhá reklamace (1ks) se týkala střediska MFH4 kde se nám po jednání s panem Trnkou podařilo vzhledem k okolnostem dohodnout vyjmutí reklamace z prémiových ukazatelů a zaměstnanci tak na tomto úseku dosáhnou plných prémií.

Bojujeme i za THP. Bojujte s námi, ne proti nám!

Smart work

Doba pandemie nám všem pootevřela oči co se týká práce na dálku. V rámci Bosch se práce na dálku ve formě tzv. „Home office“, ale i nové formy práce diskutují v rámci projektu SMART WORK. Ironií osudu je, že když se mohlo cestovat a žádné restrikce nebyly, byli pracovníci, kteří jsou v kontaktu se zákazníky, dodavateli anebo jen měli jet do jiného závodu (zkrátka práce mimo pracoviště) přesvědčováni, že v rámci úspor je nutné používat zejména e-mail a telefon. Když ovšem někteří zaměstnanci tuto formu práce chtějí vykonávat z domu, někteří vedoucí pracovníci jim v tom brání, že e-mail a telefon nestačí, že musí být zkrátka v práci. Tak co vlastně chce firma? A co chtějí zaměstnanci? A co je k tomu potřeba? A co náklady s tím spojené? To všechno jsou témata, která bychom s Vámi chtěli řešit. A co vy? Chcete je řešit s námi? Rádi bychom Vás uvítali jako nové členy naší odborové organizace ODBORY BOSCH.

Přečtěte si naše další články

Veselé Velikonoce

Veselé Velikonoce

Hody, hody, doprovody... Veselého zajíčka, ať je svižná metlička, hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček, pro krásu a pro zdraví, jak tradice...

číst více
error: Tento obsah je chráněný!