Týden 15/2021

autor: | Dub 16, 2021 | Aktuality

Závod II – plán výroby a letní dovolená

Na základě informace a podnětu našich členů jsme si vyžádali termín s vedením úseku MFR k tématu letní dovolené. Všeobecně naši zaměstnanci doposud nedostali přesnou informaci o vyplánování letní dovolené. Během schůzky nám byl představen detailní plán pro všechny výroby v rámci MFR. Přístup, který vedoucí pracovníci na závodě II zvolili ve velmi netradiční a neodpovídá představě a požadavku, o kterém Odbory Bosch jednali s řediteli závodu. Odbory Bosch vyjádřili své znepokojení nad tím, zda si budou moci zaměstnanci vybrat dovolenou tak, aby mohli čerpat dovolenou se svými partnery, kteří pracují na jiných úsecích v rámci JhP. Pan Kulzer a pan Havelka nám přislíbili, že se budou snažit v maximální míře vyjít vstříc požadavkům zaměstnanců a to na individuální bázi. I přesto jsme vyjádřili naší nespokojenost s tím, že ještě v půlce dubna na tomto úseku nejsou všichni zaměstnanci srozuměni s plánem dovolených. Bohužel je vidět, že pokud odbory netlačí zaměstnavatele do toho, aby byly takovéto zásadní informace včas všem zaměstnancům známé, mohlo by se stát, že by se to dozvěděli teprve 14dní dopředu. Téma letní dovolené zůstává i nadále ve fokusu naší organizace a věříme, že firma, která se honosí certifikátem prorodinné politiky od MPSV pochopí, jak důležité téma to pro všechny zaměstnance je!

Konto živelných pohrom

Dostali jsme děkovný dopis od místopředsedy OS KOVO kolegy Valáška za solidaritu a příspěvek naší organizace Odbory Bosch na konto živelných pohrom OS KOVO. Toto konto je využíváno ve prospěch členů OS KOVO, kteří byli postiženi živelnou pohromou. V roce 2018 bylo z tohoto fondu vyplaceno 12 sociálních podpor v hodnotě téměř 300.000,- Kč. V roce 2019 to bylo již 26 sociálních podpor v celkové výši 467.500,- Kč. V pěti případech se jednalo o vytopení bytu, v devíti o požár a výbuch, v osmi případech o vichřici ve třech případech o přívalový déšť a v jednom případu o úder bleskem. V roce 2020 byla pomoc poskytnuta celkem v 37 případech a to v celkové výši 660.000,- Kč. V sedmi případech se jednalo o požár, ve čtyřech případech o přívalový déšť, ve dvaceti třech o záplavu a ve třech případech o vichřici. V letošním roce byly vyplaceny již 3 finanční podpory ve výši 72.000,- Kč. Jednalo se o vichřici, sníh a požár. Poděkování patří všem členům naší odborové organizace Odbory Bosch. Celkem již byla poskytnuta členům OS KOVO pomoc ve výši 5.559.900,- Kč a stav účtu konta živelných pohrom je 12.707.238,- Kč.

Vánoce s rodinou? Snad ano!

Již od začátku tohoto roku při pravidelných jednáních na úrovni úseků i s vedením společnosti Odbory Bosch upozorňují na to, aby zaměstnavatel dopředu plánoval a nivelizoval výrobu tak, aby bylo našim zaměstnancům umožněno čerpat mezi Vánocemi a Novým rokem pracovní volno. Setkáváme se s úšklebky některých vedoucích pracovníků, když toto téma otevřeme. Informace typu, že nevíme, jak bude vypadat situace s požadavky zákazníků, jsou již obehraná písnička. I pře to, že máme výrobu založenou na principu tahu, mělo by fungovat i plánování a otevřená komunikace se zákazníkem tak, aby tomuto požadavku mohlo být vyhověno. Dosud mají odpovědní dost času, který se však krátí. Již máme ¼ roku za sebou a podle předpokládaných plánů situace bude i nadále složitá. Náš tlak v tomto ohledu nepoleví! Jsme však zvědaví, jak management jednotlivých úseků (i nevýrobních) se s tímto tématem popere!

Kiosky

V tomto měsíci obdrželi zaměstnanci Bosch doplatek hospodářského výsledku společně s mimořádnou prémií. Stalo se, co se dalo čekat – pokud si chci vytisknout výplatnici a nejsem kancelářský, tak nemám kde. Kiosky netisknou, pouze zobrazují. Systém je zastaralý a přestává fungovat. Oddělení CI sice pracuje na jakési záplatě, ale to je pouze dočasné řešení. Tedy pokud se podaří. Tento systém není nainstalován v žádné jiné továrně, byl vyroben pouze pro jihlavský Bosch a tudíž není kde brát. Firma intenzivně hledá řešení, jak kiosky urychleně nahradit. Prozatím, pokud zaměstnanec nutně potřebuje výplatnici v tištěné podobě, musí požádat svoji účetní a ta mu ji vytiskne.

V tomto malém růžku si nechávám místečko pro vyhodnocení „nejlepšího“ vedoucího pracovníka BOSCH. Aktuálně přijímáme jména kandidátů prostřednictvím našich členů.

Přečtěte si naše další články

Veselé Velikonoce

Veselé Velikonoce

Hody, hody, doprovody... Veselého zajíčka, ať je svižná metlička, hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček, pro krásu a pro zdraví, jak tradice...

číst více
error: Tento obsah je chráněný!