Všechny aktuality

Provoz kantýn přes Velikonoce

Vážení kolegové, upozorňujeme Vás, že pokud musíte na Velký pátek (2. 4. 2021) anebo v pondělí (5. 4. 2021) do práce a chcete využít možnosti stravování v kantýně, musíte si jídlo objednat minimálně 1 den předem. Také bychom Vás rádi upozornili, že kantýna na hale 301 nebude v provozu a bude...

číst více

Týden 12/2021

Revize hospodaření V tomto týdnu proběhla revize hospodaření revizní komisí (DaRK) Co je to DaRK?  Komise volená konferencí se skládá z předsedy a dvou členů. Funguje odděleně od VZO. Jejím úkolem je kontrola hospodaření základní organizace, v našem případě čtyřikrát ročně. Z kontroly je...

číst více

Jazykové znalosti Čechů jsou pro praxi často nedostatečné

Praha - Jazykové znalosti Čechů jsou pro praxi stále často nedostatečné. Cizí jazyk zvládá na nejvyšší úrovni zhruba třetina uchazečů o práci. Nejčastěji umí anglicky, ve srovnání s jinými Evropany ale hůře. Alespoň jeden cizí jazyk vyžadují přitom čtyři z deseti pracovních nabídek a zvyšuje se i...

číst více

Bosch Bulletin 3/2021

Vážení kolegové, zaměstnavatel právě zveřejnil nové číslo Bosch Bulletinu. Pro otevření souboru se musíte přihlásit! https://www.odbory-bosch.cz/bosch-bulletin/

číst více

„Izolačka – Nejčastější otázky a odpovědi“

Jde o mimořádný příspěvek ve výši až 370 Kč za den k náhradě příjmů zaměstnanců v karanténě či izolaci. Hlavním účelem je nešířit vir. Zaměstnanci se už v případě karantény nebo onemocnění COVID-19 nemusí obávat podstatného poklesu svých příjmů. Od kdy bude Izolačka platit? Izolačka je platná od...

číst více

Mezinárodní kuchyně

Vážení kolegové, předáváme Vám informaci zaměstnavatele... Vážení zaměstnanci,od 29. března 2021 bude v kantýnách JhP vždy jeden týden v měsíci nabízeno tzv. Mezinárodní menu, které bude zaměřeno na vybranou zahraniční kuchyni. Těšit se můžete na obohacení nabídky hlavních jídel, polévek, ale také...

číst více

Týden 11/2021

Zakázky,  plnění dodávek Ve většině výrob je situace v zakázkách velice napjatá. Zvyšuje se tlak na dobrovolné směny. Volno o velikonočních svátcích někteří zaměstnanci zamění za práci u výrobních linek. Zaměstnavatel sice na tyto dny vyhlásil mimořádné odměny, ale musel akceptovat pouze...

číst více

Cigaretku venku? Jen s nasazenou rouškou!

Upozornění: Tento příspěvek není návod k porušování vládních anebo hygienických nařízení. Jedná se o prostou úvahu autora nad vzniklou situací! Mnoho lidí již dostalo pokutu od policie za to, že měli sundanou roušku a kouřili (viz ČT24 - Cigareta není důvodem pro sundání roušky na ulici). Podle...

číst více

Posílení spojů MHD

Vážení kolegové, Dopravní podnik vyhověl žádosti společnosti Bosch o posílení spojů mezi Jihlavou a Bosch Diesel. Od tohoto týdne jsou o jeden vůz v pracovní dny posíleny tyto spoje: Linka 3 spoj s odjezdem ze zastávky Masarykova náměstí 5:15 Linka 31 spoj s odjezdem z konečné BOSCH DIESEL ve...

číst více

Týden 9/2021

Měření čistoty ovzduší Na hale 310 proběhlo měření ovzduší externí firmou. Za odbory byli přítomni zástupci pouze z naší organizace. Pec, která je stále více využívána na znehodnocování demontovaných dílců z výroby CP4 v době náběhu procesu zakouří a zapáchá. Pracovníci z okolních pracovišť tento...

