Kolektivní smlouva + mzdový předpis

Vážení kolegové, jsme rádi, že „již“ 53 dnů od uzavření dohody kolektivní smlouvy nám zaměstnavatel předal podepsanou Kolektivní smlouvu a Mzdový předpis pro rok 2021. Je skvělé, že se HRL podařilo nám dát podepsaný dokument dříve, než zahájíme kolektivní...

Kolektivní smlouva

Kolektivní smlouva Kolektivní vyjednávání Kolektivní vyjednávání je zahájeno písemným návrhem jedné strany k uzavření kolektivní smlouvy. Strana, která návrh obdržela, je povinna písemně odpovědět nejpozději do 7 pracovních dnů, pokud není domluveno jinak. Smluvní...
CzechBulgarianRomanianUkrainian