Pro Tebe… S TEBOU!

autor: | Kvě 17, 2022 | Aktuality

•         Organizování znamená posílení pravomocí: Nábor a udržení více členů pomáhá budovat a mobilizovat sílu pracovníků. Větší zapojení členů znamená větší angažovanost a pocit vlastnictví odborů.

•         Organizování znamená lepší dohody: Aktivnější členové znamenají větší sílu a vedou k lepším kolektivním smlouvám, spravedlivému odměňování a zdravým a bezpečným pracovním podmínkám.

•         Organizování znamená větší vliv: Budování kolektivní síly prostřednictvím silných odborů a vyjednávání je jedinou účinnou ochranou práv pracovníků.

•         Organizování funguje všude: Organizování a mobilizace funguje bez ohledu na národní kontext, právní rámec, sektor nebo odborovou kulturu.

Základem síly odborů i evropských rad zaměstnanců jsou zaměstnanci, které zastupují. Oddaní a jednotní pracovníci si během generací vydobyli práva, která jsou dnes zakotvena v mezinárodních úmluvách MOP, evropských směrnicích, včetně směrnice o ERZ 2009/38/ES, a národní pracovní legislativě.

Vysoká míra odborové organizovanosti pomáhá budovat silnější odbory, ale také posiluje ERZ v jejich informačních a konzultačních úkolech. Management pečlivěji naslouchá ERZ, které mají podporu zaměstnanců a odborů. Toto mocenské spojení vede k silnějším právům a participaci pracovníků.

Organizování znamená mnohem víc než jen přesvědčit pracovníka, aby vyplnil členský formulář. Jde o vybudování kolektivního hlasu pro pracovníky, zajištění demokracie v práci v každém podniku a zvýšení vlivu odborů ve společnosti. Úspěšná kampaň proto zahrnuje mnoho různých aktérů.

Organizovanost

Neméně důležitá jako odborová organizovanost je také odborová příslušnost. Spojte se s námi a staňte se aktivním tvůrcem Vaší budoucnosti.

Základní organizace Odbory Bosch má, díky více jak 20ti-letům práce a zkušeností, fungující organizační struktury a také nejpočetnější členskou základnu v rámci společnosti Bosch v České republice. Naší vizí je perspektivní pracovní místo pro každého zaměstnance s nadprůměrným ohodnocením za odvedenou práci a stabilním zaměstnáním i v časech nejistoty.

Nevkládejte svoji budoucnost do rukou jiným. Braňte své zájmy a buďte slyšet. Staňte se členy ZO OS KOVO Odbory Bosch a tvořte naši společnou budoucnost.

Společně silnější

Přečtěte si naše další články

Veselé Velikonoce

Veselé Velikonoce

Hody, hody, doprovody... Veselého zajíčka, ať je svižná metlička, hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček, pro krásu a pro zdraví, jak tradice...

číst více
error: Tento obsah je chráněný!