číst více

Sleva v OBI

Vážení kolegové, připomínáme Vám, že i nadále běží námi dojednaná sleva pro naše zaměstnance a to při nákupu do 1.000,-Kč 5% a 10% při nákupu nad 1.000,-Kč. Sortiment je sice dle vládních nařízení omezený 😉 nicméně sleva zahrádkářům jistě pomůže. Sleva se nevztahuje na akční zboží a online...

číst více

Mezinárodní den žen

Víte že... Myšlenka uspořádat den žen se zrodila počátkem 20. století a je historicky spjata s úsilím žen o dosažení rovnoprávnosti. V roce 1908 15 000 žen pochodovalo ulicemi New Yorku s požadavky na zkrácení pracovní doby, zvýšení mezd, hlasovací právo a ukončení zaměstnávání dětí. Ve Spojených...

číst více

Tisková zpráva – testování zaměstnanců

Plošné testování zaměstnanců společnosti Bosch Diesel, s.r.o. Jihlava Na základě nařízení vlády začalo dne 7. 3. 2021 ve 14:30 testování zaměstnanců Bosch Diesel antigenními testy na onemocnění COVID-19. Testování probíhá ve třech závodech, celkem na 5ti místech. Kapacita každého testovacího místa...

číst více

Antigenní testování v JhP

Vážení zaměstnanci,v souladu s vládním nařízením vzniká zaměstnavatelům povinnost zahájit plošné a pravidelné testování zaměstnanců antigenními testy na koronavirus. Zaměstnanci jsou povinni na výzvu zaměstnavatele testování podstoupit.Antigenní testování zahajujeme ve firmě BOSCH DIESEL s.r.o. v...

číst více

Čtvrtletní schůzka s vedením společnosti

Plán výroby pro rok 2021 Aktuální plán (BP) pro rok 2021 je na nižší úrovni oproti roku 2020. Nicméně aktuální situace je taková, že jsme na velmi vysoké úrovni vytížení na všech výrobních úsecích. První pololetí je velmi silné, nicméně pro druhé pololetí je očekáván mírný pokles zakázek. I tento...

číst více

Testování – prvotní informace zaměstnavatele

Vážení kolegové, níže Vám přinášíme informaci zaměstnavatele k testování na COVID-19. Vážení zaměstnanci,v souladu s vládním nařízením vzniká zaměstnavatelům povinnost zahájit plošné a pravidelné testování zaměstnanců antigenními testy na koronavirus. Zároveň zaměstnancům vzniká povinnost se těmto...

číst více

Výzva vedoucím pracovníkům

Hezký den, dle nařízení vlády musí nosit zaměstnanec roušku, nebo respirátor ve všech prostorách závodu. Vyjmuty jsou po konzultaci s hygienou v případě oddechu pouze venkovní prostory. Za Odbory Bosch jsem informoval HRL, že je nutné zavedení "rouškových" přestávek nejenom na montážních linkách,...

číst více

Vláda nám dovolila jíst!

"Odvolávám co jsem odvolal a slibuji co jsem slíbil." Tak by se dala popsat konceptuální práce naší vlády! Po aktuálním jednání vlády se na nátlak odborů vláda rozhodla změnit včerejší usnesení a povolila i nadále stravování zaměstnanců ve firmách! Stravování v našich provozech se tak bude i...

číst více

Opatření na základě vládního nařízení

STRAVOVÁNÍ Nesmyslné vládní ad-hoc nařízení ohledně zákazu stravování ve firemních kantýnách je intenzivně diskutováno napříč odborovými organizacemi a konfederací zastupující celý průmysl v ČR. Dnes budou požadavky s odůvodněním předány vládě ČR. Odbory jsou připraveny hájit práva zaměstnanců v...

číst více

Respirátor pro členy

Vážení kolegové, jelikož se snažíme předvídat nepředvídatelné chování naší vlády, máme pro Vás, naše členy, připraveny k výdeji respirátory třídy FFP2. Věříme, že tento náš krok Vám pomůže v aktuální situaci i vzhledem k tomu, že se z respirátorů aktuálně stalo žádané a nedostatkové zboží. Každý...

