Vítáme Vás na stránkách Odborů BOSCH Jihlava

Odbory BOSCH sdružují členy OS KOVO, kteří jsou zaměstnanci BOSCH DIESEL Jihlava s.r.o. a to jak na hlavní pracovní poměr, tak i jako zaměstnance agentur práce. Jsme součástí největšího odborového svazu v ČR, odborového svazu KOVO a jsme největší odborovou organizací v Bosch Diesel s.r.o.

730 846 603

Týden 15/2021

Závod II – plán výroby a letní dovolená

Na základě informace a podnětu našich členů jsme si vyžádali termín s vedením úseku MFR k tématu letní dovolené. Všeobecně naši zaměstnanci doposud nedostali přesnou informaci o vyplánování letní dovolené. Během schůzky nám byl představen detailní plán pro všechny výroby v rámci MFR. Přístup, který vedoucí pracovníci na závodě II zvolili ve velmi netradiční a neodpovídá představě a požadavku, o kterém Odbory Bosch jednali s řediteli závodu. Odbory Bosch vyjádřili své znepokojení nad tím, zda si budou moci zaměstnanci vybrat dovolenou tak, aby mohli čerpat dovolenou se svými partnery, kteří pracují na jiných úsecích v rámci JhP. Pan Kulzer a pan Havelka nám přislíbili, že se budou snažit v maximální míře vyjít vstříc požadavkům zaměstnanců a to na individuální bázi. I přesto jsme vyjádřili naší nespokojenost s tím, že ještě v půlce dubna na tomto úseku nejsou všichni zaměstnanci srozuměni s plánem dovolených. Bohužel je vidět, že pokud odbory netlačí zaměstnavatele do toho, aby byly takovéto zásadní informace včas všem zaměstnancům známé, mohlo by se stát, že by se to dozvěděli teprve 14dní dopředu. Téma letní dovolené zůstává i nadále ve fokusu naší organizace a věříme, že firma, která se honosí certifikátem prorodinné politiky od MPSV pochopí, jak důležité téma to pro všechny zaměstnance je!

Konto živelných pohrom

Dostali jsme děkovný dopis od místopředsedy OS KOVO kolegy Valáška za solidaritu a příspěvek naší organizace Odbory Bosch na konto živelných pohrom OS KOVO. Toto konto je využíváno ve prospěch členů OS KOVO, kteří byli postiženi živelnou pohromou. V roce 2018 bylo z tohoto fondu vyplaceno 12 sociálních podpor v hodnotě téměř 300.000,- Kč. V roce 2019 to bylo již 26 sociálních podpor v celkové výši 467.500,- Kč. V pěti případech se jednalo o vytopení bytu, v devíti o požár a výbuch, v osmi případech o vichřici ve třech případech o přívalový déšť a v jednom případu o úder bleskem. V roce 2020 byla pomoc poskytnuta celkem v 37 případech a to v celkové výši 660.000,- Kč. V sedmi případech se jednalo o požár, ve čtyřech případech o přívalový déšť, ve dvaceti třech o záplavu a ve třech případech o vichřici. V letošním roce byly vyplaceny již 3 finanční podpory ve výši 72.000,- Kč. Jednalo se o vichřici, sníh a požár. Poděkování patří všem členům naší odborové organizace Odbory Bosch. Celkem již byla poskytnuta členům OS KOVO pomoc ve výši 5.559.900,- Kč a stav účtu konta živelných pohrom je 12.707.238,- Kč.

Vánoce s rodinou? Snad ano!

Již od začátku tohoto roku při pravidelných jednáních na úrovni úseků i s vedením společnosti Odbory Bosch upozorňují na to, aby zaměstnavatel dopředu plánoval a nivelizoval výrobu tak, aby bylo našim zaměstnancům umožněno čerpat mezi Vánocemi a Novým rokem pracovní volno. Setkáváme se s úšklebky některých vedoucích pracovníků, když toto téma otevřeme. Informace typu, že nevíme, jak bude vypadat situace s požadavky zákazníků, jsou již obehraná písnička. I pře to, že máme výrobu založenou na principu tahu, mělo by fungovat i plánování a otevřená komunikace se zákazníkem tak, aby tomuto požadavku mohlo být vyhověno. Dosud mají odpovědní dost času, který se však krátí. Již máme ¼ roku za sebou a podle předpokládaných plánů situace bude i nadále složitá. Náš tlak v tomto ohledu nepoleví! Jsme však zvědaví, jak management jednotlivých úseků (i nevýrobních) se s tímto tématem popere!

