Týden 50/2022

autor: | Pro 15, 2022 | Aktuality

Čtvrtletní schůzka s vedením společnosti

Zaměstnavatel nás seznámil s hospodářskou situací a aktuálním stavem zákaznických odvolávek. Stav zakázek od našich zákazníků odráží celkový stav a volatilitu napříč celým automobilovým průmyslem, jehož jsme součástí. Dále nám byla představena budoucnost továrny a plány rozmístění jednotlivých výrob. Jelikož se jedná o strategické informace, nedostali jsme bohužel takovou důvěru, aby nám zaměstnavatel informace dal k dispozici v písemné formě. Ve firmě máme aktuálně 17% zaměstnanců na dobu určitou a 14% agenturních pracovníků. Do konce roku bylo převedeno dalších několik desítek zaměstnanců ze smlouvy určité na dobu neurčitou. Dále následovaly podněty zástupců zaměstnanců k vedení společnosti. Přesto, že se schůzky účastnili všichni zástupci jednotlivých odborových organizací, pouze zástupci kováckých organizací předložili své návrhy a body k jednání. Diskutovali jsme společný bod – nařizování víkendových směn v KDP. Aktuální pravidla totiž znemožňují zaměstnancům dlouhodobé plánování volného času o víkendech, jelikož jim víkendová směna může být nařízena až v úterý těsně před víkendem. Zaměstnanec potom neví dřív jak 4dny předem, zda do práce půjde anebo ne. Víkendový výlet, návštěva rodiny a příbuzných, kulturní setkání v hospodě je možné plánovat jen hypoteticky. Firma podporující vyvážení soukromého a pracovního života s certifikátem prorodinné společnosti by se nad tímto přístupem měla sama zamyslet a najít pro lidi vstřícné řešení.

Se zlomenou nohou bez odškodnění!

Spolu s otevřením kantýny na závodě čtyři jsme na základě podnětu zaměstnanců identifikovali možné riziko. To spočívá v tom, že jídelna se nachází těsně za závorou (mimo objekt) a tudíž zaměstnanec opouští své pracoviště. V případě úrazu během cesty na jídlo, by tento úraz nebyl dle zákona uznán jako pracovní. Odbory Bosch vyzvali zaměstnavatele, aby toto bylo upraveno vnitřní směrnicí. Zaměstnavatel to přislíbil prověřit. Celou záležitost ohledně vlastníků pozemku a jejich odpovědnosti k možným následkům z jejich používání jsme předali na oddělení FMC. O záležitost se budeme nadále zajímat a řešit ji za spolupráce HR, FCM a HSE.

Vloupání nebo nedopatření?

Dalším podnětem našeho člena bylo nedostatečné zabezpečení šatních skříněk. Informaci včetně zdokumentování možného vniknutí jsme předali na oddělení FCM. Zástupci tohoto oddělení sice kontaktovali dodavatele nových zámků, avšak situaci dle vyjádření nelze vyřešit. Informaci jsme tedy předali na vedení společnosti, které našemu obavy pochopilo. Dostali jsme od pana ředitele příslib, že situace bude vyřešena.

Inventura

Na náš podnět byla svolána schůzka se zástupci personálního oddělení, controllingu a logistiky. Cílem bylo dohodnout podmínky provádění inventury tak, aby nebyli „za odměnu“ vybíráni vždy jen ti, na které je spoleh a kteří tak musí poslední dny před Vánoci každoročně trávit v práci. Jedná se zejména o dělníky ve výrobě a ženy na logistice. Po zvážení všech podmínek, které stanoví zákon a směrnice firmy Bosch, nejsme schopní inventuru předsunout například na říjen nebo listopad. Řešení jsme však nalezli. Odpovědní vedoucí pracovníci budou mít za úkol rozšířit počet osob, které inventuru budou schopni provést, a to včetně zahraničních pracovníků tak, aby bylo možné tyto zaměstnance střídat a Černý Petr tak nepadl pokaždé na ty samé.

Během práce mu omrzly ruce

Jelikož evropská komise a naše vláda rozhodli, kdy je člověku zima, nařídili snížení teplot ve všech prostorách firem. Naše firma se k tomu postavila čelem, a teploty nesnížila až k bodu mrazu, ale zaměstnancům je přesto zima. VZO tedy rozhodlo o uvolnění prostředků k dalšímu nákupu mikin, které jsou pro naše členy odborů zdarma!

Přečtěte si naše další články

Týden 23/2024

Týden 23/2024

Situace ve výrobě – všeobecně Všechny výrobní úseky napříč závodem se potýkají se situací, jakou závod Jihlava nepamatuje. Byli jsme zvyklí na to,...

číst více
Veselé Velikonoce

Veselé Velikonoce

Hody, hody, doprovody... Veselého zajíčka, ať je svižná metlička, hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček, pro krásu a pro zdraví, jak tradice...

číst více
error: Tento obsah je chráněný!