číst více

Bosch Bulletin 2/2021

Vážení kolegové, zaměstnavatel právě zveřejnil nové číslo Bosch Bulletinu. Pro otevření souboru se musíte přihlásit! https://www.odbory-bosch.cz/bosch-bulletin/

číst více

Týden 7/2021

Jak to vypadá u sousedů v Německu.. Asi 500 zaměstnanců společností Bosch, Coperion, KBA MetalPrint a Mahle Behr se setkalo 11. února ve Feuerbachu (DE), aby protestovali za zachování jejich pracovních míst. Mnoho společností v současné době vyvíjí tlak na své zaměstnance a rady zaměstnanců, což...

číst více

Týden 6/2021

Produkty Bosch pro zaměstnance Bosch Odbory Bosch otevřely k zaměstnavateli téma „Produkty Bosch pro zaměstnance Bosch“. Již dlouhou dobu usilují kolega Nesměrák (JhP) a Matajs (RBCB) o možnosti levnějších produktů Bosch pro zaměstnance. V minulosti v JhP fungoval tzv. „Für Uns...

číst více

Smuteční oznámení

Vážení kolegové, se zármutkem Vám oznamujeme, že nás dne 29. ledna 2021 opustil jeden ze zakladatelů odborů, bývalý předseda a člen Evropské podnikové rady zaměstnanců v Bosch Diesel Jihlava, pan Jiří Valenta. Jirka pracoval jako směnový mistr na obrábění CP3, ale také například na QMM a CP4. Mimo...

číst více

Týden 5/2021

Závod I. Na FRL stabilní situace v zakázkách. CRI s mírným navýšením a potřebou nových pracovníků ve střednědobém období, nicméně tato priorita náboru je aktuálně odkloněna na ostatní závody v Jihlavě. Od 1.2. došlo k zapůjčení části pracovníků z CRI na VPN4. Je dohodnuto,...

číst více

Doplatek za výsledky hospodaření 2020 (CPrP)

Vážení kolegové, přinášíme Vám pozitivní zprávu vyplývající z naší dojednané Kolektivní smlouvy! Ve výplatě za měsíc březen (výplatní termín 10. 04. 2021) bude vyplacen doplatek prémie za výsledky firmy za rok 2020 Výsledná výše doplatku je tedy stanovena na základě těchto koeficientů: RBW 50 %...

číst více

Týden 4/2021

Nošení roušek v závodě Jihlava Zaměstnavatel seznámil odbory s informací z centrály ohledně používání jednorázových roušek vyrobených v rámci firmy Bosch. Odbory Bosch jednoznačně zamítly možnost jakéhokoli nařízení a možného následného vymáhání tohoto nařízení ze strany...

číst více

Kolektivní smlouva + mzdový předpis

Vážení kolegové, jsme rádi, že "již" 53 dnů od uzavření dohody kolektivní smlouvy nám zaměstnavatel předal podepsanou Kolektivní smlouvu a Mzdový předpis pro rok 2021. Je skvělé, že se HRL podařilo nám dát podepsaný dokument dříve, než zahájíme kolektivní vyjednávání na další rok 2022. Oba dva...

číst více

Nabíjení elektromobilů v ohrožení?

Po přečtení tohoto článku se stále zamýšlím nad tím - jaká je vlastně podpora e-mobility pro koncové spotřebitele...? Sledováním trendů a technologií v rámci e-mobility se zabývám od počátku. Jako člověk pracující v automobilovém průmyslu jsem aktuálně k čisté elektromobilitě velmi skeptický. Jsem...

číst více

Bosch Bulletin 1/2021

Vážení kolegové, zaměstnavatel právě zveřejnil nové číslo Bosch Bulletinu. Pro otevření souboru se musíte přihlásit! https://www.odbory-bosch.cz/bosch-bulletin/

číst více

Týden 3/2021

Kolektivní smlouva 2021 – letní dovolená Zaměstnavatel si pro tento rok vymínil přechodné období. Dle jeho názoru je nová úprava velice komplikovaná a jednotlivá oddělení včetně logistiky se na změny musí dostatečně připravit, což definoval – nejpozději k 31.3. Nicméně právě s výrobami...

