Týden 14/2021

autor: | Dub 9, 2021 | Aktuality

Zasedání výboru ZO (VZO)

VZO se schází pravidelně první středu každého měsíce. V zasedačce Odbory Bosch, včetně členů Revizní komise  zasedne k jednání většinově všech třináct volených zástupců zaměstnanců společnosti Bosch Jihlava z naší základní organizace. Jako předseda toto několikahodinové jednání řídím. Jsou diskutována témata, která se řešila od minulého jednání výboru, podávají se návrhy a přijímají se rozhodnutí. Členové VZO přinášejí podněty, od Vás našich členů, kterými se zabýváme a řešíme. Pokud Vás tíží nějaký problém, obraťte se proto na nejbližšího člena našeho výboru.

Viz naše stránky / O nás / Výbor základní organizace  https://www.odbory-bosch.cz/vybor-zo/

Vyjádření k testování

od 8. 4. dochází ke dvěma změnám:

  1. Formulář o výsledku negativního testu si vyplní pouze ti zaměstnanci, kteří ho chtějí využít jako doklad pro další, jiné osobní účely (návštěva lékaře, domova důchodců, kadeřníka atp.), si mohou vyplnit i formulář „Informace k testování“, kterým se mohou prokázat.
  2. V případě pozitivního výsledku antigenního testu  pracovník společnosti MEDICA kontaktuje testovaného zaměstnance, aby se dostavil zpět na odběrné místo a měl u sebe kartu zaměstnance. Poté pracovník MEDICA nejprve klikne na tlačítko pozitivní a vyzve zaměstnance k tomu, aby se opět přihlásil kartou k načtení záznamu.
    1. Kliknutím na toto tlačítko, dojde k přepsání původního záznamu v systému (koordinátor tedy nemusí pozitivu zadávat, pouze zkontrolovat)
    1. Pracovník MEDICA předá zaměstnanci respirátor a pokyny jak dále postupovat (tak jako doposud platí ihned informovat přímého nadřízeného a opustit pracoviště)

Příspěvek Odborů BOSCH při karanténě

Z rozhodnutí výboru, Odbory Bosch zastavují vyplácení příspěvku 1.500,- Kč členům, kteří doložili ztrátu na výdělku ve spojení s Covid a to zpětně od 1. 3. 2021 z důvodu schválení zákona č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, pokud jim byla nařízena karanténa po 28. únoru 2021. Pro účely tohoto zákona se karanténou rozumí též izolace podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Měření hluku

Předseda naší odborové organizace Odbory Bosch se pravidelně účastní měření hluku akreditovanou společností napříč závody Bosch Jihlava. Tyto sondy (měření hluku, ovzduší, svalové zátěže aj.) jsou pro nás velice důležité, jelikož jsou přímo spojené s pracovním prostředím našich členů a ovlivňují ať přímo anebo nepřímo jejich zdravotní stav a pracovní podmínky Tento týden proběhlo měření na novém zařízení Bainitické kalírny (W III, Hala 350). Výsledek bude známý během několika dní. Předběžně můžeme říci, že hladina hluku je subjektivně velice nízká a tudíž předpokládáme, že i rámci stanovených limitů.

DKO_3

Nová reklamní plocha

Jelikož konkurenční organizace neprojevila v řádném časovém rámci zájem o doposud společnou reklamní plochu u DKO v Jihlavě, rozhodli jsme se, že si tuto reklamní plochu pronajmeme za marginální poplatek pouze pro naši organizaci Odbory Bosch sami.

Tak už dost! …je toto vůbec možné ???

Na konci ledna 2021 byl odbory, s výhradami schválen plán letních dovolených na letošní rok. Následně byl HRL rozeslán na vedoucí pracovníky JhP s tím, že jsme byli ubezpečeni, že kaskádovou komunikací se dostane ke všem zaměstnancům společnosti. Názor předsedy: z praxe vidíme, že toto je nejlepší cesta k tomu, aby se v některých „odlehlých“ částech závodu nikdo nic nedozvěděl – omlouváme se zaměstnancům, kteří musí pracovat pod vedoucími, kteří nechápou…

Vedoucího úseku MFR2 jsem nechal přizvat k termínu na příští týden!

Přečtěte si naše další články

Týden 8/2024

Týden 8/2024

Na montáži úřaduje BUBÁK V továrně se již několik let pohybuje Bubák. Bubák je vedoucí pracovník, který má potřebu získat frčky a zalíbit se...

číst více
Týden 07/2024

Týden 07/2024

HSE – management review Odbory hrají klíčovou roli v zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců. Inspektor BOZP ČMKOS z odborového...

číst více
Letní dovolená 2024

Letní dovolená 2024

Vážení kolegové, přinášíme Vám informaci o určení letní dovolené pro všechny úseky závodu JhP. Jsme velice rádi, že zaměstnavatel vyslyšel naše...

číst více
CzechBulgarianEnglishGermanRomanianUkrainian