Volby do Evropské rady zaměstnanců

autor: | Zář 19, 2022 | Aktuality

Vážení kolegové,

Dovolte nám Vás informovat o následující skutečnosti. Dne 15.9.2022 proběhly v Českých Budějovicích volby delegátů do ERZ. Evropská rada zaměstnanců je uskupení delegátů z jednotlivých členských zemí EU jejímž úkolem je zastupovat zájmy zaměstnanců skupiny Bosch na nadnárodní úrovni. Delegáti se dle dohody scházejí na řádných a mimořádných jednáních v rámci řešení nadnárodních témat. Jedná se témata, která zasahují alespoň dvě země v rámci EU.

Řádná jednání probíhají jedenkrát do roka a účastní se jich management společnosti Robert Bosch. Mimořádná jednání, například mimořádná zasedání k transformaci divize PS, se konají dle potřeby anebo dohody se zástupci ERZ.

Jako kandidáti za Českou republiku byli navrženi Petr Nesměrák (JhP/OS KOVO), David Matajs (RBCB/ OS KOVO) a Miloslav Vlček (JhP/UNIOS).

Voleb se zúčastnili zástupci zaměstnanců z jednotlivých lokalit RBCZ, předsedové jednotlivých odborových organizací. Zástupce z Krnova se nemohl z vážných osobních důvodů dostavit a dal tak ověřenou plnou moc ke svému zastupování panu Ladislavovi Melicharovi.

Po hodinové diskusi, kdy se někteří ze zástupců z JhP snažili prosadit ve svém zájmu volbu mimo zákon, byli tito přesvědčeni právníky, že systém volby, který jim byl před jednáním zaslán je platný a v souladu s Českou legislativou.

Po procedurálních úkonech tak mohlo dojít k volbě nových delegátů do ERZ.

Zvoleni byli: Petr Nesměrák a David Matajs

Jsme rádi, že volbu obhájili oba současní delegáti a budou zájmy ČR i nadále dobře hájit.

Oběma delegátům upřímně gratulujeme a přejeme jim mnoho zdaru v jejich další práci. Jsme přesvědčeni, že oba delegáti jsou ti správní lidé na správném místě. Nejedná se zde totiž o boj o to, která organizace nebo který závod bude mít delegáta pod svou střechou, ale o to, zda je tento delegát bez osobních pohnutek schopný a otevřený k otevřenému jednání napříč všemi organizacemi a to i na mezinárodní úrovni.

Přečtěte si naše další články

Veselé Velikonoce

Veselé Velikonoce

Hody, hody, doprovody... Veselého zajíčka, ať je svižná metlička, hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček, pro krásu a pro zdraví, jak tradice...

číst více
error: Tento obsah je chráněný!