číst více

PRVNÍ REGISTRACE VOZIDEL V ZEMÍCH EU+EFTA+UK ZA rok 2020

Prodeje nových osobních automobilů v Evropě byly v roce 2020 nejnižší v novodobé historii Za rok 2020 bylo v zemích EU27+EFTA+UK dle údajů zveřejněných ACEA poprvé zaregistrováno celkem 11 961 182 ks nových osobních automobilů. Je to o 24,32 % (téměř o 3,845 milionu ks) méně než v roce 2019. Jedná...

číst více

Stálá mzda – výpočet

Vážení zaměstnanci, předáváme na Vás informaci ze mzdové účtárny ohledně zpracování mezd v režimu kont pracovní doby. V případě nejasností se prosím obraťte na svoji mzdovou účetní. Kdo je vaše mzdová účetní vám sdělí váš přímý nadřízený. Stálá mzda - soubor ke...

číst více

Ženy za stejnou práci dostávají o 800 EUR méně než muži

IndustriAll Europe a ETUC požadují závazná opatření týkající se transparentnosti odměňování žen a mužů a vydávají společnou tiskovou zprávu.Pracovnice v celé Evropě, bez ohledu na odvětví jejich práce, by již neměly čekat na transparentnost a spravedlivou odměnu. TISKOVÁ ZPRÁVA Ženy za stejnou...

číst více

Týden 2/2021

Benefity pro rok 2021 Proplácení benefitů našim členům zůstává stejné jako v roce minulém. Jelikož loni nebylo možné konferencí schválit rozpočet na rok 2021, rozhodnutím VZO kopírujeme rozpočet z roku předešlého. Kompletní seznam benefitů zveřejníme cca za týden. Volba člena VZO...

číst více

Autonomní vozidla a právo

JUDr. Michal Faltus 13.01.2021 Legislativa i aplikační praxe týkající se autonomních vozidel budou čelit hned několika významným otázkám, neboť rozvoj automatizace nejen v oblasti automobilového průmyslu jde nepochybně dopředu. Úvodem Technologický vývoj autonomních vozidel jde mílovými kroky...

číst více

Letní dětské tábory – Březová

Vážení kolegové, jako každým rokem dostáváme i letos příležitost poslat své děti na letní tábor do Březové. Níže je leták od zaměstnavatele, s podmínkami a podrobnostmi ohledně rezervace. Doufejme, že letošní situace dovolí, aby naše děti mohly strávit pár letních dní se svými kamarády, případně...

číst více

Zpracování daní za rok 2020

Vážení kolegové, předáváme na Vás informaci ze mzdové účtárny ohledně možností zpracování daní. Dokument si řádně pročtěte, případné otázky Vám zodpoví mzdová účetní odpovědná za vaše středisko. Informaci, kdo je vaše mzdová účetní vám poskytne váš přímý nadřízený. Doklad o zaplacených příspěvcích...

číst více

Volná pracovní místa

Příležitost - šance - kariéra - větší mzda - povýšení ... 🙂 Vážení kolegové, rádi bychom vás informovali o aktuální nabídce volných pracovních míst v platové třídě 5 (obsluha CNC, obsluha kalírny, střídač 1) a platové třídě 7 (seřizovač, elektronik 1). Z našeho pohledu se jedná o výjimečnou...

číst více

Kolektivní vyjednávání – DOHODA

Dne 8. 12. 2020 proběhlo 9. kolo kolektivního vyjednání za účasti vedení závodu a předsedů všech tří odborových organizací. Toto kolo bylo naplánováno vedením společnosti jako reakce na neuspokojivý výsledek 8mi již proběhnutých kol. I na této schůzce odborové organizace předložily své argumenty,...

číst více

Volnočasové aktivity

Vážení kolegové, níže vám předáváme informaci zaměstnavatele ohledně volnočasových aktivit pro naše zaměstnance. Pokud dojde k nějaké změně, budeme vás za včas informovat. Vážení zaměstnanci, obdrželi jsme několik dotazů ohledně spuštění volnočasových aktivit (bazénů, bruslení a wellness) pro naše...

