Záloha za hospodářské výsledky firmy

autor: | Kvě 31, 2022 | Aktuality

Záloha za hospodářské výsledky firmy

Na základě dohody, plynoucí z uzavřené platné Kolektivní smlouvy bude zaměstnancům ve výplatním termínu za měsíc květen (tj. 10.6.2022) vyplacena první záloha ve výši 40% tarifní mzdy.

Citace z platného mzdového předpisu:

První záloha – ve výši 0,4 násobku měsíční tarifní mzdy bude vyplacena každému zaměstnanci, jenž bude k 31.5. hodnoceného roku zaměstnancem JhP a jehož pracovní poměr u firmy trval alespoň 6 celých kalendářních měsíců. Zaměstnanci, kteří nastoupili 1. pracovní den v prosinci předchozího roku budou do výplaty této zálohy zahrnuti. Výplata 1. zálohy na prémii bude provedena ve výplatním termínu v měsíci červnu (mzda za květen). Za základ pro výpočet výše 1. zálohy bude brána výše průměrné měsíční tarifní mzdy za období od 01.01.-31.05. hodnoceného roku.

Přečtěte si naše další články

CzechBulgarianEnglishGermanRomanianUkrainian