Zásady hospodaření Odbory BOSCH

autor: | Lis 10, 2022 | Aktuality

 Vážení kolegové,

připomínáme Vám naše zásady hospodaření a benefity na které máte od nás nárok.. 🙂

I. Opatření ve prospěch členů:

Příspěvek na dětskou rekreaci dítěte člena:

Na rekreaci dítěte do 15 let věku včetně bude poskytnut členovi příspěvek ve výši 500,- Kč na dítě člena a kalendářní rok. Rekreací dítěte podle předchozí věty se myslí dětský tábor, ozdravný pobyt, škola v přírodě, lyžařský výcvik pořádaný školou apod. Případné odchylky schvaluje předseda ZO. V případě rekreace dítěte na DT DOUBRAVA (partnerská ZO DLV KRONOSPAN) se poskytne příspěvek ve výši 1.000,-Kč na dítě člena a kalendářní rok, neurčí-li Výbor ZO jinak.

Podmínkou pro výplatu příspěvku na rekreaci je členství v ZO OS KOVO Odbory Bosch v trvání nejméně tři měsíce. Případné odchylky schvaluje Výbor ZO.

Příspěvek se vyplácí na základě předložení dokladu o zaplacení rekreace dítěte společně s vyplněným formulářem Žádosti o vyplacení benefitu.

Příspěvek při narození dítěte nebo osvojení dítěte členem:

Na základě předložení rodného listu dítěte člena nebo dokladu potvrzujícím osvojení dítěte členem, bude poskytnut členovi příspěvek ve výši 1.000,- Kč. Podmínkou pro výplatu příspěvku je členství člena v ZO OS KOVO Odbory Bosch v trvání nejméně 6-ti měsíců.

Příspěvek na úhradu rehabilitace, masáží, návštěvu fitness a bazénů:

Příspěvek bude poskytnut členům ZO OS KOVO Odbory Bosch 1x ročně v celkové částce maximálně 500,-Kč, a to na základě předložení dokladů o úhradě společně s formulářem Žádosti o vyplacení benefitu.

Možné též použít na zakoupení dioptrických brýlí a kontaktních čoček.

Případné odchylky či úpravu pravidel schvaluje Výbor ZO nebo předseda ZO.

Příspěvek při dosažení významného životního jubilea a při odchodu do důchodu:

Při dosažení životního jubilea, tj. 50 a 60 let věku obdrží člen věcný dar v hodnotě do 1000,-Kč. Možno nahradit příspěvkem v hotovosti.

Při prvním odchodu do starobního důchodu obdrží člen věcný dar v hodnotě do 1000,-Kč. Možno nahradit příspěvkem v hotovosti.

Příspěvek je vyplacen na základě písemné žádosti člena ZO. Případné odchylky schvaluje předseda ZO. O příspěvek je možné požádat až 6 měsíců zpětně.

Ostatní:

Během celého roku prodáváme poukázky do kina CineStar v Jihlavě za 130Kč. Poukázka je platná na 2D i 3D projekci.

Cinestar

Poukázka do SaunaBaru na Březinkách vás vyjde na pouhých 120Kč za dvě hodiny saunování.

saunabar_vzor

Přečtěte si naše další články

Týden 8/2024

Týden 8/2024

Na montáži úřaduje BUBÁK V továrně se již několik let pohybuje Bubák. Bubák je vedoucí pracovník, který má potřebu získat frčky a zalíbit se...

číst více
Týden 07/2024

Týden 07/2024

HSE – management review Odbory hrají klíčovou roli v zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců. Inspektor BOZP ČMKOS z odborového...

číst více
Letní dovolená 2024

Letní dovolená 2024

Vážení kolegové, přinášíme Vám informaci o určení letní dovolené pro všechny úseky závodu JhP. Jsme velice rádi, že zaměstnavatel vyslyšel naše...

číst více
CzechBulgarianEnglishGermanRomanianUkrainian