Pro Tebe… S TEBOU!

autor: | Kvě 17, 2022 | Aktuality

•         Organizování znamená posílení pravomocí: Nábor a udržení více členů pomáhá budovat a mobilizovat sílu pracovníků. Větší zapojení členů znamená větší angažovanost a pocit vlastnictví odborů.

•         Organizování znamená lepší dohody: Aktivnější členové znamenají větší sílu a vedou k lepším kolektivním smlouvám, spravedlivému odměňování a zdravým a bezpečným pracovním podmínkám.

•         Organizování znamená větší vliv: Budování kolektivní síly prostřednictvím silných odborů a vyjednávání je jedinou účinnou ochranou práv pracovníků.

•         Organizování funguje všude: Organizování a mobilizace funguje bez ohledu na národní kontext, právní rámec, sektor nebo odborovou kulturu.

Základem síly odborů i evropských rad zaměstnanců jsou zaměstnanci, které zastupují. Oddaní a jednotní pracovníci si během generací vydobyli práva, která jsou dnes zakotvena v mezinárodních úmluvách MOP, evropských směrnicích, včetně směrnice o ERZ 2009/38/ES, a národní pracovní legislativě.

Vysoká míra odborové organizovanosti pomáhá budovat silnější odbory, ale také posiluje ERZ v jejich informačních a konzultačních úkolech. Management pečlivěji naslouchá ERZ, které mají podporu zaměstnanců a odborů. Toto mocenské spojení vede k silnějším právům a participaci pracovníků.

Organizování znamená mnohem víc než jen přesvědčit pracovníka, aby vyplnil členský formulář. Jde o vybudování kolektivního hlasu pro pracovníky, zajištění demokracie v práci v každém podniku a zvýšení vlivu odborů ve společnosti. Úspěšná kampaň proto zahrnuje mnoho různých aktérů.

Organizovanost

Neméně důležitá jako odborová organizovanost je také odborová příslušnost. Spojte se s námi a staňte se aktivním tvůrcem Vaší budoucnosti.

Základní organizace Odbory Bosch má, díky více jak 20ti-letům práce a zkušeností, fungující organizační struktury a také nejpočetnější členskou základnu v rámci společnosti Bosch v České republice. Naší vizí je perspektivní pracovní místo pro každého zaměstnance s nadprůměrným ohodnocením za odvedenou práci a stabilním zaměstnáním i v časech nejistoty.

Nevkládejte svoji budoucnost do rukou jiným. Braňte své zájmy a buďte slyšet. Staňte se členy ZO OS KOVO Odbory Bosch a tvořte naši společnou budoucnost.

Společně silnější

Přečtěte si naše další články

CzechBulgarianEnglishGermanRomanianUkrainian