„Izolačka – Nejčastější otázky a odpovědi“

autor: | Bře 23, 2021 | Aktuality

Jde o mimořádný příspěvek ve výši až 370 Kč za den k náhradě příjmů zaměstnanců v karanténě či izolaci. Hlavním účelem je nešířit vir. Zaměstnanci se už v případě karantény nebo onemocnění COVID-19 nemusí obávat podstatného poklesu svých příjmů.

Od kdy bude Izolačka platit?

Izolačka je platná od 1. března do 30. dubna 2021.

Pro koho bude Izolačka platit

Pro všechny zaměstnance, kterým bude nařízena karanténa nebo izolace z důvodu infekčního onemocnění (Covid-19 nebo jiné) 1. 3. 2021 a později, a to po dobu prvních 14 kalendářních dní. Na příspěvek budou mít nárok i tzv. dohodáři, pokud jsou nemocensky pojištěni.

Zaměstnanci, kterým byla nařízena karanténa nebo izolace před 1. 3. 2021, budou mít nárok na příspěvek od účinnosti zákona, tj. od 5. 3. 2021 (viz příklad č. 2 níže – fialovou barvou).

Izolačka se nevztahuje na zaměstnance, kterým byla nařízena karanténa nebo izolace do 5 dnů po návratu ze zahraničí, s výjimkou návratu z pracovní či služební cesty.

Musí si zaměstnanec o Izolačku požádat?

Ne, dostane ji automaticky. Musí jen zaměstnavateli ohlásit nařízenou karanténu nebo izolaci a samozřejmě mít od lékaře vystavenou eNeschopenku na karanténu či správnou diagnózu nemoci, ze které vyplývá izolace. Izolačku pak obdrží v následující výplatě.

Rozdíl mezi karanténou a izolací

Karanténou se rozumí oddělení osoby, která sice nevykazuje příznaky onemocnění, ale byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy, od ostatních fyzických osob, aby se nákaza dále nešířila.

Izolací se rozumí oddělení osoby, která onemocněla infekční nemocí nebo jeví příznaky tohoto onemocnění, od ostatních fyzických osob. Jde opět o to, aby se infekční onemocnění dále nešířilo.

Ať už lékař rozhodne o nařízení karantény nebo izolace, tzv. izolačka náleží každému zaměstnanci, kterému zaměstnavatel v prvních 14 dnech proplácí náhradu mzdy podle zákoníku práce. Vyplatí se spolu s touto náhradou.

Bude Izolačka podléhat exekuci?

Nebude, ani soudnímu výkonu rozhodnutí, a ani se nebude započítávat do příjmu pro dávky.

Jak se bude karanténa či izolace kontrolovat?

Dodržování nařízené karantény či izolace budou provádět orgány hygieny, které mohou při nedodržení podmínek ukládat i pokuty.

Od 5.3. jsem v pracovní neschopnosti pro příznaky Covid-19. 8.3 mi vyšel pozitivní test a byla mi nařízena 14 dnů izolace. Za které dny mám nárok na Izolačku?

Mimořádný příspěvek vyplácí zaměstnavatel za prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény a/nebo izolace. Potvrzení o nařízení karantény (izolace) vydávají orgány veřejného zdraví a ošetřující lékaři. Ošetřující lékaři mohou potvrzovat nařízení karantény a izolace na elektronicky zasílaném tiskopise eNeschopenka. Jestliže na tomto tiskopise uvede lékař slovo „karanténa“ nebo „izolace“ v rubrice „Druh vykonávané práce (profese)“ nebo aspoň na tomto tiskopise uvede takovou diagnózu, z níž je zřejmé, že při tomto onemocnění musela být nařízena izolace, považuje se tato eNeschopenka za potvrzení nařízení karantény nebo izolace.