Kiosky

V tomto měsíci obdrželi zaměstnanci Bosch doplatek hospodářského výsledku společně s mimořádnou prémií. Stalo se, co se dalo čekat – pokud si chci vytisknout výplatnici a nejsem kancelářský, tak nemám kde. Kiosky netisknou, pouze zobrazují. Systém je zastaralý a přestává fungovat. Oddělení CI sice pracuje na jakési záplatě, ale to je pouze dočasné řešení. Tedy pokud se podaří. Tento systém není nainstalován v žádné jiné továrně, byl vyroben pouze pro jihlavský Bosch a tudíž není kde brát. Firma intenzivně hledá řešení, jak kiosky urychleně nahradit. Prozatím, pokud zaměstnanec nutně potřebuje výplatnici v tištěné podobě, musí požádat svoji účetní a ta mu ji vytiskne.

V tomto malém růžku si nechávám místečko pro vyhodnocení „nejlepšího“ vedoucího pracovníka BOSCH. Aktuálně přijímáme jména kandidátů prostřednictvím našich členů.

Do práce na kole

Vážení kolegové, v květnu 2021 se mohou zaměstnanci Bosch Diesel po dobu minimálně 20 dní opět zapojit do akce Do práce na kole. Je možné kombinovat cestu na kole či pěšky s veřejnou hromadnou dopravou. Dobrovolníci mohou vytvářet týmy. Každý z týmu může jezdit svou trasu. V rámci firmy může být...

číst více

Plán letních dovolených pro rok 2021

Vážení kolegové, Pančavský vodopád, Krkonoše zaměstnavatel je podle platných dohod povinen zveřejnit plán letní dovolené do konce března. Vzhledem k tomu, že někteří nadřízení nemají o tomto informaci (nebo to alespoň tvrdí), zveřejňujeme pro vás plán dovolených zde na našem webu. Plán dovolených...

číst více

Týden 13/2021

Likvidace dílců v peci Tento projekt byl díky odborům s podporou TEF a HSE doufám definitivně zastaven. Snaha o jakési podmíněné pokračování v likvidačním procesu byla taktéž odbory razantně odmítnuta. Pracovníci na hale 310 budou po mnoha měsících opět dýchat o něco čistší vzduch. Testování Stala...

číst více

Provoz kantýn přes Velikonoce

Vážení kolegové, upozorňujeme Vás, že pokud musíte na Velký pátek (2. 4. 2021) anebo v pondělí (5. 4. 2021) do práce a chcete využít možnosti stravování v kantýně, musíte si jídlo objednat minimálně 1 den předem. Také bychom Vás rádi upozornili, že kantýna na hale 301 nebude v provozu a bude...

číst více

Týden 12/2021

Revize hospodaření V tomto týdnu proběhla revize hospodaření revizní komisí (DaRK) Co je to DaRK?  Komise volená konferencí se skládá z předsedy a dvou členů. Funguje odděleně od VZO. Jejím úkolem je kontrola hospodaření základní organizace, v našem případě čtyřikrát ročně. Z kontroly je...

číst více

Benefity

Odborová organizace pro naše odboráře chystá každým rokem spoustu výhod a bonusů.
Koukněte do sekce Benefity a objevte další výhody vašeho členství.

Cinestar
Kaufland

Odkazy nejen pro odboráře

Víte, kde najít zajímavé ale i důležité informace z oblasti zastupování zaměstnanců,
práva, sociálního dialogu v rámci tripartity a jiné?
Nyní máte přístup na všechny důležité stránky přímo zde.
mezinarodni_organizace_prace_

O nás

Vznik naší odborové organizace se datuje do jara roku 2002.Od této doby se nám podařilo pro zaměstnance Bosch Diesel, s.r.o dojednat mnoho důležitých pracovně-právních ujednání nad rámec zákona ve prospěch zaměstnanců, mnoho benefitů z nichž některé jsou v ČR ojedinělé (např. předdůchodový program) a více či méně se nám daří prosazovat další a další požadavky našich členů. Důraz v naší organizaci klademe na vytváření důstojných podmínek pro práci a dlouhodobou udržitelnost zaměstnanosti ve všech třech závodech Bosch v Jihlavě. Pro přípravu jednání se zaměstnavetelem využíváme naše kontakty a zkušenosti ze zahraničí, stejně tak jako od našich spřátelených organizací. Naší motivací jsou naši členové, kteří jsou základem pro úspěch našich jednání v rámci sociálního dialogu.