číst více

Bosch Bulletin 11/2020

Vážení kolegové, zaměstnavatel právě zveřejnil nové číslo Bosch Bulletinu. Pro otevření souboru se musíte přihlásit! https://www.odbory-bosch.cz/bosch-bulletin/

číst více

Mikulášská nadílka 2020 pro děti zaměstnanců JhP

Vážení kolegové, Protože ne každý má přístup ve firmě k počítači, zveřejňujeme pro vás, naše členy, tuto informaci i na našich stránkách. Jelikož situace není příznivá ke konání hromadných akcí, zaměstnavatel letos nebude dělat Mikulášskou pro děti. Aby však děti nepřišly zkrátka, zaměstnavatel...

číst více

Týden 45/2020 – přehled nejdůležitějších témat týdne

3. kolo kolektivního vyjednávání Zaměstnavatel nám vyčíslil naše návrhy pro rok 2021. Jeho protinávrh byl v pro nás důležitých bodech neakceptovatelný. Stěžejním tématem během této schůzky byla letní a zimní prémie (13. a 14. mzda). Firma sice vycházela z návrhu odborů, ale představená...

číst více

Přihlášení na stránky

Vážení kolegové, někteří z Vás mají potíže s přihlášením na naše stránky www.odbory-bosch.cz Ti z vás, kteří mají s našimi stránkami potíže se mohou obrátit na tel: 65462 Na tomto čísle budete spojeni přímo se mnou a společně to vyřešíme. Případně si můžete sami nastavit nové heslo za pomocí...

číst více

Bulletin JhP – 10/2020

Vážení kolegové, zaměstnavatel právě zveřejnil nové číslo Bosch Bulletinu. Pro otevření souboru se musíte přihlásit!

číst více

Týden 43/2020 – přehled nejdůležitějších témat týdne

Skype schůzka: Bittencourt G. (MFB), Melichar L., Nesměrák P., Zakázky – FRL –zakázky se daří plnit jen velice obtížně, dle info. zde máme velmi vysokou nemocnost + karantény a OČR v úhrnné výši cca 15%. Přesto prozatím nevytváříme dluh směrem k zákazníkovi. P. Bittencourt zde několikrát zopakoval...

číst více

2.kolo kolektivního vyjednávání na rok 2021 (20.10.2020)

Účastni: Odbory Bosch (Melichar Ladislav, Nesměrák Petr), KOVO II. (Bence, Marek), UNIOS (Vlček), zaměstnavatel (Krsička (HRL)) Odbory Bosch představily zaměstnavateli společný návrh odborových organizací. Vysvětlili jsme zaměstnavateli důvody našich požadavků a argumentovali jsme daty z ČSÚ,...

číst více

Týden 42/2020 – přehled nejdůležitějších témat týdne

Pravidelný termín s HRL: Krsička Pavel (HRL), Melichar L., Bence R. Covid - diskuse o zavedených opatřeních k ochraně zaměstnanců a zajištění výroby… Nábor nových zaměstnanců - zaměstnavatel nabírá měsíčně cca 100 nových zaměstnanců prevážně přes agentury práce. Ani tento počet nám však nedokáže...

číst více

zavádíme v JhP další mimořádná opatření:

v souvislosti s výrazným nárůstem počtu nakažených koronavirem v ČR zavádíme v JhP další mimořádná opatření: kuchyňky kancelářských prostor - kuchyňky využívejte výhradně pro přípravu nápojů či jídla po nezbytně nutnou dobu, neshlukujte se s ostatními osobami, veškeré nápoje či...

číst více

Bosch placené očkování proti chřipce

Chřipka i Covid-19 jsou akutní virová infekční onemocnění dýchacích cest přenášená kapénkovou infekcí. Chřipková sezóna se u nás vyskytuje zejména na podzim a v zimě. Jako nejlepší ochrana proti chřipce se nabízí každoroční očkování. Společnost BOSCH DIESEL s.r.o přispěje všem svým kmenovým i...

číst více

Info, týden 41.

Týden 41. 5.10. proběhla skypová schůzka s vedením MFR za účasti: Melichar, Nesměrák, Kulzer Joerg (JhP/MFR JhP/MFR-BPS); Immel Christoph (JhP/LOP3); Vlcek Martin (JhP/MFR1); Témata: stav objednávek, plnění dodávek, stav personálu. Závod II. je aktuálně plně vytížen k aktuálnímu stavu personálu,...

číst více
CzechBulgarianRomanianUkrainian