V tomto případě mohly nastat 3 situace:

 1. Již 5. 3. vyhodnotil lékař onemocnění jako covidové, rozhodl o vzniku dočasné pracovní neschopnosti s covidovou diagnózou. Zároveň byl povinen nařídit izolaci. Nárok na mimořádný příspěvek je od 5. do 18. 3.
 2. 5. 3. rozhodl lékař o vzniku dočasné pracovní neschopnosti z důvodu jiného onemocnění než covidového (např. obecné respirační onemocnění), nenařídil karanténu a ani izolaci, a ode dne 8. 3. změnil diagnózu na covidovou. Od 8. 3.  je nařízena karanténa (izolace). Při této dočasné pracovní neschopnosti, která trvá od 5. 3., náleží náhrada mzdy za dobu od 5. do 18. 3. Mimořádný příspěvek bude náležet jen za dobu trvání karantény (izolace), tj. od 8. do 18. 3.
 3. 5. 3. nevyhodnotil lékař příznaky onemocnění za tak vážné, aby uznat dočasnou pracovní neschopnost, ani nedospěl k závěru, že by tyto příznaky mohly být následkem nákazy covidem, ale „pro jistotu“ Vás poslal na test. 5. 3. nenařídil karanténu a ani nerozhodli o vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Teprve od 8. 3. vydal první rozhodnutí, jímž byla uznána dočasná pracovní neschopnost. Nárok na mimořádný příspěvek bude od 8. 3. po dobu 14 kalendářních dnů trvání izolace.

Mimořádný příspěvek vyplácí vždy zaměstnavatel spolu s náhradou mzdy.

Spočítejte si Izolačku

MPSV připravilo kalkulačku pro výpočet náhrady mzdy s Izolačkou pro karantény nařízené po 28.únoru 2021. Stáhnout si ji můžete  ZDE (21.45kB)

Příklady Izolačky

 1. Zaměstnanci byla nařízena karanténa na 10 dní od 19. 2. do 1. 3. 2021.

  V tomto případě, bohužel, na příspěvek mít nárok nebude, neboť mu karanténa byla nařízena před 1. 3. 2021 a celá uplynula přede dnem účinnosti zákona, tj. přede dnem 5. 3. 2021.
 2. Zaměstnanci byla nařízena karanténa na 15 dnů od 28. 2. do 14. 3. 2021.

  V tomto případě, bohužel, na příspěvek mít nárok po dobu prvních 5 dnů karantény do 4. 3. 2021 nebude, neboť mu karanténa byla nařízena před 1. 3. 2021, bude mít ale nárok po zbývajících 9 dnů ode dne účinnosti zákona, tedy od 5. 3. do 13. 3. 2021.
 3. Zaměstnanci byla nařízena karanténa na 14 dní od 2. 3. do 15. 3. 2021. 5 den karantény měl pozitivní test na Covid-19 a lékař mu nařídil izolaci od 7.3. do 21.3. 2021.

  Zaměstnanci vznikne nárok na příspěvek, neboť mu byla nařízena karanténa 2. 3. 2021. Karanténou podle mimořádného zákona č. 121/2021 Sb. se rozumí i izolace a z pohledu tohoto zákona se jedná o jednu pokračující událost. Karanténa trvá nepřetržitě od 2. 3. do 21. 3. Příspěvek tedy přísluší od 2. 3. do 15. 3. 2021.
 4. Zaměstnanci byla nařízena izolace na 14 dní od 28. 4. do 11. 5. 2021.

  V tomto případě bude zaměstnanci příslušet příspěvek za 3 kalendářní dny, a to od 28. 4. do 30. 4. 2021.

Přečtěte si naše další články

Týden 23/2024

Týden 23/2024

Situace ve výrobě – všeobecně Všechny výrobní úseky napříč závodem se potýkají se situací, jakou závod Jihlava nepamatuje. Byli jsme zvyklí na to,...

číst více
Veselé Velikonoce

Veselé Velikonoce

Hody, hody, doprovody... Veselého zajíčka, ať je svižná metlička, hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček, pro krásu a pro zdraví, jak tradice...

číst více
error: Tento obsah je chráněný!