Týden 9/2022

autor: | Bře 8, 2022 | Aktuality

Mimořádné jednání s vedením společnosti

Odbory Bosch požádaly zaměstnavatele o schůzku na téma informování zaměstnanců o nových produktech a s tím spojeném aktuálním děním v závodě. Odbory požadují přenesení základních důležitých informací mezi zaměstnance, a to minimálně v ústní podobě, přes jejich přímé nadřízené pracovníky. Jedná se například o témata: uvolnění haly 301 (WIII), přesuny strojního vybavení v rámci celého závodu, dislokace části oddělení TEF apod. Mnoho zaměstnanců aktuálně nemá vůbec žádné informace a dochází k šíření fám, které vnášejí mezi naše kolegy obavy o budoucnost naší továrny. Zaměstnavatel začal v tuto chvíli zpracovávat informace do našich interních komunikačních kanálů. Na konci léta by všichni zaměstnanci měli znát podobu a strukturu výroby v rámci Bosch Jihlava. Této schůzky se za zaměstnance účastnili pouze předsedové odborových organizací. V rámci termínu se pan Carle rozhovořil o střednědobém a dlouhodobém výhledu naší firmy a výroby. Předsedové tak získali mnoho informací, vizí a plánů na několik let dopředu. Z mnoha jednání a díky našim minulým zkušenostem víme, že tyto vize jsou reálné. Bohužel nikdo nedokáže do těchto plánů zapracovat aktuální situaci a důsledky dění v Evropě a možná celého světa.

Certifikační audit systému managementu bezpečnosti práce a životního prostředí

Minulý týden proběhl v našem závodě certifikační audit pod vedením externí firmy, jehož cílem bylo prověřit funkčnost systému a procesů v těchto oblastech. Během auditu nebyla nalezena žádná hlavní ani vedlejší odchylka, a kromě několika doporučení jsme tímto auditem prošli s velice dobrým hodnocením. Bližší informace vzhledem k důvěrnosti sdělovat veřejně nesmíme, budete však informováni svým nadřízeným v rámci pravidelných informačních schůzek na vašem úseku.

Projekt GRE (Global Real Estate) – FCM

Předsedové ZO a zástupce ERZ byli informování vedoucím oddělení FCM panem Martinů o globálním projektu v rámci Bosch. Jedná se o nastavení nových procesů a organizační struktury v rámci oddělení FCM a to nejen u nás, ale v rámci celého Bosche. Cílem je sjednocení a zjednodušení řídících procesů a úspora nákladů v rámci oddělení zajištujících správu budov, ochranu objektů, hasiče aj. I vzhledem k časové tísni, jelikož asi nebylo počítáno s našimi dotazy jsme dostali odpovědi na většinu našich otázek s projektem spojených. Důležitá informace pro naše zaměstnance je, že tento projekt nebude mít žádné dopady na zaměstnanost, jelikož procesy v JhP byly optimalizovány již v minulosti a Jihlava tak bude v rámci ČR a SR sloužit jako příklad pro adaptování procesů FCM v jiných lokalitách.

AFM – odjehlení pastou

AFM
Fotografie byla pořízena se souhlasem zaměstnance

Na základě podnětu zaměstnanců jsme se začali intenzivně zajímat o ergonomii a zátěže na úseku CP3 – odjehlení těles pastou. Zaměstnanci si postěžovali na bolesti zad, rukou a potíže při manipulaci s výrobky. V první fázi jsme nechali prověřit kompletní dokumentaci oddělení TEF k danému pracovišti. V druhé fázi jsme si přímo ke strojům přizvali zástupce výroby a HSE. Na základě tohoto setkání byla svolána schůzka, které se účastnili zástupci oddělení HSE, MFP, TEF a za zaměstnance pouze zástupci Odborů Bosch. Při tomto jednání byla kompletně prověřena metodika výpočtu svalové zátěže došlo k upřesnění a doplnění řízené dokumentace a navrhly se ergonomické úpravy na strojích. Dále se účastníci domluvili na provedení fyzického měření lokální svalové zátěže. Měření bude probíhat ve dvou dnech, na různých směnách a vždy s jinými pracovníky tak, abychom podchytili skutečný stav věci. První měření proběhlo 3.3.2022 (zmapování aktuální situace) a druhé měření proběhne příští týden, kde bude použito již ergonomicky upraveného stroje. Obě měření nám potom dají informaci o tom, zda jsou stále plněny zákonné podmínky a zda úprava stroje zlepšila nejen subjektivní, ale i objektivní zátěž pracovníka. I v případě, že bude vše v souladu s legislativou, budou Odbory Bosch i nadále vyvíjet tlak na zaměstnavatele, aby nejen u tohoto stroje, ale i u všech ostatních pracovišť byly neustále zlepšovány pracovní podmínky pro naše kolegy v pracovním procesu.

Přečtěte si naše další články

Týden 23/2024

Týden 23/2024

Situace ve výrobě – všeobecně Všechny výrobní úseky napříč závodem se potýkají se situací, jakou závod Jihlava nepamatuje. Byli jsme zvyklí na to,...

číst více
Veselé Velikonoce

Veselé Velikonoce

Hody, hody, doprovody... Veselého zajíčka, ať je svižná metlička, hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček, pro krásu a pro zdraví, jak tradice...

číst více
error: Tento obsah je chráněný!