Týden 9/2022

autor: | Bře 8, 2022 | Aktuality

Mimořádné jednání s vedením společnosti

Odbory Bosch požádaly zaměstnavatele o schůzku na téma informování zaměstnanců o nových produktech a s tím spojeném aktuálním děním v závodě. Odbory požadují přenesení základních důležitých informací mezi zaměstnance, a to minimálně v ústní podobě, přes jejich přímé nadřízené pracovníky. Jedná se například o témata: uvolnění haly 301 (WIII), přesuny strojního vybavení v rámci celého závodu, dislokace části oddělení TEF apod. Mnoho zaměstnanců aktuálně nemá vůbec žádné informace a dochází k šíření fám, které vnášejí mezi naše kolegy obavy o budoucnost naší továrny. Zaměstnavatel začal v tuto chvíli zpracovávat informace do našich interních komunikačních kanálů. Na konci léta by všichni zaměstnanci měli znát podobu a strukturu výroby v rámci Bosch Jihlava. Této schůzky se za zaměstnance účastnili pouze předsedové odborových organizací. V rámci termínu se pan Carle rozhovořil o střednědobém a dlouhodobém výhledu naší firmy a výroby. Předsedové tak získali mnoho informací, vizí a plánů na několik let dopředu. Z mnoha jednání a díky našim minulým zkušenostem víme, že tyto vize jsou reálné. Bohužel nikdo nedokáže do těchto plánů zapracovat aktuální situaci a důsledky dění v Evropě a možná celého světa.

Certifikační audit systému managementu bezpečnosti práce a životního prostředí

Minulý týden proběhl v našem závodě certifikační audit pod vedením externí firmy, jehož cílem bylo prověřit funkčnost systému a procesů v těchto oblastech. Během auditu nebyla nalezena žádná hlavní ani vedlejší odchylka, a kromě několika doporučení jsme tímto auditem prošli s velice dobrým hodnocením. Bližší informace vzhledem k důvěrnosti sdělovat veřejně nesmíme, budete však informováni svým nadřízeným v rámci pravidelných informačních schůzek na vašem úseku.

Projekt GRE (Global Real Estate) – FCM

Předsedové ZO a zástupce ERZ byli informování vedoucím oddělení FCM panem Martinů o globálním projektu v rámci Bosch. Jedná se o nastavení nových procesů a organizační struktury v rámci oddělení FCM a to nejen u nás, ale v rámci celého Bosche. Cílem je sjednocení a zjednodušení řídících procesů a úspora nákladů v rámci oddělení zajištujících správu budov, ochranu objektů, hasiče aj. I vzhledem k časové tísni, jelikož asi nebylo počítáno s našimi dotazy jsme dostali odpovědi na většinu našich otázek s projektem spojených. Důležitá informace pro naše zaměstnance je, že tento projekt nebude mít žádné dopady na zaměstnanost, jelikož procesy v JhP byly optimalizovány již v minulosti a Jihlava tak bude v rámci ČR a SR sloužit jako příklad pro adaptování procesů FCM v jiných lokalitách.

AFM – odjehlení pastou

AFM
Fotografie byla pořízena se souhlasem zaměstnance

Na základě podnětu zaměstnanců jsme se začali intenzivně zajímat o ergonomii a zátěže na úseku CP3 – odjehlení těles pastou. Zaměstnanci si postěžovali na bolesti zad, rukou a potíže při manipulaci s výrobky. V první fázi jsme nechali prověřit kompletní dokumentaci oddělení TEF k danému pracovišti. V druhé fázi jsme si přímo ke strojům přizvali zástupce výroby a HSE. Na základě tohoto setkání byla svolána schůzka, které se účastnili zástupci oddělení HSE, MFP, TEF a za zaměstnance pouze zástupci Odborů Bosch. Při tomto jednání byla kompletně prověřena metodika výpočtu svalové zátěže došlo k upřesnění a doplnění řízené dokumentace a navrhly se ergonomické úpravy na strojích. Dále se účastníci domluvili na provedení fyzického měření lokální svalové zátěže. Měření bude probíhat ve dvou dnech, na různých směnách a vždy s jinými pracovníky tak, abychom podchytili skutečný stav věci. První měření proběhlo 3.3.2022 (zmapování aktuální situace) a druhé měření proběhne příští týden, kde bude použito již ergonomicky upraveného stroje. Obě měření nám potom dají informaci o tom, zda jsou stále plněny zákonné podmínky a zda úprava stroje zlepšila nejen subjektivní, ale i objektivní zátěž pracovníka. I v případě, že bude vše v souladu s legislativou, budou Odbory Bosch i nadále vyvíjet tlak na zaměstnavatele, aby nejen u tohoto stroje, ale i u všech ostatních pracovišť byly neustále zlepšovány pracovní podmínky pro naše kolegy v pracovním procesu.

Přečtěte si naše další články

Týden 8/2024

Týden 8/2024

Na montáži úřaduje BUBÁK V továrně se již několik let pohybuje Bubák. Bubák je vedoucí pracovník, který má potřebu získat frčky a zalíbit se...

číst více
Týden 07/2024

Týden 07/2024

HSE – management review Odbory hrají klíčovou roli v zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců. Inspektor BOZP ČMKOS z odborového...

číst více
Letní dovolená 2024

Letní dovolená 2024

Vážení kolegové, přinášíme Vám informaci o určení letní dovolené pro všechny úseky závodu JhP. Jsme velice rádi, že zaměstnavatel vyslyšel naše...

číst více
CzechBulgarianEnglishGermanRomanianUkrainian