Ženy za stejnou práci dostávají o 800 EUR méně než muži

autor: | Led 19, 2021 | Aktuality


IndustriAll Europe a ETUC požadují závazná opatření týkající se transparentnosti odměňování žen a mužů a vydávají společnou tiskovou zprávu.
Pracovnice v celé Evropě, bez ohledu na odvětví jejich práce, by již neměly čekat na transparentnost a spravedlivou odměnu.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Ženy za stejnou práci dostávají o 800 EUR méně než muži


Ženy, které vykonávají práci vyžadující stejnou úroveň dovedností, vzdělání a fyzickou námahu jako práce vykonávaná muži, jsou navzdory více než 45leté existenci právních předpisů EU o stejné odměně, stále placeny méně.

Porovnáním mezd ve výrobním sektoru bylo zjištěno, že ženy vyrábějící bílé zboží jsou placeny výrazně méně než muži vyrábějící automobily, přestože obě pracovní místa vyžadují stejné kompetence.

V Německu ženy v odvětví bílého zboží, které vykonávají výrobní práce stejné hodnoty jako muži v automobilovém průmyslu, dostávají v průměru o 865 EUR měsíčně (brutto) méně.

V Rumunsku vydělávají ženy pracující v průmyslu bílého zboží průměrně o 244 EUR (čistého) méně než muži v automobilovém průmyslu.

Příklady – které ETUC poskytla industriAll Europe – zdůrazňují, jak hluboce zakořeněné jsou předsudky ohledně hodnoty pracovních míst převážně prováděných ženami, které
jsou i nadále hlavní příčinou nízkých mezd milionů pracovníků, včetně uklízečů a pečovatelů v čelní linii Covid.

ETUC a industriAll Europe volají po „závazných opatřeních týkajících se transparentnosti odměňování žen a mužů“, které slíbila Ursula von der Leyen, aby umožnila pracovníkům a odborovým svazům přístup k informacím o kritériích pro rozhodování o úrovních odměňování, které jim pomohou vyjednat stejnou odměnu za práci stejné hodnoty.

Tak by šla EU ve šlépějích vlády Nového Zélandu, která v listopadu přijala novelu tamního zákona o rovném odměňování, která zajišťuje, že mzdy žen jsou „určovány odkazem na to, co by dostali muži zaplaceno za stejnou práci, abstrahováno od schopností, odpovědnosti, podmínek a stupňů úsilí. “

Podobné klauzule byly zahrnuty do návrhu směrnice o 3000 slovech, který nedávno zveřejnila ETUC, aby tak poskytla inspiraci Evropské komisi, jak toho lze dosáhnout.

Zastupující generální tajemnice industriAll Europe, Judith Kirton-Darling, uvedla:
„Je nepřijatelné, aby ženy vykonávající podobnou práci v našich průmyslových odvětvích ve srovnání s jejich mužskými protějšky byly placeny méně.“ Pracovnice v celé Evropě, bez ohledu na odvětví jejich práce, by již neměly čekat na transparentnost a spravedlivou odměnu. “

„Mnoho výrobních pracovníků v celé Evropě pokračovalo v práci navzdory uzamčení, protože jejich práce byla definována jako ‚nezbytná práce‘. Udržovali tok zboží a mnoho společností přizpůsobilo výrobu tak, aby naléhavě vyplnila potřebné mezery v lékařském a jiném zboží. Dlužíme pracovníkům i zaměstnankyním plné uznání hodnoty jejich práce. “

Zastupující generální tajemnice ETUC, Esther Lynch, uvedla:
„Porovnání platů žen a mužů ve výrobním sektoru jasně ukazuje, že jsou ženy placeny méně, i když jejich práce vyžaduje stejnou úroveň dovedností a fyzické námahy jako v případě mužů.“

„Krize Covid také odhalila hluboce zakořeněné předsudky ohledně mezd u povolání, v nichž dominují ženy, přičemž pečovatelé a uklízeči jsou považováni za ‚nezbytné profese‘, přestože patří k těm s nejnižšími platy.“

„Potřebujeme, aby Evropská komise splnila svůj slib, pokud jde o směrnici o transparentnosti odměňování, aby zajistila, že muži a ženy budou konečně dostávat stejnou odměnu za práci stejné hodnoty.“

Přečtěte si naše další články

Veselé Velikonoce

Veselé Velikonoce

Hody, hody, doprovody... Veselého zajíčka, ať je svižná metlička, hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček, pro krásu a pro zdraví, jak tradice...

číst více
error: Tento obsah je chráněný!