Usnesení konference ze dne 3.5.2023

autor: | Kvě 10, 2023 | Aktuality

Konference ZO OS KOVO ODBORY BOSCH v průběhu svého jednání:

1) schválila:

a) rámcový program konference

b) zprávu o činnosti ZO za období od poslední konference konané 14.10.2021

c) zprávu o hospodaření ZO za rok 2022

d) rozpočet ZO na rok 2023

e) změnu statusu ZO

f) usnesení konference

2) zvolila:

kol. Šlechtu Libora a Jarosche Michaela členy mandátové komise

kol. Diviakovou Martu a Číhu Pavla jako členy návrhové komise

kol. Řezníčka Martina a Muzikáře Lubomíra za členy volební komise

kol. Melichara Tadeáše         99% hlasy jako člena VZO pro volební období 2023–2027

kol. Němce Jiřího                   91% hlasy jako člena VZO pro volební období 2023–2027

3) uložila:

a) delegátům konference informovat zastupované členy o průběhu a závěrech jednání konference

b) členům ZO, aktivně pomáhat VZO při získávání nových členů, a to i z řad agenturních zaměstnanců

c) členům ZO podporovat svou aktivní účastí na v budoucnu pořádaných demonstracích OS KOVO

d) výboru ZO projednat možnosti zhodnocení majetku ZO

e) výboru ZO pořádat kulturní akce pro členy ZO

f) předsedovi ZO vyjednávat kolektivní smlouvu pro rok 2024 společně s ostatními odborovými

organizacemi v Bosch Powertrain pouze na platformě členství v ČMKOS

4) bere na vědomí:

a) vystoupení vedoucího personálního oddělení v JhP, p. Krsičky Pavla

b) vystoupení předsedy OS KOVO kol. Ďurča Romana

c) vystoupení ekonomky OS KOVO kol. Švihlíkové Ilony

d) vystoupení zástupce ERZ kol. Nesměráka Petra

e) zprávu DaRK ZO o provedených kontrolách hospodaření ZO od poslední konference v říjnu 2021 do 31.3.2023

f) zprávu mandátové komise

pozváno 117 delegátů konference ZO OS KOVO Odbory BOSCH Jihlava s hlasem rozhodujícím, přítomno 112 delegátů, tj 95,7%

g) projednané body z všeobecné diskuse

5) vyjadřuje:

h) poděkování všem členům ZO za podporu, aktivitu, spolupráci při všech

i) jednáních a za propagaci naší odborové organizace

j) vyjadřuje podporu všem kolegům kteří se zúčastnili a v budoucnu zúčastní demonstrací za práva zaměstnanců

k) podporu VZO v kolektivním vyjednávání, a to i v případě organizování nátlakových akcí

V Jihlavě dne 3.5.2023

Členové návrhové komise:

Diviaková Marta v.r., Číha Pavel v.r.

Přečtěte si naše další články

Týden 23/2024

Týden 23/2024

Situace ve výrobě – všeobecně Všechny výrobní úseky napříč závodem se potýkají se situací, jakou závod Jihlava nepamatuje. Byli jsme zvyklí na to,...

číst více
Veselé Velikonoce

Veselé Velikonoce

Hody, hody, doprovody... Veselého zajíčka, ať je svižná metlička, hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček, pro krásu a pro zdraví, jak tradice...

číst více
error: Tento obsah je chráněný!