Zásady hospodaření Odbory BOSCH

autor: | Lis 10, 2022 | Aktuality

 Vážení kolegové,

připomínáme Vám naše zásady hospodaření a benefity na které máte od nás nárok.. 🙂

I. Opatření ve prospěch členů:

Příspěvek na dětskou rekreaci dítěte člena:

Na rekreaci dítěte do 15 let věku včetně bude poskytnut členovi příspěvek ve výši 500,- Kč na dítě člena a kalendářní rok. Rekreací dítěte podle předchozí věty se myslí dětský tábor, ozdravný pobyt, škola v přírodě, lyžařský výcvik pořádaný školou apod. Případné odchylky schvaluje předseda ZO. V případě rekreace dítěte na DT DOUBRAVA (partnerská ZO DLV KRONOSPAN) se poskytne příspěvek ve výši 1.000,-Kč na dítě člena a kalendářní rok, neurčí-li Výbor ZO jinak.

Podmínkou pro výplatu příspěvku na rekreaci je členství v ZO OS KOVO Odbory Bosch v trvání nejméně tři měsíce. Případné odchylky schvaluje Výbor ZO.

Příspěvek se vyplácí na základě předložení dokladu o zaplacení rekreace dítěte společně s vyplněným formulářem Žádosti o vyplacení benefitu.

Příspěvek při narození dítěte nebo osvojení dítěte členem:

Na základě předložení rodného listu dítěte člena nebo dokladu potvrzujícím osvojení dítěte členem, bude poskytnut členovi příspěvek ve výši 1.000,- Kč. Podmínkou pro výplatu příspěvku je členství člena v ZO OS KOVO Odbory Bosch v trvání nejméně 6-ti měsíců.

Příspěvek na úhradu rehabilitace, masáží, návštěvu fitness a bazénů:

Příspěvek bude poskytnut členům ZO OS KOVO Odbory Bosch 1x ročně v celkové částce maximálně 500,-Kč, a to na základě předložení dokladů o úhradě společně s formulářem Žádosti o vyplacení benefitu.

Možné též použít na zakoupení dioptrických brýlí a kontaktních čoček.

Případné odchylky či úpravu pravidel schvaluje Výbor ZO nebo předseda ZO.

Příspěvek při dosažení významného životního jubilea a při odchodu do důchodu:

Při dosažení životního jubilea, tj. 50 a 60 let věku obdrží člen věcný dar v hodnotě do 1000,-Kč. Možno nahradit příspěvkem v hotovosti.

Při prvním odchodu do starobního důchodu obdrží člen věcný dar v hodnotě do 1000,-Kč. Možno nahradit příspěvkem v hotovosti.

Příspěvek je vyplacen na základě písemné žádosti člena ZO. Případné odchylky schvaluje předseda ZO. O příspěvek je možné požádat až 6 měsíců zpětně.

Ostatní:

Během celého roku prodáváme poukázky do kina CineStar v Jihlavě za 130Kč. Poukázka je platná na 2D i 3D projekci.

Cinestar

Poukázka do SaunaBaru na Březinkách vás vyjde na pouhých 120Kč za dvě hodiny saunování.

saunabar_vzor

Přečtěte si naše další články

Týden 23/2024

Týden 23/2024

Situace ve výrobě – všeobecně Všechny výrobní úseky napříč závodem se potýkají se situací, jakou závod Jihlava nepamatuje. Byli jsme zvyklí na to,...

číst více
Veselé Velikonoce

Veselé Velikonoce

Hody, hody, doprovody... Veselého zajíčka, ať je svižná metlička, hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček, pro krásu a pro zdraví, jak tradice...

číst více
error: Tento obsah je chráněný!