Zápis z jednání s vedením společnosti

autor: | Zář 5, 2023 | Aktuality

Dne 31.8. 2023 proběhlo jednání vedení závodu a odborů KOVO a UNIOS. Na pravidelném setkání, kde nás zaměstnavatel dle zákoníku práce informoval o dění ve firmě, jsme zaměstnavateli také předali podněty zaměstnanců, které si vyžadovaly pozornost vedení společnosti, případně jejich intervenci.

Hospodářská situace a vývoj zakázek a zaměstnanost

Zaměstnavatel nás informoval o hospodářské situaci společnosti Robert Bosch a o vývoji zakázek v JhP, které jsou zatím na velmi dobré úrovni.

Dále jsme dostali stručné informace o zaměstnanosti v JhP a jejím možném vývoji.

Ten se bohužel neodehrává dle našeho očekávání a slibů vedení společnosti. Zaměstnavatel nám předložil jeho aktuální plán, který počítá s redukcí počtu zaměstnanců o několik set pracovních míst v letech 2026 až 2030. Důvodem toho mají být údajně vysoké personální náklady JhP a přemrštěné požadavky do KV předložené odborovými organizacemi KOVO a UNIOS. Údajně z těchto důvodů je také ohrožena realizace výstavby nového závodu Jh5 (40.000m2). Nicméně jsme dohodnutí, že na tématu nové haly a její naplněnosti budeme společně intenzivně pracovat.

Plavání

V dalším bodu nás zaměstnavatel informoval o tom, že vyhověl požadavku odborů KOVO ohledně prodloužení benefitu „Laguna“ i na další období včetně prodloužení až do konce května 2024.

Nové boty

Zaměstnavatel nám vyhověl i našem dalším požadavku, na testování nové obuvi UVEX, která by mohla být alternativou ke stávající obuvi ATLAS. Do testování jsou zahrnuti pracovníci napříč všemi závody a odděleními JhP, které vybrali zástupci odborů KOVO a oddělení HSE.

Stravování

Stravování a výběr nového poskytovatele gastro služeb je dalším z horkých témat, které řešíme. Do výběrového řízení se zapojily tři firmy. Všechny tři firmy také daly zpětnou vazbu, že v současném zázemí kuchyně prostě lépe vařit nedokážou. Z toho důvodu usilujeme o výstavbu centrální kuchyně na hale 301. To ovšem obnáší investici, kterou aktuálně firma Bosch nechce (nemůže) uvolnit. Vedoucí HRL p. Krsička a paní Marešová (JhP/CAS) aktuálně hledají možnosti, jak stravování v JhP zlepšit. Z alternativ, které jsme slyšeli nejsme vůbec nadšeni a stále jako jedinou šanci vidíme investici do nové kuchyně. Odbory také důrazně požádaly vedení společnosti, že chtějí být nejen poradním hlasem, ale chceme mít právo spolurozhodování ve výběrovém řízení. Doufáme, že to firma zohlední ještě během tohoto tendru.

Šatní skříňky

Jeden z podnětů našich členů bylo zajistit, aby se šatní skříňka (na čip/kartu) nedala zamknout, pokud je karta ve skříňce. Tématem se bude zabývat úsek technického ředitele.

Prémie za kvalitu

Požadavek odborových organizací KOVO je zajistit, aby v případě reklamace, kterou způsobil agenturní zaměstnanec, který již například u firmy nepracuje, nebyli ostatní zaměstnanci kráceni na prémii. Budeme též bedlivě sledovat, jak a kým byl zaměstnanec v případě reklamace zaškolen, v jakém jazyce a zda na daném pracovišti je k dispozici pracovní návodka v „jeho“ jazyce. Technický ředitel nám přislíbil, že se každým novým jednotlivým případem bude důkladně zabývat. Dosud se ve většině případů podařilo odborům KOVO prosadit zachování prémie za kvalitu v plné výši.

Přečtěte si naše další články

Veselé Velikonoce

Veselé Velikonoce

Hody, hody, doprovody... Veselého zajíčka, ať je svižná metlička, hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček, pro krásu a pro zdraví, jak tradice...

číst více
error: Tento obsah je chráněný!