Zákaz volného pohybu osob na území celé České republiky od 22. října 2020

autor: | Říj 23, 2020 | Aktuality

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. října 2020 č. 1078

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

I.zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

1.    cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,

2.    nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

3.    cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,

4.    cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle bodu I/3 tohoto usnesení pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

5.    cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,

6.    cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

7.    výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění

a)    bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,

b)    ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,

c)    individuální duchovní péče a služby,

d)    veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,

e)    služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,

f)     veterinární péče,

8.    cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam a cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,

9.    cest za účelem vycestování z České republiky,

10.  účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy hřbitova,

11.  cest zpět do místa svého bydliště;

II. nařizuje

1.  omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I tohoto usnesení,

2.  omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,

3.  pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou

–     členů domácnosti,

–     zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,

–     osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,

–     osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,

–     dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné;

III.  omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že shromáždění se může účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;

IV.  doporučuje

1.    zaměstnavatelům

a)    využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,

b)    podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,

c)    omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,

2.    zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně

2 metry (např. při nákupu),

3.    využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,

4.    osobám zajišťujícím služby podle bodu I/7 tohoto usnesení omezit přímý kontakt se zákazníky;

V.   určuje Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické podmínky pro hromadné akce, jinak zakázané podle tohoto krizového opatření, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných v důležitém státním zájmu konat;

2

VI.  zrušuje usnesení vlády ze dne 12. října 2020 č. 1021, vyhlášené pod č. 407/2020 Sb.

Zdroj: https://www.kurzy.cz/zpravy/563119-zakaz-volneho-pohybu-osob-na-uzemi-cele-ceske-republiky-od-22-rijna-2020/#utm_medium=email&utm_source=email_2&utm_campaign=email_136735

Přečtěte si naše další články

Týden 23/2024

Týden 23/2024

Situace ve výrobě – všeobecně Všechny výrobní úseky napříč závodem se potýkají se situací, jakou závod Jihlava nepamatuje. Byli jsme zvyklí na to,...

číst více
Veselé Velikonoce

Veselé Velikonoce

Hody, hody, doprovody... Veselého zajíčka, ať je svižná metlička, hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček, pro krásu a pro zdraví, jak tradice...

číst více
error: Tento obsah je chráněný!